Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Sektor usług zarządzanych przechodzi transformację ze względu na konieczność uwzględnienia nowych sposobów pracy i nowych, skuteczniejszych technologii, które wymagają mniej obsługi. Aby zadbać o atrakcyjność oferty dla małych i średnich firm, dostawcy usług zarządzanych starają się poszerzyć zakres swoich usług. Wielu z nich rozważa udostępnienie klientom zarządzanych usług zabezpieczeń.

Ten oficjalny dokument stanowi wprowadzenie do zarządzanych usług zabezpieczeń jako newralgicznej strategii pozwalającej zróżnicować ofertę, a także zapewnić dodatkowe korzyści klientom z sektora małych i średnich firm. Pobierz ten oficjalny dokument i poznaj następujące zagadnienia:

  • Zmieniający się krajobraz zagrożeń czyhających na małe i średnie firmy
  • Na czym polegają zarządzane usługi zabezpieczeń i jakie korzyści zapewniają
  • Najważniejsze składniki zarządzanych usług zabezpieczeń