Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Retningslinjer for samtykke

Disse retningslinjene for samtykke gjelder produkter og tjenester som tilhører Avast Software s.r.o. og dets forhandlere (samlet som «vi», «oss» eller «vår»).

Hvis du bor i EØS-området, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine Avast Software s.r.o., som har sitt hovedkontor i 1737/1A Pikrtova, Praha 4, Tsjekkia, 140 00.

Du kan samtykke ved å:

 • krysse av i en påmeldingsboks når du besøker et nettsted på Internett
 • velge personverninnstillinger på instrumentbordet
 • velge tekniske innstillinger for tjenester på nettet (deriblant innstillinger i en nettleser)
 • velge fra tilsvarende produktalternativer (f.eks. mellom gratis og betalte versjoner)
 • på annen måte erklære eller handle på en måte som klart indikerer at du godtar den forespurte behandlingen av personopplysningene dine

Du kan revurdere og trekke tilbake samtykket ditt. Avhengig av det aktuelle tilfellet, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å:

 • bruke en kobling i en e-post for å stoppe abonnementet
 • justere personverninnstillinger på instrumentbordet
 • velge tekniske innstillinger for tjenester på nettet (deriblant innstillinger i en nettleser)
 • velge andre produktversjoner som ikke krever samtykket ditt til behandling (f.eks. ved å oppgradere til en betalt versjon uten annonser fra tredjeparter)
 • sende oss en e-post med en forespørsel om å trekke tilbake samtykket ditt til kontaktinformasjonen i retningslinjene for personvern
 • følge andre bestemte instruksjoner som beskrevet når samtykket ble forespurt

Vi avslutter behandlingen hvis du trekker tilbake samtykket ditt.

Se informasjonen nedenfor om de relevante formålene vi har spurt om samtykket ditt for:

Abonnement på et nyhetsbrev eller Avast-forumet

Hvis du har abonnert eller har gitt oss e-postadressen din til disse formålene, sender vi deg kommersiell kommunikasjon gjennom denne kanalen i form av nyhetsbrev, bloggvarsler eller en vervefunksjon.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke vil være på adresselisten vår for markedsføring, kan du til enhver tid melde deg av ved å bruke koblingen for å stoppe abonnementet som er tilgjengelig i all markedsføringskommunikasjon vi sender deg.

Tilpassede annonser

Vi har gratisversjoner av mobilproduktene våre, deriblant antivirus til mobil, som leverer relevante annonser fra tredjeparter.

Disse annonsene leveres til deg av annonseringspartnerne våre, som behandler personopplysningene dine for å levere tilpassede annonser. Bare når det gjelder IronSource behandler vi den tilbakestillbare annonserings-ID-en din for IronSource og utleverer denne til denne annonseringspartneren for markedsføring. Når det gjelder alle andre partnere, mottar vi i slike tilfeller kun et minimum av informasjon som er nødvendig for å administrere forholdet vårt til annonseringspartnerne. Denne informasjonen er relevant for en bestemt annonseringspartner, og rapporten inkluderer ikke den bestemte annonsen det ble klikket på.

Når produktet vårt bruker annonser fra tredjeparter, vil vi informere deg og be deg om å samtykke til dette under installasjonsprosessen. Personopplysningene dine brukes av annonseringspartnerne våre til å levere tredjepartsannonser. Vi forstår at du kanskje ikke vil se tredjepartsannonser, og hvis du foretrekker dette, tilbyr vi en tilsvarende betalt produktversjon som ikke viser annonser.

Vi ønsker å være åpne om annonseringspartnerne våre. Derfor beskriver vi datakategoriene som behandles av disse tredjepartene nedenfor, ut i fra beskrivelsene i partnernes retningslinjer for personvern.

Merk at datakategoriene og detaljnivået kan avvike som følge av nylige oppdateringer. Derfor må du alltid lese kilden til retningslinjene for personvern, som gjelder og er tilgjengelig under den tilsvarende koblingen til den relevante annonseringspartneren.

Vi bruker tredjepartsannonser for å støtte Avast Cleanup, Avast Mobile Security og partnerversjonene av disse programmene ved hjelp av følgende annonseringspartnere. Se den tilhørende koblingen for å finne ut mer om hver partners spesifikke behandling:

Annonseringspartner

Leverandør

Datakategorier som behandles av annonseringspartneren i henhold til retningslinjene deres for personvern

AdMob

Google

Google erklærer at de behandler en annonserings-ID fra enheten der annonser brukes til å generere interesser og demografi (for eksempel «fotballsupporter»). Interesser, demografi og andre opplysninger kan brukes til å levere mer målrettede annonser til brukeren via Google Mobile Ads SDK.

Amazon

Amazon

Amazon erklærer at de behandler en annonserings-ID som kan tilbakestilles for en enhet (f.eks. annonserings-ID for Android, IDFA), geoplasseringsdata (f.eks. en enhets lengde- og breddegrad) og fullstendig IP-adresse.

