We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Vad är sandlådan? Hur fungerar molnsandlådeprogrammet?

Cyberbrottsligheten är bastant. Nya vägar för att stjäla data eller installera skadlig kod hittas dagligen. Ett av de farligaste verktygen, som vi alla spenderar mycket tid på, är Internet. Cyberbrottslingar kan försöka få tillgång till ett företags eller en individs nätverk genom att bädda in falska webbadresser, bilagor och filer i nätfiske-e-postmeddelanden eller genom att plantera vilseledande länkar. Det finns alltid olika sätt att försöka stjäla data på. Webbsäkerhet, särskilt säker webbgateway, finns till för att blockera dessa förfrågningar och använder molnsandlådeprogram för att testa om de har någon skadlig avsikt.

Vad är molnsandlådan?

En cybersäkerhetssandlåda är en miljö som används för att öppna filer eller köra program utan att störa eller påverka enheten de finns på. Sandlåda använda för att testa kod och program som kan vara felaktiga innan de används i enheter. Inom cybersäkerhet används den som en resurs för att testa program som till slut kan kategoriseras som ”säkra” eller ”osäkra”. Sabotagprogram och cyberhot blir allt mer sofistikerade. Skadliga program, länkar och nedladdningar kan eventuellt få oändlig åtkomst till nätverksdata om de inte först testas av sandlådeprogrammet. I slutändan tillhandahåller molnsandlådan ytterligare ett säkerhetslager för att analysera hot och separera dem från nätverket. Nätverks- och webbsäkerhet är viktiga lager i ett företags övergripande cybersäkerhetsstrategi för att säkerställa att onlinehot inte äventyrar verksamheten.

Sandlådan kan också användas som ett verktyg för att upptäcka liknande angrepp av skadlig kod och blockera dem innan de tar sig in i ett nätverk. Systemet gör det möjligt för IT att testa kod och förstå exakt hur den fungerar innan den invaderar en slutpunktsenhet med skadlig kod eller virus. Detta ger IT-teamen en översikt och tips om vad man ska se upp för i andra scenarier.

Vilken skillnad är det mellan molnbaserad och utrustningsbaserad?

Programvarulösningar från molnet blir det nya normala för företag. Fysisk utrustning används mindre och mindre eftersom molnbaserad programvara fungerar bättre vid fjärrarbete, säkerhetskopiering och återställning fungerar bra och kostnaderna för egen hårdvara minskar.

Molnbaserad sandlåda är när ett sandlådeprogram används i en virtuell miljö. Det innebär att när webbadresser, nedladdningar eller kod testas i sandlådan är de helt separerade från datorn eller någon av nätverksenheterna. Det kan vara farligt att köra potentiellt skadliga filer direkt på företagsutrustning eller personlig utrustning. Genom att använda molnsandlåda behövs ingen dyr testutrustning som kräver underhåll, uppdateringar, måste avskrivas och kostar pengar.

Sandlådan för utrustningen eller företagets hårdvara undersöker dessa program, filer eller nedladdningar utan att några data lämnar ditt nätverk. Användare utanför nätverket, som till exempel fjärrarbetare, exponeras eftersom utrustningens sandlåda inte kan se något när de inte är på kontoret. Undersökningen begränsas i en utrustningsbaserad sandlåda eftersom skadlig kod är känd för att gömma sig i SSL-trafik. Om din programvara inte har kapacitet att inspektera all SSL-trafik kan hot ta sig igenom och exponeras för nätverkets hårdvara.

Både molnbaserad och utrustningsbaserad molnsandlådeprogramvara kan förbättra skyddet mot nolldagarshot, även om molnantivirus är ett bättre alternativ för stora nätverk eller företag med distansarbetare och gästnätverk.

Vilket passar bäst för ditt företag?

Företag med ett stort nätverk och många distansarbetare skulle sannolikt ha nytta av molnsandlådan eftersom det skyddar anställda på resande fot. Molnbaserat kan anpsassas efter ett företag, medan utrustning måste bytas in för större kapacitet, eller så måste ytterligare objekt köpas. Utrustning kan inte använda sandlåda för misstänkt innehåll på distans, men de kan vara utmärkt för mindre företag med få slutpunktsenheter som inte lämnar kontorsbyggnaden.

Hur skyddar molnsandlådan hela nätverket mot hot?

Den kanske viktigaste fördelen med att ha en molnsandlåda, i motsats till en utrustningsbaserad sandlåda, är möjligheten att skyddas på distans. När en användare lämnar nätverket kan de utsättas för hot eftersom företagsutrustningen inte kan resa med dem. Molnsandlådan kan skydda hela nätverket, oavsett plats. I Avast Business mobila personalrapport visas det ökande antalet distansarbetare och vikten av att skydda dessa.

Distansarbetare använder konsekvent olika internet- och webbanslutningar från gästnätverk som lätt kan kapas eller användas för cyberbrott på grund av det stora antalet människor som använder dessa anslutningar, samt bristen på skydd.

CyberCapture vs. sandlåda

Cyberbrottslingar fokuserar på snabba, innovativa system för att ta sig in i ett nätverk och påverka så många användare som möjligt på kort tid. CyberCapture används för att upptäcka till synes skadliga filer som är okända och fånga in dem för djupare analys. Detta sker också i molnet för att säkerställa att skadligt material inte stöter på enheten. Sabotageprogram som använder kryptering för att dölja sina verkliga avsikter identifieras av CyberCapture och skaparens falska kod rensas för att avslöja dess verkliga kommandon och instruktioner. Sedan identifieras den som säker eller osäker och sätts i karantän så att den inte längre kan köras på enheten.

Med molnsandlåda behöver den inte automatiseras. Den kan användas av alla användare eller IT-team som försöker köra en viss fil eller program i en molnbaserad miljö isolerad från enheten. Sandlåda används för observation av ej tillförlitliga filer. Programmet eller filen kan köras vid behov, med alla ändringar som kasseras när sandlådan är stängd för att eliminera risken för skadade enheter.

Våra slutpunktssäkerhetslösningar blir alltid smartare när sandlåda används för att mata CyberCapture och vi upptäcker vad vi ska leta efter i skadliga eller ej skadliga filer.