Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Säker webbgateway

Molnbaserat webbskydd i företagsklass för små och medelstora företag

Säker webbgateway från Avast Business är en skalbar molnbaserad webbsäkerhetslösning som blockerar externa hot innan de tar sig in i nätverket. Nu kan du skydda nätverkstrafiken utan krångel och kostnader för ytterligare proxyservrar eller enheter på plats. Peka din DNS mot oss och ta del av våra nätverkssäkerhetstjänster i företagsklass.

Avancerat skydd
Vårt nätverk för hotidentifiering fungerar som en sorts säkerhetsvakter dygnet runt. Det får information från 21 olika hotflöden från de största forskningsavdelningarna i säkerhetsbranschen. Om vi identifierar ett hot i vårt moln blockeras det omedelbart för kunden i fråga – och alla andra kunder i vårt nätverk.
Mindre komplexitet
Säker webbgateway konfigureras med tre enkla steg och driftsätts på bara några minuter direkt från CloudCares säkerhetsplattform. Med CloudCare kan du enkelt driftsätta olika säkerhetstjänster, hantera policyer, kontrollera enhetsstatusar och avhjälpa fel – allt på en och samma plattform.
Högre hastighet
Säker webbgateway gör DNS-baserade sökningar som tar mindre än 2 millisekunder, så du slipper oroa dig för att de segar ner nätverket, som appar och proxyservrar kan göra. Nätverkstrafiken, inklusive fjärranvändare, dirigeras automatiskt till närmaste DNS-server för högsta möjliga prestanda.

Så här fungerar det

När någon går in på en okategoriserad webbadress via vår tjänst mellanlagras en kopia av innehållet och genomsöks i jakt på hot. När inspektionen har genomförts kategoriseras och klassificeras webbplatsen i någon av dryga dussinet förkonfigurerade kategorier. Den nya informationen skickas sedan ut till hela nätverket.

Funktioner

Skydd mot yttre hot

Blockerar skadliga nedladdningar och kända skadliga URL:er från nätverket.

Intelligent proxy

Inspekterar, kategoriserar och klassificerar misstänkta okända webbplatser som säkra eller osäkra.

  • Intelligent SSL-inspektion – Utför intelligent analys av SSL-trafik som är svår att inspektera i hög hastighet.
  • Molnsandlåda – Analyserar misstänkta filer och URL:er i en virtuell miljö i syfte att hitta dolt skadligt innehåll i EXE- och DLL-filer.

Tillåtna/blockerade webbplatser

Dussintals förkonfigurerade och dynamiska listor med tillåtna/blockerade webbplatser uppdateras regelbundet i takt med att nya webbplatser klassificeras.

Innehållsfiltrering

Gör det möjligt för administratörer att välja nivå av innehållsfiltrering och blockera förfrågningar utifrån egendefinierade inställningar.

Anycast DNS Server

Nätverkstrafiken dirigeras automatiskt till närmaste datacenter för högsta möjliga prestanda.

Datablad om säker webbgateway

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.