אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

כמעט סיימת!

בצע את הצעדים הבאים כדי להיות בטוח/בלתי נראה בכל רשת, בכל מקום:

הערה: אם ההורדה לא התחילה באופן אוטומטי, לחץ כאן.

שלב 1

הרץ את תוכנית ההתקנה

אם תתבקש לאשר את הורדת SecureLine VPN למחשב שלך, לחץ על 'שמור'.

שלב 2

התקן את היישום

הרץ את הקובץ שהורדת. אשר את הרצת ההתקנה והמשך לפי ההוראות שעל גבי המסך.

שלב 3

התחבר ל-SecureLine VPN!

לחץ על הלחצן 'התחבר' כדי להצפין את הפעילויות ולהסתיר את זהות המבצע.