Polityka w zakresie zgody użytkownika

Niniejsza Polityka w zakresie zgody użytkownika ma zastosowanie do produktów i usług spółki Avast Software s.r.o. oraz jej podmiotów stowarzyszonych („my”, „nas”, „nasz”).

Administratorem danych osobowych użytkowników zamieszkujących Europejski Obszar Gospodarczy jest spółka Avast Software s.r.o., której siedziba znajduje się pod adresem 1737/1A Pikrtova, Praga 4, Czechy, 140 00.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki nastąpiła we wrześniu 2023 r.

W jaki sposób można udzielić zgody lub wycofać ją?

Użytkownik może udzielić zgody poprzez:

 • zaznaczanie pola zgody podczas odwiedzania witryny internetowej;
 • wybranie odpowiednich preferencji dotyczących prywatności w panelu ustawień;
 • wybranie odpowiednich ustawień technicznych dla usług online (takich jak ustawienia przeglądarki internetowej);
 • wybranie odpowiednich opcji dla porównywalnych produktów (np. w przypadku bezpłatnej i płatnej wersji); lub
 • inne oświadczenie bądź zachowanie, które wyraźnie wskazuje na akceptację proponowanego sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
   

Użytkownik ma prawo do ponownego rozpatrzenia udzielonej przez siebie zgody oraz do wycofania jej. W zależności od przypadku Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez:

 • skorzystanie z łącza „Rezygnacja z subskrypcji” w wiadomości e-mail;
 • zmianę preferencji dotyczących prywatności w panelu ustawień;
 • wybranie odpowiednich ustawień technicznych dla usług online (takich jak ustawienia przeglądarki internetowej);
 • wybranie innej wersji produktu, która nie wymaga zgody Użytkownika na przetwarzanie (np. uaktualnienie do płatnej wersji pozbawionej reklam podmiotów zewnętrznych);
 • wysłanie wiadomości e-mail z wnioskiem o wycofanie zgody na adresy określone w Polityce prywatności; lub
 • zastosowanie się do konkretnych instrukcji przekazanych Użytkownikowi w momencie, gdy prosiliśmy go o zgodę.
   

Wycofanie zgody Użytkownika spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych.

Poniżej zawarte zostały informacje dotyczące poszczególnych celów przetwarzania wymagających zgody Użytkownika:

Subskrypcja biuletynu lub forum Avast

Jeżeli Użytkownik posiada subskrypcję lub przekazał nam swój adres e-mail w tych celach, będziemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości handlowe w formie biuletynów, powiadomień na blogu lub funkcji polecenia znajomego za pośrednictwem tego kanału.

Uwaga: Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich adres znajdował się na naszej marketingowej liście mailingowej, mogą skorzystać z łącza „Rezygnacja z subskrypcji” dostępnego w każdej wiadomości handlowej, jaką wysyłamy do Użytkowników.

Spersonalizowane reklamy

Oferujemy darmowe wersje naszych produktów mobilnych, takich jak mobilny antywirus, które prezentują Użytkownikom odpowiednie reklamy podmiotów zewnętrznych.

Reklamy te są dostarczane Użytkownikowi przez naszych partnerów reklamowych, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika na potrzeby dostarczenia spersonalizowanych reklam. Wyłącznie w przypadku usługi IronSource przetwarzamy możliwy do zresetowania identyfikator reklamowy IronSource Użytkownika i przekazujemy go temu partnerowi reklamowemu w celach marketingowych. W przypadku wszystkich innych partnerów, jedynymi informacjami, jakie otrzymujemy w tych konkretnych okolicznościach, są informacje stanowiące niezbędne minimum potrzebne do zarządzania naszymi relacjami z partnerami reklamowymi. Informacje te są istotne dla konkretnych partnerów reklamowych, a raporty nie uwzględniają informacji na temat konkretnych klikniętych reklam.

Jeżeli nasz produkt prezentuje reklamy podmiotów zewnętrznych, poinformujemy Użytkownika o tym fakcie i poprosimy go o zgodę podczas procesu instalacji. Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane przez naszych partnerów reklamowych do prezentowania reklam podmiotów zewnętrznych. Rozumiemy, że niektórzy Użytkownicy mogą nie chcieć oglądać reklam podmiotów zewnętrznych. Użytkownikom takim oferujemy równoważne, płatne wersje produktów, w których nie są wyświetlane reklamy.

Chcemy zachować przejrzystość w zakresie naszych partnerów reklamowych. W związku z tym, w celach informacyjnych przedstawiamy poniżej kategorie danych przetwarzane przez podmioty zewnętrzne. Kategorie te określone są politykach prywatności tych podmiotów.

Należy pamiętać, że kategorie danych i poziom ich szczegółowości mogą być różne ze względu na ostatnie aktualizacje. W związku z tym zawsze należy zapoznać się ze źródłową polityką prywatności danego partnera reklamowego. Taka polityka jest decydująca i jest dostępna pod wskazanym łączem.

Korzystamy z reklam podmiotów zewnętrznych w celu wsparcia programów Avast CleanupAvast Mobile Security (oraz wersji tych programów rozpowszechnianych pod marką dystrybutora) z pomocą następujących partnerów reklamowych. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych procedurach przetwarzania stosowanych przez danego partnera, należy skorzystać z odpowiednich łączy: