Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

Northwest Technology Services ökar sina intäkter med 30 % med Avast Business CloudCare

Företaget

Bob Psenka grundade Northwest Technology Services 2006 med målet att tillhandahålla IT- och säkerhetstjänster till små och medelstora företag i McHenry County och Lake County nordväst om Chicago.

Idag driver Bob företaget med tydligt fokus på hanterade tjänster. ”Som ett litet team har våra framgångar främst berott på att vi kan svara snabbt på IT- och cybersäkerhetsbehoven hos alla typer av små och medelstora företag”, förklarar han. ”Genom att gå över till en modell med hanterade tjänster kan vi hantera och fakturera de här tjänsterna på ett effektivare sätt, och samtidigt ligga steget före säkerhetsproblem och nya hot.”

Utmaningen

Det som Bob prioriterar högst är möjligheten att kunna skala upp verksamheten och väga detta mot det tidsåtagande som krävs för de befintliga kunderna. ”Det är ingen enkel uppgift att tillhandahålla säkerhet till småföretag. Försäljningscyklerna för små och medelstora företag kan vara precis lika komplexa som för storföretag. Man måste lägga ner mycket tid på att lära företagsägarna om säkerhet så att du kan rättfärdiga värdet av och kostnaden för dina tjänster. Med den tid som krävs är det oerhört viktigt att ha rätt verktyg för att kunna leverera hanterad säkerhet på ett effektivt sätt”, säger Bob.

Lösningen

Bob har varit en AVG-Avast-partner sedan 2008, och sålde ursprungligen företagets antiviruslösning för att stoppa hot och virus. ”När vi först startade upp vår verksamhet kom våra företagskunder in med sina datorer, och vi såg att de ofta var fulla av alla möjliga sorters virus som deras befintliga antivirusprogram inte fångat upp. Vi började installera AVG-antivirus, och senare Avast Business-lösningen, för att få bukt med detta problem. Sedan vi började med det har vi aldrig haft några problem”, tillägger Bob.

Kort därefter lade Bob till Avast Business CloudCare i sitt tjänsteutbud, som inkluderar verktyget för IT-fjärrkontroll samt tjänsterna för Antivirus Pro Plus, Molnsäkerhetskopiering, Innehållsfiltrering och E-postsäkerhet. ”Vi insåg att vi kunde sälja antiviruslicenser via CloudCare-portalen och på så sätt få mycket bättre kontroll över förnyelser. Varje gång vi distribuerar CloudCare-tjänster skapar vi en relation till den kunden, så när det blir dags för dem att köpa nya tjänster och utrustning, vänder de sig till oss”, förklarar han.

Slutpunktsskydd är oerhört viktigt för Bob, och Antivirus Pro Plus har verkligen visat vad det går för. ”Många leverantörer av hanterade tjänster säljer flera olika antiviruslösningar, men jag ser inte meningen med det, eftersom Antivirus Pro Plus uppfyller alla våra behov”, säger han. ”Under hela den tid vi har arbetat tillsammans med Avast, har vi sett att företaget har den kraftfullaste hotdatabasen och det bästa antivirusskyddet. Det gör det lätt för oss att förklara för kunderna varför de kommer att få den bästa användarupplevelsen på de maskiner som skyddas av Antivirus Pro Plus distribuerat via CloudCare.”

Det är dessutom mycket enklare att säkerställa verksamhetskontinuiteten. ”Tjänsten för Molnsäkerhetskopiering hjälper oss att minimera inverkan från oväntade hinder på vägen. Vi kan snabbt gå till molnet och få åtkomst till och återställa kundernas data utan att deras verksamhet påverkas av förseningar. Det har blivit en populär tilläggstjänst med tydlig inverkan på vinstökningar.”

Resultaten

Bob ger CloudCare äran för att ha hjälpt hans företag att verkställa sin strategi för hanterade säkerhetstjänster, uppnå en hög grad av kundlojalitet och allt mer positiva resultat.

Företaget har även skapat nya tjänster som lett till ytterligare vinster. ”Vi kan övervaka statusen för maskiner och enheter via CloudCares rapporterings- och övervakningsfunktioner och se när det är dags att byta ut utrustningen. Det har gjort det möjligt för oss att skapa en tjänst för att rensa och ersätta hårddiskar, vilket har lett till en 50-procentig ökning av hårddiskförsäljningen”, säger han.

Bob fortsätter: ”Frågan har alltid varit hur vi ska kunna nå ut till en bredare marknad med vårt erbjudande samtidigt som vi fortsätter att erbjuda den personliga service som har varit nyckeln till vår framgång? Med CloudCare kan vi erbjuda ett suveränt tjänsteutbud som skyddar små och medelstora företag, samtidigt som vi kan använda automatiseringsverktyg för att utöka vår verksamhet på ett effektivt sätt.”

Webbplats

www.nwtsi.com

Bransch

Hanterade IT- och säkerhetstjänster

Affärsbehov

Förenkla säkerheten för småföretag och skapa en strategi för att sälja hanterade säkerhetstjänster

Lösning

Avast Business CloudCare

Resultat

  • Uppnådde en kundlojalitet på över 90 % genom att proaktivt leverera hanterade säkerhetstjänster via CloudCare
  • Ökade försäljningen av CloudCares tjänst för Molnsäkerhetskopiering med 75 % under detta år
  • Skapade en ny tjänst för hårddiskersättning med CloudCares funktioner för övervakning och rapportering, vilket gav en 50-procentig ökning av hårddiskförsäljningen under detta år

Med CloudCares kompletta utbud av säkerhetstjänster och centraliserad hantering kan vi på ett mycket effektivt sätt kombinera, prissätta och sälja hanterad säkerhet till små och medelstora företag. Det leder till säkrare nätverk, bättre kundupplevelser och ett fantastiskt värde för vårt företag.

Fallstudie Northwest Technology Services

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.