Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

CloudCare-demo

Lär dig att övervaka hot och ge snabb support i realtid från CloudCares säkerhetsportal.

Upptäck hur du kan utnyttja vår molnbaserade plattform för att ge dina kunder skydd med flera lager utan att överbelasta din verksamhet eller din värdefulla tid.

I den här demon visas hur du kan hantera och använda:

CloudCare kontrollpanel

Antivirus

Säker webbgateway

Innehållsfiltrering

Online-säkerhetskopiering

E-postsäkerhet

Premium Remote Control

Rapportering

*Obs! Demon finns för närvarande bara tillgänglig på engelska.

Anmäl dig till demo