Υποστηρίζουμε προγράμματα περιήγησης, όχι δεινόσαυρους. Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης αν θέλετε να βλέπετε σωστά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Όροι και Προϋποθέσεις για τους Συμμετέχοντες σε Έρευνα

  1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (που αναφέρονται ως «Όροι της Έρευνας») καθορίζουν τους όρους μιας Σύμβασης με την οποία εσείς («Εσείς», «Σας» ή ο «Συμμετέχων») και η Avast Software s.r.o, με έδρα στη διεύθυνση «Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Czech Republic («Avast») και οι συνεργάτες της μπορούν να συμμετέχουν κατά καιρούς σε οποιαδήποτε διακτυακή έρευνα προϊόντων της Avast («Έρευνα»). Εάν δεν είστε ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχετε σε Έρευνα. Η Avast διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους της Έρευνας, να τροποποιήσει ή να τερματίσει το Πρόγραμμα της Έρευνας σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
  2. Οι παρόντες Όροι της Έρευνας διέπουν τη συμμετοχή σας στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Avast (κατά περίπτωση) και τη συμμετοχή σας σε Έρευνα.
  3. Για τον σκοπό της Έρευνας, η Avast θα συγκεντρώνει σχόλια από τον Συμμετέχοντας που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της Avast και των ανταγωνιστών της. Τα αποτελέσματα της Έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Avast για τη δημιουργία ιδεών που αφορούν την ενίσχυση της εμπειρίας των τελικών χρηστών, η οποία μπορεί τελικά να ωφελήσει την ευρύτερη πελατειακή βάση της Avast. Η εν λόγω Έρευνα διεξάγεται μέσω διαδικτυακής διασύνδεσης.
  4. Ο Συμμετέχων δεν δικαιούται οιασδήποτε ανταμοιβής, αμοιβής ή επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών δαπανών, ή άλλης παροχής σε σχέση με την Έρευνα, εκτός εάν αυτό συμφωνείται ρητά με τον Συμμετέχοντα.
  5. Λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής σας στην Έρευνα και της αποδοχής των παρόντων Όρων της Έρευνας, διά της παρούσης συμβάσεως εκχωρείτε στην Avast κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον το οποίο έχετε στο σύνολο των αποτελεσμάτων της Έρευνάς σας.
  6. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται στον Συμμετέχοντα για τον σκοπό της Έρευνας, παραμένουν εμπιστευτικές από τον Συμμετέχοντα («Εμπιστευτικές Πληροφορίες¨»). Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε, κοινοποιείτε ή δημοσιεύετε οιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία για οιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της ολοκλήρωσης της Έρευνας που έχετε αποδεχθεί και της υποβολής της εν λόγω Έρευνας στην Avast. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορείτε να κοινοποιείτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες στον βαθμό που αυτό ζητείται από αρμόδιο δικαστήριο ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή ή από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό το καθήκον εμπιστευτικότητας δεσμεύει τον Συμμετέχοντα επ' αόριστον. Ο Συμμετέχων δεν θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προς όφελός του ή προς όφελος τρίτων. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η εκ μέρους σας παράβαση ή απειλούμενη παράβαση του παρόντος άρθρου ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην Avast, σε σχέση με την οποία η χρηματική αποζημίωση ενδέχεται να αποτελεί ανεπαρκές μέσο αποκατάστασης, ως εκ τούτου δε η Avast θα δικαιούται να ασκήσει αγωγή παραλείψεως με αίτημα την επιβολή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η AVAST ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ, ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ Ή ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ (ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΘΟΡΑΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΜΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ). ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ AVAST ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ: (I) ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (5,00 $ ΗΠΑ). ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ AVAST Ή ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
  7. Σε περίπτωση που παρασχεθούν στον Συμμετέχοντα οποιαδήποτε έγγραφα, οδηγίες, δίσκοι ή άλλα μέσα, λίστες οδηγοί, βοηθήματα, σχέδια, λογισμικό και άλλα υλικά και καταγεγραμμένες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα («Υλικά»), ο Συμμετέχων θα επιστρέψει στην Avast όλα αυτά τα υλικά μετά την ολοκλήρωση της Έρευνας.
  8. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Όλες οι αντιδικίες που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση θα επιλυθούν από τα Αγγλικά Δικαστήρια που έχουν τοπική και καθ’ ύλην δικαιοδοσία.
Κλείσιμο

Σχεδόν τελειώσατε!

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κάντε κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εκκίνηση λήψης…
Σημείωση: Εάν η λήψη του αρχείου δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ εδώ.
Κάντε κλικ σε αυτό το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Avast.