Facebook Audience Network

Facebook

Facebook erklærer at de behandler informasjon om aktiviteten din utenfor Facebook, inkludert informasjon om enheten din, annonsene du ser, og hvordan du bruker mobilappen din, uavhengig av hvorvidt du har en Facebook-konto eller er logget på Facebook.

InMobi

InMobi

InMobi erklærer at de behandler (i) informasjon om enheten din for å forbedre tjenestene sine – enhetstype, operativsystem, nettverksleverandør, den brukte mobile nettleseren, plattform, SDK-versjon, tidsangivelse, API-nøkkel, appversjon, iOS-identifikator for annonsering, iOS-identifikator for leverandører, modell, enhetsprodusent, enhetens OS-versjon, øktens start-/avslutningstidspunkt, region (spesifikt sted der et gitt språk snakkes), tidssone, nettverksstatus som Wi-Fi, enhetens geoplassering (via GPS eller andre geoplasseringsdata) og identifikator for annonsering (IDFA) eller Googles annonserings-ID (AAID) osv. I noen land samler InMobi også inn informasjon som International Mobile Equipment Identity (IMEI), Internett-adresser (IP) eller geoplasseringsdata; (ii) informasjon om annonser som vises på enheten din – annonsens innholdstype, annonsetype, hvor annonsen leveres, viss informasjon om aktiviteter etter klikk i tilknytning til annonsen, inkludert brukerens samhandling med en slik annonse.

MoPub

Twitter

Twitter erklærer at de via MoPub behandler (i) enhetsidentifikatorer som IP-adressen din, iOS-identifikator for annonsering (IDFA), annonserings-ID for Android, eller en identifikator som er spesifikk for MoPub; (ii) din nøyaktige geoplassering, når plasseringstjenester ble aktivert for en app på enheten din som har integrert MoPub. Merk at når plasseringstjenester ikke er aktivert på appene dine som har integrert MoPub, vil Twitter fremdeles utlede opplysninger om plasseringen din basert på IP-adressen din; (iii) informasjon om enheten din, deriblant type og modell, produsent, operativsystem (f.eks. iOS eller Android), operatørens navn, mobil nettleser (f.eks. Chrome eller Safari) og skjermstørrelse; (iv) informasjon om appbruken din, inkludert appene på enheten din som bruker MoPub og versjonen av slike apper, appen på enheten din som forespør en annonse, start-/avslutningstidspunkt for appøkten, gjeldende tidssone og nettverkstilkoblingstypen (f.eks. Wi-Fi eller mobildata); (v) informasjon om annonsene som leveres, vises eller ble klikket, som annonsetype, hvor annonsen ble levert, hvorvidt du klikket på den og hvorvidt du besøkte annonsørens nettsted eller lastet ned annonsørens app.

AppLovin

AppLovin

AppLovin erklærer at de via AppLovin SDK behandler (i) enhetens fabrikat, modell og operativsystem; (ii) enhetsegenskaper tilknyttet skjermstørrelse og -retning, lydvolum og batteri, bruk av enhetsminne; (iii) operatør; (iv) operativsystem; (v) navnet og egenskapene til mobilapplikasjonen som forbrukeren bruker til å samhandle med tjenestene; (vi) land, tidssone og lokale innstillinger (land og foretrukket språk); (vii) nettverkstilkoblingstype og -hastighet; (viii) IP-adresse; (ix) nettleserens brukeragent som brukes til å få tilgang til tjenesten; og (x) identifikator for annonsører (IDFA).

Unity

Unity Technologies

Unity erklærer at de samler inn via annonsene sine enhetsinformasjon, som IP-adresse og enhetsidentifikatorer, samt informasjon om levering av annonser og din samhandling med dem, som alle kan deles med annonseutgivere og attribusjonsselskaper. Ytterligere opplysninger om deg kan spores i fremtiden for å gjøre denne typen forutsigelser, og vi varsler deg før vi samler inn opplysninger igjen.

IronSource

IronSource

IronSource erklærer at de via sin SDK behandler dine (i) identifikatorer – annonserings-ID, en ytterligere unik identifikator som bare er tilgjengelig i appen gjennom apputvikleren og som ikke kan brukes til å identifisere deg i andre apper, IP-adresser eller i informasjon om nettleserinnstillingene dine. Begrepet annonserings-ID refererer til Googles annonserings-ID på Android-enheter, og ID for annonsering («ID For Advertising» eller «IDFA») eller ID for leverandør («ID For Vendor» eller «IDFV») på iOS-enheter; (ii) generell teknisk informasjon om enheten din – IronSources mobile SDK-versjon, tidssonen din, ledig minne på enheten din, navn og versjon av appen som annonsen vises på, batteristatus, status om begrensning av annonsesporing, operativsystemets navn og versjon, tidsangivelse, enhetsprodusentens navn, operativsystemets språk, mobiloperatørens navn, Internett-tilkoblingstype (f.eks. Wi-Fi); og (iii) samhandling med annonsene våre – en indikasjon på hvorvidt du har sett eller klikket på en annonse.