Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Sắp xong rồi!

Làm theo 3 bước đơn giản sau để hoàn tất cài đặtAvast.

Chú ý: Nếu máy không tự động tải về, vui lòng nhấp vào đây.

  1. Tải và lưu tập tin cài đặt.
  2. Sau khi tải về thành công, nhấp vào tập tin đã tải về để mở tập tin.
  3. Làm theo hướng dẫn cài đặt.