Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Co to jest ochrona punktów końcowych?

Co to są punkty końcowe i dlaczego ich ochrona jest tak ważna dla bezpieczeństwa firmy?

Ochrona punktów końcowych to szerokie pojęcie, które może się odnosić do różnych środków ochrony, ale na ogół dotyczy ochrony sieciowej. Bezpieczeństwo punktów końcowych, zwane również ochroną punktów końcowych, to podejście do ochrony sieci firmowej, skupiające się na momentach, gdy dostęp do niej odbywa się za pomocą urządzeń zdalnych, bezprzewodowych czy mobilnych, takich jak laptopy, tablety i telefony komórkowe. W świetle niemal 100 milionów przypadków naruszenia cyberbezpieczeństwa, które wystąpiły tylko w 2018 roku, cyberochrona jest zbyt poważnym tematem, aby go pominąć.

Co to jest urządzenie końcowe?
Każde urządzenie, które może nawiązać połączenie z centralną siecią firmową, jest uznawane za punkt końcowy. Urządzenia końcowe to potencjalne punkty wejścia dla czynników zagrażających cyberbezpieczeństwu. Muszą one być silnie chronione, ponieważ często stanowią najsłabsze ogniwo w systemie ochrony sieci.
Co się składa na oprogramowanie do ochrony punktów końcowych?
Programy, które zapewniają ochronę Twoim urządzeniom. Oprogramowanie do ochrony punktów końcowych, Endpoint Protection, może być oparte na chmurze i działać w ramach modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Oprogramowanie to można także zainstalować na każdym z urządzeń osobno jako samodzielną aplikację.
Co to jest wykrywanie zagrożeń punktów końcowych i reagowanie na nie?
Rozwiązania EDR (wykrywania zagrożeń punktów końcowych i reagowania na nie) analizują pliki i programy, a następnie zgłaszają wszelkie znalezione zagrożenia. Rozwiązania EDR nieustannie prowadzą monitorowanie pod kątem zaawansowanych zagrożeń, przyczyniając się do rozpoznawania ataków na wczesnym etapie i szybko reagując na całą gamę zagrożeń.

Czy moja ochrona punktów końcowych jest wystarczająca?

Przyjrzyj się poniższej liście potencjalnych niedociągnięć i zadaj sobie pytanie, czy obecnie stosowane środki wystarczają, aby firmowe punkty końcowe były zabezpieczone przed zagrożeniami.

Jakie urządzenia mogą być punktami końcowymi?

Komputery i laptopy
Każdy komputer stacjonarny bądź laptop, który jest podłączony do sieci firmowej, może zostać wykorzystany do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania. Należy pamiętać, że trzeba uwzględnić zarówno komputery w domu, jak i te, których pracownicy używają na zasadzie BYOD („przynieś własne urządzenie”), a także wszelkie komputery zewnętrzne łączące się z siecią biurową przez VPN.
Telefony komórkowe
Telefonom komórkowym należy poświęcić szczególną uwagę. Ryzykowne jest podłączanie urządzeń osobistych do sieci biurowej, zanim zostaną skonfigurowane z antywirusem dla urządzeń mobilnych posiadającym najnowsze aktualizacje oprogramowania. Pracownicy korzystający z urządzeń osobistych powinni również otrzymać w ramach polityki BYOD odpowiednie przeszkolenie.
Urządzenia biurowe
Zagrożone są nie tylko urządzenia mobilne i komputery stacjonarne. Drukarki, faksy, urządzenia inteligentne i inne urządzenia łączące się z siecią mogą być podatne na ataki i potrzebować ochrony.
Serwery
Serwery to jedne z bardziej tradycyjnych punktów końcowych. Ich ochrona jest szczególnie ważna, ponieważ przechowują one lub przetwarzają dane firmowe, wiadomości e-mail oraz dokumenty firmy. Do tych newralgicznych informacji potrzebna jest specjalna warstwa ochrony.

Masz jakieś pytania na temat ochrony punktów końcowych?

Poznaj wszystkie produkty i rozwiązania do ochrony punktów końcowych

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast