Τεχνική Υποστήριξη

Ερωτήσεις για θέματα πωλήσεων

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πωλήσεων

Πελάτες λιανικής

Ζητήστε προσφορά
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πωλήσεων για Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Ζητήστε προσφορά

Αναφέρετε κάποιον ιό

Εάν βρήκατε ένα ύποπτο αρχείο ή έχετε λάβει έναν συναγερμό ιών που νομίζετε ότι είναι ψευδώς θετικός, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Ιών και ζητήστε ανάλυση.

Επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Ιών

Γραφεία Παγκοσμίως

Επικοινωνήστε με κάποιο από τα γραφεία μας παγκοσμίως

Czech Republic (HQ)

AVAST Software s.r.o.
Trianon Office Building
Budejovicka 1518/13a
140 00, Prague 4
Czech Republic

Τηλέφωνο: 00 420 274 005 777
Φαξ: 00 420 274 005 888

Αριθμός Εγγραφής: 02176475
ΑΦΜ: CZ02176475

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο,
το οποίο διαχειρίζεται το Δημοτικό Δικαστήριο της
Πράγας, τμήμα C, αριθμός εγγραφής 216540

USA

AVAST Software, Inc.
Redwood City, CA

Germany

AVAST Software Deutschland GmbH
Friedrichshafen

South Korea

Timothy S.L. Choi
Korea Sales Director
AVAST Software (ASIA) Limited.
Suite 2715, 27F Trade Tower
511, Young Dong Street, Gangnam-gu
Seoul Korea 135-729

China

AVAST Software (ASIA) Limited
Hong Kong

China

AVAST Software (ASIA) Limited
Beijing, P.R.China