Acceptăm browsere, nu dinozauri. Actualizați-vă browserul, dacă doriți să vedeți corect conținutul din această pagină Web.

Termeni și condiții pentru participantul la studiu

  1. Acești Termeni și condiții (denumiți „Condițiile studiului”) stabilesc condițiile unui Acord prin care dvs., („dumneavoastră” sau „Participantul”) și Avast Software s.r.o., cu sediul în Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praga 4, Republica Cehă („Avast”) și afiliații săi, puteți participa periodic la orice studiu online pentru produsele Avast („studiu”). Dacă nu aveți cel puțin 18 ani, nu puteți participa la un studiu. Avast își rezervă dreptul de a schimba aceste condiții ale studiului, de a modifica sau de a încheia programul studiului, în orice moment și fără notificare prealabilă.
  2. Aceste condiții de cercetare reglementează incluziunea dvs. în baza de date cu e-mail-uri Avast (dacă este cazul) și participarea la un studiu.
  3. În scopul studiului, Avast va obține feedback de la participant, în ceea ce privește Avast și produsele și serviciile competitorilor săi. Rezultatele studiului pot fi utilizate de Avast pentru a genera idei privind îmbunătățirea experienței utilizatorului final, de care ar putea beneficia, în cele din urmă, baza mai largă de clienți Avast. Un astfel de studiu se va desfășura prin intermediul unei interfețe online.
  4. Participantul nu are dreptul la nicio recompensă, remunerație sau rambursare, inclusiv pentru eventualele cheltuieli, sau de altă natură în legătură cu studiul, cu excepția cazului în care acest lucru este convenit în mod explicit cu participantul.
  5. Ținând cont de participarea dvs. la studiu și de acceptarea acestor condiții ale studiului, prin prezenta, acordați Avast toate drepturile, titlurile și interesele pe care le aveți asupra tuturor rezultatelor studiului dvs.
  6. Participantul va păstra confidențialitatea oricărei informații furnizate în scopul studiului („informații confidențiale”). Sunteți de acord să nu utilizați, să nu dezvăluiți sau să publicați nicio Informație confidențială în alt scop decât finalizarea studiului acceptat de dvs. și transmiterea studiului respectiv către Avast. Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți divulga informațiile confidențiale în măsura în care acest lucru este impus de o instanță de judecată competentă sau de o altă autoritate guvernamentală competentă sau în conformitate cu legislația în vigoare. Această obligație de confidențialitate este permanent obligatorie pentru participant. Participantul nu va utiliza informațiile confidențiale în avantajul său sau al unor terțe părți. Sunteți de acord și recunoașteți că încălcarea sau amenințarea cu încălcarea de către dvs. a acestei secțiuni poate avea ca rezultat un prejudiciu ireparabil pentru Avast, pentru care despăgubirile financiare ar constitui o compensație insuficientă și, prin urmare, Avast va avea dreptul de a solicita o măsură preventivă pentru a pune în aplicare prevederile acestei secțiuni. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ AVAST ȘI AFILIAȚII SĂI NU SE FAC RESPONSABILI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE O TERȚĂ PARTE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU PIERDERE INDIRECTĂ, SECUNDARĂ, PUNITIVĂ, SPECIALĂ SAU DE EXEMPLARITATE, INDIFERENT DE CAUZĂ SAU DE TEORIA RĂSPUNDERII; TOATE DAUNELE PENTRU TOATE PIERDERILE DE AFACERI, PROFITURI SAU VENITURI, PIERDERE DE CONFIDENȚIALITATE, ORICE DIVULGARE NEAUTORIZATĂ SAU PIERDERE (INCLUSIV ORICE CORUPȚIE, DEGRADARE SAU INDISPONIBILITATE) A ORICĂROR DATE SAU INFORMAȚII DE ORICE NATURĂ (INDIFERENT DACĂ ORICARE DINTRE PIERDERILE, DAUNELE, COSTURILE SAU CHELTUIELILE DE MAI SUS CONSTITUIE SAU NU PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE). RESPONSABILITATEA TOTALĂ CUMULATĂ A AVAST ȘI A AFILIAȚILOR SĂI PENTRU TOATE PIERDERILE SAU DAUNELE SUFERITE DE DVS. SAU DE UN TERȚ, REZULTATE DIN, SAU AVÂND LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA DVS. LA ORICE STUDIU, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIO SITUAȚIE VALOAREA DE: (I) CINCI DOLARI AMERICANI (5.00 USD). NICIO PREVEDERE A ACESTOR CONDIȚII ALE STUDIULUI NU VOR LIMITA SAU EXCLUDE RĂSPUNDEREA AVAST SAU A PARTICIPANȚILOR PENTRU NICIO CHESTIUNE CARE POATE FI EXCLUSĂ DE LEGE.
  7. În cazul în care participantului i se pun la dispoziție orice documente, instrucțiuni, discuri sau alte suporturi media, liste, ghiduri, elemente ajutătoare, planuri, software sau alte materiale, elemente și informații înregistrate în raport cu studiul („materialele”), participantul va returna către Avast toate aceste materiale după finalizarea studiului.
  8. Acest Acord se află sub incidența legilor din Marea Britanie și Țara Galilor. Toate disputele rezultate din acest Acord vor fi soluționate în instanțele din Marea Britanie cu jurisdicție locală și competență în materie.
Închideți

Aproape că am terminat!

Finalizați instalarea, făcând clic pe fișierul descărcat și urmând instrucțiunile.

Se inițiază descărcarea...
Notă: Dacă descărcarea nu a pornit în mod automat, faceți clic aici.
Faceți clic pe acest fișier pentru a începe instalarea Avast.