Tuemme selaimia, emme muinaisjäänteitä. Päivitäthän selaimesi, jos haluat nähdä tämän verkkosivun kunnolla.

Tutkimukseen osallistujaa koskevat säännöt ja ehdot

  1. Näissä säännöissä ja ehdoissa (jäljempänä ”tutkimusehdot”) määritetään sopimusehdot, joiden mukaisesti sinä (”sinä” tai ”osallistuja”) ja Avast Software s.r.o., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Tšekki (”Avast”), sekä sen tytäryhtiöt voitte osallistua ajoittain Avastin tuotetutkimukseen verkossa (”tutkimus”). Jos olet alle 18-vuotias, et saa osallistua tutkimukseen. Avast pidättää oikeuden muuttaa näitä tutkimusehtoja, muuttaa tutkimusohjelmaa tai lopettaa tutkimusohjelman koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
  2. Näitä tutkimusehtoja sovelletaan, kun sinut sisällytetään Avastin sähköpostitietokantaan (soveltuvin osin) ja osallistut tutkimukseen.
  3. Avast kerää tutkimuksen tarkoitusta varten osallistujalta Avastiin ja sen kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvää palautetta. Avast saattaa käyttää tutkimuksen tuloksia laatiessaan loppukäyttäjän kokemusta parantavia ideoita, jotka saattavat viime kädessä olla hyödyllisiä Avastin laajemmalle asiakaskunnalle. Tällainen tutkimus suoritetaan verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta.
  4. Osallistuja ei ole oikeutettu saamaan minkäänlaista palkkiota, palkkaa tai korvausta, ei myöskään mahdollisista kustannuksista tai muutoin tutkimuksen yhteydessä, ellei tästä nimenomaisesti sovita osallistujan kanssa.
  5. Osallistuessasi tutkimukseen ja hyväksyessäsi nämä tutkimusehdot annat täten Avastille kaikki tutkimustasi ja sen tuloksia koskevat oikeutesi, omistusoikeutesi ja etusi.
  6. Osallistujan on pidettävä luottamuksellisina kaikki tiedot, joita hänelle annetaan tutkimuksen tarkoitusta varten (”luottamukselliset tiedot”). Hyväksyt sen, ettet käytä, luovuta tai julkaise luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin suorittaaksesi hyväksymäsi tutkimuksen ja lähettääksesi kyseisen tutkimuksen Avastille. Edellä mainitusta huolimatta voit luovuttaa luottamuksellisia tietoja siltä osin kuin toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin tai muu sovellettava viranomainen vaatii tai siten kuin sovellettavassa laissa vaaditaan. Tämä luottamuksellisuusvelvoite sitoo osallistujaa ikuisesti. Osallistuja ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja omaksi hyödykseen tai kolmansien osapuolien hyödyksi. Hyväksyt ja myönnät sen, että rikkoessasi tai uhatessasi rikkoa tätä osiota Avastille voi aiheutua korvaamatonta vahinkoa, johon rahalliset vahingonkorvaukset olisivat riittämätön korjauskeino, ja siten Avast on oikeutettu hakemaan kieltomääräystä tämän osion määräysten täytäntöönpanoa varten. LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI AVAST JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANKAISULLISISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄNLAISISTA MENETYKSISTÄ, HUOLIMATTA SYYSTÄ TAI VASTUUTEORIASTA; MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LIIKETOIMINNAN, VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETTÄMISESTÄ, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, MINKÄ TAHANSA DATAN TAI TIEDON LUVATTOMASTA PALJASTUMISESTA TAI MENETTÄMISESTÄ (MUKAAN LUKIEN VIOITTUMINEN, HEIKKENEMINEN JA KÄYTTÖKESKEYTYS) (RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO EDELLÄ MAINITUT MENETYKSET, VAHINGOT, KUSTANNUKSET TAI KULUT SUORIA VAI VÄLILLISIÄ MENETYKSIÄ TAI VAHINKOJA). MISSÄÄN OLOSUHTEISSA AVASTIN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN KOKONAISVASTUU SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MIHIN TAHANSA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTASI AIHEUTUVASTA TAI SIIHEN LIITTYVÄSTÄ MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA EI YLITÄ SEURAAVAA: (I) VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA (5,00 US $). MIKÄÄN NÄISSÄ TUTKIMUSEHDOISSA EI RAJOITA TAI SULJE POIS AVASTIN TAI OSALLISTUJIEN VASTUUTA ASIASTA, JONKA OSALTA VASTUUTA EI EHKÄ MUUTOIN VOIDA SULKEA POIS LAIN NOJALLA.
  7. Jos osallistujalle annetaan tutkimukseen liittyviä asiakirjoja, ohjeita, levyjä tai muita tallennusvälineitä, luetteloita, oppaita, apuvälineitä, suunnitelmia, ohjelmistoja ja muita materiaaleja, tavaroita ja tallennettuja tietoja (”materiaalit”), osallistuja palauttaa kaikki tällaiset materiaalit Avastille, kun tutkimus päättyy.
  8. Tämä sopimus kuuluu Englannin ja Walesin lainsäädännön piiriin. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Englannin tuomioistuimissa, joilla on paikallinen ja asiaa koskeva toimivalta.
Sulje

Melkein valmista!

Viimeistele asennus napsauttamalla lataamaasi tiedostoa ja noudattamalla ohjeita.

Valmistellaan latausta...
Huomaa: Jos latauksesi ei käynnisty automaattisesti, klikkaa tätä.
Aloita Avastin asentaminen klikkaamalla tätä tiedostoa.