We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

 

Avast Battery Saver ל-Windows

Avast Battery Saver מעניק ללפטופ עד 32% יותר זמן סוללה על ידי עצירת זוללי האנרגיה.

החזר כספי מובטח למשך 30 יום

יותר דלק לחיים הדיגיטליים שלך

לכולנו זה קרה: כמעט הגעת לסוף המסמך הכל-כך חשוב או לסוף הסרט המותח – והסוללה מתה. עכשיו אפשר להוציא יותר מסוללת הלפטופ עם Avast Battery Saver ל-Windows.

Laptop image

ויסות ביצועי המחשב

Laptop image
Avast Battery Saver מאט את ביצועי ה-CPU כשאין בהם צורך, ומעניק לך עוד זמן סוללה.
Laptop image

התאמה אוטומטית של התצוגה

Laptop image
התצוגה היא זללן הסוללה הכי גדול. אנחנו מקפידים להתאים את הבהירות באופן אוטומטי ולכבות את המסך כשלא משתמשים בו.
Laptop image

כיבוי צרכני סוללה כבדים

Laptop image
אם התנתקת מהחשמל, אנחנו ניתן לסוללה שלך חיזוק על ידי כיבוי ה-Bluetooth, ה-Wi-Fi והדיסק הקשיח כשלא נעשה בהם שימוש.

והכי טוב – זה עובד אוטומטית

כשאינך מחובר לחשמל, אנחנו שומרים על הסוללה אוטומטית.

והכי טוב – זה עובד אוטומטית

אולי עדיין לא ברור לך...

דרישות מערכת מינימליות:

 • Windows 10 חוץ מ-Mobile ו-IoT Core Edition (32 או 64 סיביות); Windows 8/8.1 חוץ מ-RT ו-Starter Edition (32 או 64 סיביות); Windows 7 SP1 ומעלה, כל הגרסאות (32 או 64 סיביות)
 • מחשב Windows תואם לחלוטין עם Intel Pentium 4‏ / מעבד AMD Athlon 64 ומעלה (חייב לתמוך בפקודות SSE2)
 • ‎256 MB RAM ומעלה
 • ‎200 MB פנויים בדיסק הקשיח
 • בשביל הורדת התוכנית וקבלת עדכונים, נדרש חיבור לאינטרנט
 • רזולוציית המסך הסטנדרטית המיטבית המומלצת: לא פחות מ-‎800 x 600 פיקסלים

כדי לחסום בזבוז מיותר של חשמל ולהאריך את משך החיים של סוללת המחשב, Avast Battery Saver מבצע את הפעולות הבאות:

 • מקטין את תדירות המעבד
 • מבצע אופטימיזציה של הגדרות התצוגה
 • משבית את ה-Bluetooth וה-Wi-Fi (רק אם הפונקציות האלה אינן בשימוש).

כדי לציין אילו פעולות בדיוק Avast Battery Saver מבצע כדי להאריך את חיי הסוללה, הפעל והגדר את הפרופיל 'מותאם'.

שים לב: אפשר להתאים את התנהגות המכשיר בזמן שכל פרופיל שהוא פעיל, באמצעות האריחים Bluetooth‏, Wi-Fi ובהירות בתחתית לוח המחוונים של היישום.

בהתאם לפרופיל Battery Saver שמופעל, Avast Battery Saver עשוי להאט את המעבד כדי להאריך את חיי הסוללה. בעבודה עם יישומים משרדיים או בגלישה באינטרנט ההבדל לא אמור להיות מורגש. אם יש לך צורך בביצועים טובים יותר על חשבון אורך חיי הסוללה, אפשר לכוונן את רמת הביצועים בתפריט 'הגדרות'.

 • מותאם: ההשפעה על ביצועי המערכת תלויה בהגדרות המותאמות שלך. כדי להתאים את ביצועי המעבד כשהפרופיל 'מותאם' מופעל, עבור אל ☰ תפריט ▸ הגדרות ▸ מצב מותאם ▸ חומרה ומכשירים ▸ ביצועי המעבד. למידע נוסף על הגדרת הפרופיל 'מותאם', עיין במאמר הבא:
 • מקסימום: הפרופיל הזה מעדיף חיסכון מקסימלי בחשמל, ולכן אולי תורגש ירידה מסוימת במהירות המעבד כשהוא מופעל. אי אפשר להתאים את הפרופיל 'מקסימום'.

Avast Battery Saver זמין בשלב זה רק במחשבים עם Microsoft Windows 7 SP1 ומעלה. אי אפשר להשתמש במוצר ביותר ממכשיר אחד בכל רגע, אבל אפשר להעביר את המינוי ממכשיר למכשיר.

כן. כדי להעביר את המינוי למכשיר אחר:

 • 1. הסר את ההתקנה של Avast Battery Saver מהמכשיר הקודם.
 • 2. התקן את Avast Battery Saver במכשיר החדש.
 • 3. הפעל את Avast Battery Saver הפעלה ראשונית במכשיר החדש.

רוצה להאיץ את המחשב? Avast Cleanup יכול לדאוג לזה. רוצה ביצועים יותר טובים של גרפיקה, קול והתקנים חיצוניים? Avast Driver Updater יכול לדאוג לזה.