Vi understøtter browsere, ikke dinosaurer. Opdater din browser, hvis du vil se indholdet af denne webside korrekt.

Vilkår og betingelser for undersøgelsesdeltagere

  1. Disse vilkår og betingelser (kaldet "undersøgelsesvilkår og -betingelser") henviser til betingelserne i en aftale, hvor du ("du", "din" eller "deltager") og Avast Software s.r.o, med kontorer på Pikrtova 1737/1a , 140 00 Prag 4, Tjekkiet (“Avast”) og dets tilknyttede selskaber fra tid til anden kan deltage i enhver Avast online-produktundersøgelse (“undersøgelse”). Hvis du ikke mindst er 18 år, må du ikke deltage i en undersøgelse. Avast forbeholder sig retten til at ændre disse undersøgelsesvilkår og -betingelser, og til hver en tid og uden varsel afslutte eller ændre undersøgelsesprogrammet.
  2. Disse undersøgelsesvilkår og -betingelser regulerer din optagelse i Avasts e-maildatabase (hvis relevant) og deltagelse i en undersøgelse.
  3. Med henblik på undersøgelsen vil Avast indsamle feedback fra deltageren vedrørende Avast og dets konkurrenters produkter og tjenester. Undersøgelsesresultaterne kan bruges af Avast til at generere ideer til forbedring af slutbrugeroplevelsen, hvilket i sidste ende kan gavne Avasts bredere kundebase. Sådanne undersøgelser skal udføres via en onlinegrænseflade.
  4. Deltageren er ikke berettiget til en belønning, et vederlag eller anden godtgørelse, herunder for eventuelle udgifter, eller andet i relation til undersøgelsen, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt med deltageren.
  5. I betragtning af din deltagelse i undersøgelsen og accept af disse undersøgelsesvilkår og -betingelser for undersøgelsen tildeler du hermed Avast alle rettigheder, titler og interesser, du måtte have i og af undersøgelsen og til alle resultater af undersøgelsen.
  6. Enhver information, der gives til deltageren i forbindelse med undersøgelsen, skal holdes fortrolig af deltageren ("fortrolige oplysninger"). Du accepterer ikke at bruge, afsløre eller offentliggøre fortrolige oplysninger til andre formål end at fuldføre den undersøgelse, du har accepteret, og indsender sådanne undersøgelser til Avast. Uanset ovenstående, er det tilladt for dig at videregive fortrolige oplysninger i det omfang, det kræves af en domstol med kompetent jurisdiktion eller anden gældende statslig myndighed eller hvis det er krævet af gældende lovgivning. Denne fortrolighedsforpligtelse er bindende for deltageren til evig tid. Deltageren må ikke bruge de fortrolige oplysninger til deres fordel eller til tredjeparts fordel. Du accepterer og anerkender, at dit brud eller trusler om brud på dette afsnit kan resultere i uoprettelig skade på Avast, for hvilket en økonomisk kompensation ville være et utilstrækkeligt middel, og derfor vil Avast være berettiget til at søge påbud for at håndhæve bestemmelserne i dette afsnit. I DET FULDE OMFANG TILLADT AF LOVEN, VIL AVAST OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR INDIREKTE, RESULTERENDE, TILFÆLDIGE, STRAFBARE, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER TAB, UDEN HENSYNTAGEN TIL ÅRSAG ELLER TEORI OM ANSVAR.; ENHVER SKADESERSTATNING FOR TAB AF FORRETNING, FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING, TAB AF PRIVATLIV, ENHVER UAUTORISERET OFFENTLIGGØRELSE ELLER TAB (HERUNDER ENHVER KORRUPTION, FORRINGELSE ELLER UTILGÆNGELIGHED) AF DATA ELLER OPLYSNINGER AF ENHVER ART (UAGTET OM NOGEN AF DE FOREGÅENDE TAB, SKADER, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER ER DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER SKADER). UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL AVAST OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABERS SAMLEDE ANSVAR FOR ALT TAB ELLER SKADE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL DIN DELTAGELSE I NOGEN UNDERSØGELSE, OVERSTIGE: (I) FEM AMERIKANSKE DOLLARS (5,00 USD). INTET I DISSE UNDERSØGELSESVILKÅR OG -BETINGELSER FOR UNDERSØGELSEN VIL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE ETHVERT AVASTS ELLER DELTAGERES ANSVAR FOR ETHVERT SPØRGSMÅL, DER IKKE PÅ ANDEN MÅDE KAN UDELUKKES VED LOV.
  7. I tilfælde af at dokumenter, instruktioner, discs eller andre medier, lister, vejledninger, hjælpemidler, planer, software og andre materialer, genstande og registrerede oplysninger leveres til deltageren i forbindelse med undersøgelsen ("materialer"), skal deltageren returnere alt sådant materiale til Avast efter undersøgelsens afslutning.
  8. Denne aftale er underlagt lovgivningen i England og Wales. Alle tvister, der opstår ud fra denne aftale, skal løses af de engelske domstole med lokal jurisdiktion og jurisdiktion over sagen.
Luk

Næsten færdig!

Fuldfør installationen ved at klikke på din downloadede fil nedenfor og følge instruktionerne.

Starter download ...
Bemærk! Hvis din download ikke starter automatisk, så klik her.
Klik på denne fil for at installere Avast.