Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Ochrona online nigdy nie była łatwa. Popularność modelu używania w pracy własnych urządzeń dodatkowo utrudniła pracę dostawcom usług zarządzanych. Zabezpieczenia to aspekt obsługi, w którym klienci wyjątkowo mocno polegają na swoich dostawcach usług zarządzanych. Przy odpowiednim partnerze dostawcy usług zarządzanych mogą wykorzystać zwiększony popyt na ochronę online i zyskać możliwości zwiększenia przychodów.

Pobierz ten oficjalny dokument i poznaj następujące zagadnienia:

  • Poszerzanie oferty usług o zabezpieczenia
  • Obsługa kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii jako usługi dodatkowe
  • Jak zostać specjalistą ds. zabezpieczeń
  • Zdalne zarządzanie klientami w celu zwiększenia zysków
  • Ochrona użytkowników przed nimi samymi