We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Polityka w zakresie zgody użytkownika

Niniejsza Polityka w zakresie zgody użytkownika ma zastosowanie do produktów i usług spółki Avast Software s.r.o. oraz jej podmiotów stowarzyszonych („my”, „nas”, „nasz”).

Administratorem danych osobowych użytkowników zamieszkujących Europejski Obszar Gospodarczy jest spółka Avast Software s.r.o., której siedziba znajduje się pod adresem 1737/1A Pikrtova, Praga 4, Czechy, 140 00.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki nastąpiła we wrześniu 2023 r.

Użytkownik może udzielić zgody poprzez:

 • zaznaczanie pola zgody podczas odwiedzania witryny internetowej;
 • wybranie odpowiednich preferencji dotyczących prywatności w panelu ustawień;
 • wybranie odpowiednich ustawień technicznych dla usług online (takich jak ustawienia przeglądarki internetowej);
 • wybranie odpowiednich opcji dla porównywalnych produktów (np. w przypadku bezpłatnej i płatnej wersji); lub
 • inne oświadczenie bądź zachowanie, które wyraźnie wskazuje na akceptację proponowanego sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do ponownego rozpatrzenia udzielonej przez siebie zgody oraz do wycofania jej. W zależności od przypadku Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez:

 • skorzystanie z łącza „Rezygnacja z subskrypcji” w wiadomości e‑mail;
 • zmianę preferencji dotyczących prywatności w panelu ustawień;
 • wybranie odpowiednich ustawień technicznych dla usług online (takich jak ustawienia przeglądarki internetowej);
 • wybranie innej wersji produktu, która nie wymaga zgody Użytkownika na przetwarzanie (np. uaktualnienie do płatnej wersji pozbawionej reklam podmiotów zewnętrznych);
 • wysłanie wiadomości e‑mail z wnioskiem o wycofanie zgody na adresy określone w Polityce prywatności; lub
 • zastosowanie się do konkretnych instrukcji przekazanych Użytkownikowi w momencie, gdy prosiliśmy go o zgodę.

Wycofanie zgody Użytkownika spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych.

Poniżej zawarte zostały informacje dotyczące poszczególnych celów przetwarzania wymagających zgody Użytkownika:

Subskrypcja biuletynu lub forum Avast

Jeżeli Użytkownik posiada subskrypcję lub przekazał nam swój adres e‑mail w tych celach, będziemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości handlowe w formie biuletynów, powiadomień na blogu lub funkcji polecenia znajomego za pośrednictwem tego kanału.

Uwaga: Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich adres znajdował się na naszej marketingowej liście mailingowej, mogą skorzystać z łącza „Rezygnacja z subskrypcji” dostępnego w każdej wiadomości handlowej, jaką wysyłamy do Użytkowników.

Spersonalizowane reklamy

Oferujemy darmowe wersje naszych produktów mobilnych, takich jak mobilny antywirus, które prezentują Użytkownikom odpowiednie reklamy podmiotów zewnętrznych.

Reklamy te są dostarczane Użytkownikowi przez naszych partnerów reklamowych, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika na potrzeby dostarczenia spersonalizowanych reklam. Wyłącznie w przypadku usługi IronSource przetwarzamy możliwy do zresetowania identyfikator reklamowy IronSource Użytkownika i przekazujemy go temu partnerowi reklamowemu w celach marketingowych. W przypadku wszystkich innych partnerów, jedynymi informacjami, jakie otrzymujemy w tych konkretnych okolicznościach, są informacje stanowiące niezbędne minimum potrzebne do zarządzania naszymi relacjami z partnerami reklamowymi. Informacje te są istotne dla konkretnych partnerów reklamowych, a raporty nie uwzględniają informacji na temat konkretnych klikniętych reklam.

Jeżeli nasz produkt prezentuje reklamy podmiotów zewnętrznych, poinformujemy Użytkownika o tym fakcie i poprosimy go o zgodę podczas procesu instalacji. Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane przez naszych partnerów reklamowych do prezentowania reklam podmiotów zewnętrznych. Rozumiemy, że niektórzy Użytkownicy mogą nie chcieć oglądać reklam podmiotów zewnętrznych. Użytkownikom takim oferujemy równoważne, płatne wersje produktów, w których nie są wyświetlane reklamy.

Chcemy zachować przejrzystość w zakresie naszych partnerów reklamowych. W związku z tym, w celach informacyjnych przedstawiamy poniżej kategorie danych przetwarzane przez podmioty zewnętrzne. Kategorie te określone są politykach prywatności tych podmiotów.

Należy pamiętać, że kategorie danych i poziom ich szczegółowości mogą być różne ze względu na ostatnie aktualizacje. W związku z tym zawsze należy zapoznać się ze źródłową polityką prywatności danego partnera reklamowego. Taka polityka jest decydująca i jest dostępna pod wskazanym łączem.

Korzystamy z reklam podmiotów zewnętrznych w celu wsparcia programów Avast Cleanup, Avast Mobile Security (oraz wersji tych programów rozpowszechnianych pod marką dystrybutora) z pomocą następujących partnerów reklamowych. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych procedurach przetwarzania stosowanych przez danego partnera, należy skorzystać z odpowiednich łączy:

Partner reklamowy

Dostawca

Kategorie danych przetwarzane przez Partnera reklamowego zgodnie z jego polityką prywatności

AdMob

Google

Spółka Google oświadcza, że przetwarza identyfikator reklamowy pochodzący z urządzenia, na którym prezentowane są reklamy, aby generować grupy zainteresowań i grupy demograficzne (np. „entuzjaści sportu”). Dane dotyczące zainteresowań, dane demograficzne i inne dane mogą służyć do prezentowania Użytkownikowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań poprzez pakiet SDK Google Mobile Ads.

Amazon

Amazon

Spółka Amazon oświadcza, że przetwarza możliwy do zresetowania identyfikator urządzenia powiązany z reklamami (np. identyfikator Android Advertising ID, IDFA), dane geolokalizacyjne (tj. szerokość/długość geograficzna urządzenia) i pełny adres IP.

Facebook Audience Network

Facebook

Spółka Facebook oświadcza, że przetwarza informacje o działaniach Użytkownika poza serwisem Facebook, w tym informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, reklam, które ogląda Użytkownik oraz sposobu korzystania przez Użytkownika z naszej aplikacji mobilnej niezależnie od tego, czy Użytkownik posiada konto w serwisie Facebook i czy jest zalogowany do serwisu Facebook. 

InMobi

InMobi

InMobi oświadcza, że przetwarza (i) informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, aby ulepszyć świadczone przez siebie usługi – typ urządzenia, system operacyjny, dostawca sieci, wykorzystywana przeglądarka mobilna, platforma, wersja pakietu SDK, znacznik czasu, klucz API, wersja aplikacji, identyfikator iOS Identifier for Advertising, identyfikator iOS Identifier for Vendors, model, producent urządzenia, wersja systemu operacyjnego urządzenia, czas rozpoczęcia/zakończenia sesji, lokalizacja (konkretna lokalizacja, w której mówi się w danym języku), strefa czasowa, status sieci, taki jak status Wi-Fi, dane geolokalizacyjne urządzenia Użytkownika (dane GPS lub inne dane geolokalizacyjne) oraz identyfikatory Identifier for Advertising (IDFA) lub Google Advertising ID (AAID) itd. W niektórych krajach, InMobi gromadzi również informacje takie jak międzynarodowy numer identyfikacyjny telefonu komórkowego (international mobile equipment identification, IMEI), adresy internetowe (IP) lub dane geolokalizacyjne; (ii) informacje dotyczące reklam prezentowanych na urządzeniu Użytkownika – typ zawartości reklamy, typ reklamy, miejsce prezentowana reklamy, określone informacje dotyczące aktywności po kliknięciu reklamy, takie jak interakcja Użytkownika z taką reklamą.

MoPub

Twitter

Spółka Twitter oświadcza, że przetwarza za pomocą MoPub (i) dane pozwalające na zidentyfikowanie urządzenia, takie jak adres IP Użytkownika, identyfikator iOS Identifier for Advertising (IDFA), identyfikator Android Advertising ID lub identyfikator powiązany z MoPub; (ii) precyzyjne dane geolokalizacyjne Użytkownika, jeżeli dla aplikacji zintegrowanej z MoPub na urządzeniu Użytkownika włączono usługi lokalizacji. Uwaga: jeżeli usługi lokalizacji nie zostały włączone w żadnej aplikacji Użytkownika zintegrowanej z MoPub, spółka Twitter nadal będzie czynić założenia dotyczące lokalizacji Użytkownika na podstawie jego adresu IP; (iii) informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, takie jak typ i model, producent, system operacyjny (np. iOS lub Android), nazwa operatora, przeglądarka mobilna (np. Chrome, Safari) i wielkość wyświetlacza; (iv) informacje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji przez Użytkownika, w tym informacje dotyczące tego, które aplikacje na urządzeniu Użytkownika wykorzystują MoPub oraz informacje na temat wersji takich aplikacji, aplikacji na urządzeniu Użytkownika, które żądają reklamy, czasu rozpoczęcia i zakończenia sesji aplikacji przez Użytkownika, obecnej strefy czasowej Użytkownika, oraz typu połączenia sieciowego Użytkownika (np. Wi-Fi, połączenie za pośrednictwem sieci komórkowej); (v) informacje dotyczące zaprezentowanych reklam, reklam wyświetlonych lub klikniętych przez Użytkownika, takie jak typ reklamy, lokalizacja reklamy, informacja o tym, czy Użytkownik kliknął reklamę oraz czy odwiedził witrynę reklamodawcy lub pobrał aplikację reklamodawcy.

AppLovin

AppLovin

AppLovin oświadcza, że za pośrednictwem pakietu SDK AppLovin przetwarza informacje dotyczące (i) marki, modelu i systemu operacyjnego urządzenia; (ii) właściwości urządzenia związanych z wielkością i orientacją wyświetlacza, głośnością dźwięku, baterią i użyciem pamięci urządzenia; (iii) operatora; (iv) systemu operacyjnego; (v) nazwy i właściwości aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której konsument wchodzi w interakcję z Usługami; (vi) kraju, strefy czasowej oraz ustawień związanych z lokalizacją (kraj i preferowany język); (vii) typu oraz szybkości połączenia sieciowego; (viii) adresu IP; (ix) klienta użytkownika przeglądarki internetowej, który został użyty do uzyskania dostępu do Usług oraz (x) identyfikatora Identifier for advertisers (IDFA).

Unity

Unity Technologies

Spółka Unity oświadcza, że za pośrednictwem swoich reklam gromadzi informacje o urządzeniu, takie jak adres IP i identyfikatory urządzenia, informacje dotyczące dostarczania reklam i interakcji Użytkownika z takimi reklamami oraz że wszystkie te informacje mogą być udostępniane wydawcom reklam oraz firmom świadczącym usługi atrybucji. Dodatkowe dane dotyczące Użytkownika można śledzić w przyszłości w celu tworzenia takich przewidywań. Poinformujemy Użytkownika o gromadzeniu nowych danych przed zgromadzeniem ich.

Vungle

Vungle

Vungle oświadcza, że będzie przetwarzać za pośrednictwem SDK dane urządzenia użytkownika, takie jak dane dotyczące położenia, ustawienia głośności, język systemu operacyjnego, marka/model urządzenia, system operacyjny, operator komórkowy i identyfikatory urządzenia oraz dane dotyczące skuteczności reklam, w tym wyświetleń, interakcji, instalacji, informacji z nagłówków oraz segmentów lub zainteresowań użytkowników końcowych.

Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby spersonalizowanych reklam przez firmę Vungle tutaj https://vungle.com/opt-out/

IronSource

IronSource

Spółka IronSource oświadcza, że przetwarza za pośrednictwem swojego pakietu SDK (i) identyfikatory Użytkownika – identyfikator reklamowy, dodatkowy unikatowy identyfikator dewelopera aplikacji dostępny wyłącznie w aplikacji, którego nie można użyć do identyfikacji Użytkownika w innych aplikacjach, adres IP, informacje o ustawieniach przeglądarki Użytkownika. Termin „Identyfikator reklamowy” odnosi się do identyfikatora Google Advertising ID na urządzeniach z systemem Android oraz do identyfikatora ID For Advertising (“IDFA”) lub ID For Vendor (“IDFV”) na urządzeniach z systemem iOS; (ii) ogólne informacje techniczne dotyczące urządzenia Użytkownika – wersja pakietu mobilnego SDK IronSource, strefa czasowa Użytkownika, ilość wolnej pamięci na urządzeniu Użytkownika, nazwa i wersja aplikacji, w której prezentowana jest reklama, stan baterii, status związany z ograniczeniem śledzenia reklam, nazwa i wersja systemu operacyjnego, znacznik czasu, nazwa producenta urządzenia, język systemu operacyjnego, nazwa operatora sieci mobilnej, typ połączenia internetowego (np. Wi-Fi) oraz (iii) informacje dotyczące interakcji z naszymi reklamami – informacja o tym, czy Użytkownik wyświetlił lub kliknął reklamę.

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.