Böngészőket támogatunk, nem őskövületeket. Kérjük, frissítse a böngészőjét, ha rendesen szeretné látni a weboldal tartalmát.

Felmérés résztvevői általános feltételek

  1. Jelen általános feltételeket (a továbbiakban „felmérési feltételek“) szabályozzák azon szerződéses feltételeket, melyeket Ön (a továbbiakban „Ön“ bármilyen ragozási formában vagy „résztvevő“) és az Avast Software s.r.o., irodai cím: Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prága 4, Csehország (“Avast”) és társvállalatai között jön létre az Avast időszakonkénti online termékfelmérésekben való részvétel (“felmérés”) céljából. Amennyiben Ön még nem érte el a 18 éves korhatárt, nem vehet részt a felmérésben. Az Avast fenntartja a jogot jelen felmérési feltételek módosítására vagy a felmérési program lezárására. Ezt bármikor és előzetes bejelentés nélkül megteheti.
  2. Jelen felmérési feltételek szabályozzák egyfelől az Ön felvételét az Avast e-mailes adatbázisába (megléte esetén), másfelől pedig magában a felmérésben való részvételt.
  3. A felmérés céljára az Avast visszajelzéseket gyűjt a résztvevőktől az Avast és a versenytársak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. A felmérési eredményeket az Avast felhasználhatja saját ötletek készítésére a végfelhasználói élmény javítása céljából. Mindebből az Avast ügyfeleinek szélesebb köre is profitálhat. Ezen felmérések elvégzése online felületen keresztül történik.
  4. A résztvevő nem jogosult jutalmakra, fizetésekre, költségtérítésre akár a felméréssel kapcsolatban esetlegesen felmerült költségekért sem, kivéve akkor, ha erről külön megegyezés született a résztvevővel.
  5. A felmérésben való részvétellel és jelen felmérési feltételek elfogadásával Ön feljogosítja az Avast céget minden joggal, címmel és érdekkel, melyek Önt a felmérés vonatkozásában megilletik.
  6. A résztvevő számára a felmérés céljából átadott információkat a résztvevő bizalmasan kezeli („Bizalmas információk“). Ön beleegyezését adja, hogy a bizalmas információkat nem használja más célokra, nem adja át másoknak és nem publikálja. Ezeket csak az elfogatott felmérés kitöltésére és annak az Avast számára való eljuttatására használhatja. A fentiektől függetlenül a bizalmas információkat olyan mértékben közölheti másokkal is, mely mértékben azt illetékes bíróságok vagy más kormányzati hivatalok előírják vagy ha arról vonatkozó törvények rendelkeznek. A bizalmassági előírások folyamatosan érvényben vannak a résztvevővel szemben. A résztvevő nem használhatja a bizalmas információkat saját előnyére vagy mások számára való előnyök biztosítása céljából. Ön beleegyezését adja és elfogadja, hogy a jelen szekcióban megadott kötelezettségek megsértése vagy annak szándéka jelentős és pénzben nem mérhető károkat okozhat az Avast cég számára, így az Avast kényszerítő intézkedéseket is használhat a jelen szekcióban megadottak kikényszerítésére. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN FENNTARTJUK, HOGY AZ AVAST ÉS ANNAK TÁRSVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEM ÖNNEK SEM MÁSOKNAK KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, BÜNTETŐ JELLEGŰ, SPECIÁLIS VAGY RÉSZLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, – FÜGGETLENÜL AZOK OKAITÓL ÉS A FELELŐSSÉGI ELMÉLETEKTŐL –, ÜZLETI KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, NYERESÉGEK VAGY FORGALIM ELMARADÁSÁÉRT, MAGÁNADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, ADATOK JOGOSULATLAN KÖZISMERTTÉ VÁLÁSÁÉRT VAGY ELVESZTÉSÉÉRT (BELEÉRTVE AZOK BÁRMELY SÉRÜLÉSÉT, ROMLÁSÁT VAGY ELÉRHETETLENNÉ VÁLÁSÁT) (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FENTI VESZTESÉGEK, KÁROK, KÖLTSÉGEK VAGY KIADÁSOK KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGNEK VAGY KÁRNAK TEKINTHETŐK-E). AZ AVAST ÉS TÁRSVÁLLALATAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZON KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT, MELYEK ÖNNÉL VAGY MÁSOKNÁL MERÜLTEK FEL A FELMÉRÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÉS MELYEK ÉRTÉKE MEGHALADJA A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKET: (I) ÖT U.S. DOLLÁR (US$5.00). JELEN FELMÉRÉSI FELTÉTELEKBEN SEMMI NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM ZÁRJA KI AZ AVAST VAGY A RÉSZTVEVŐK FELELŐSSÉGÉT OLYAN KÉRDÉSEKBEN, MELYEKET MAGUK A TÖRVÉNYEK NEM ZÁRNÁNAK KI.
  7. Amennyiben a résztvevő dokumentumok, utasítások, lemezek vagy más média, listák, útmutatók, segédanyagok, tervek, szoftverek, más anyagok, tárgyak („anyagok“) és feljegyzett információk birtokába jut a felméréssel kapcsolatban, azokat a résztvevő visszajuttatja az Avastnak a felmérés befejezésével.
  8. Jelen szerződést Anglia és Wales törvényei szabályozzák. A szerződésből eredő vitás kérdéseket az angol bíróságok előtt kell megtárgyalni, akik helyi és tematikai illetékességgel rendelkeznek.
Bezárás

Mindjárt kész!

A telepítési folyamat befejezéséhez kattintson a letöltött fájlra, és kövesse az utasításokat.

Letöltés indítása...
Megjegyzés: Ha a letöltés nem indul el automatikusan, kattintson ide.
Kattintson erre a fájlra az Avast telepítésének megkezdéséhez.