Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?

Vad är sandlådan? Hur fungerar molnsandlådeprogrammet?

Varför behövs en molnbaserad sandlåda?

Cyberbrotten ökar mer strategiskt och blir farligare för varje dag. Nya attacktekniker och nya sätt att installera skadlig kod och kompromettera data upptäcks.
En av de största cybersäkerhetsutmaningarna som små och medelstora företag står inför är att skydda verksamheten allt eftersom beroendet av Internet och molnbaserade tjänster växer.

I verkligheten har Internet idag, med mer än 4,5 biljoner aktiva användare, snabbt blivit en stor plattform för attacker. I tidigare undersökningar från 2020 Verizon Data Breach Investigations Report har man kunnat se att 43 % av intrången 2019 var attacker i webbprogram.

Det finns alltid olika sätt att försöka stjäla data på. Cyberbrottslingar kan försöka få tillgång till ett företags eller en individs nätverk genom att bädda in falska webbadresser, bilagor och filer i nätfiske-e-postmeddelanden eller genom att plantera vilseledande länkar.

Den goda nyheten är att moderna webbsäkerhetsåtgärder som molnbaserad sandlåda och säkra webbgateways är utformade för att hålla jämna steg med webb- och e-posthot som ständigt utvecklas. Med säkra webbgateways inspekteras till exempel varje byte av webbtrafik, till och med krypterad trafik, och molnsandlåda används för att testa misstänkt webbinnehåll.

Hur skyddar en cybersäkerhetssandlåda mot hot?

En cybersäkerhetssandlåda tillhandahåller en säker miljö för att öppna misstänkta filer, köra opålitliga program eller ladda ned webbadresser utan att påverka de enheter de ligger på. Den kan användas när som helst, i alla situationer, för att på ett säkert sätt undersöka en fil eller kod som kan vara skadlig innan den skickas till enheter samtidigt som den hålls isolerad från en dator och företagsnätverket.

Inom cybersäkerhet används sandlåda som en resurs för att testa program som till slut kan kategoriseras som ”säkra” eller ”osäkra”. Skadliga program, länkar och nedladdningar kan få oändlig åtkomst till nätverksdata om de inte först testas av sandlådeprogrammet. Sandlådan kan också användas som ett verktyg för att upptäcka angrepp av skadlig kod och blockera dem innan de tar sig in i ett nätverk. Systemet gör det möjligt för IT att testa kod och förstå exakt hur den fungerar innan den invaderar en slutpunktsenhet med skadlig kod eller virus. Detta ger IT-teamen en översikt och tips om vad man ska se upp för i andra scenarier.

Som en huvudåtgärd när det gäller nätverks- och webbsäkerhetsstrategier tillhandahåller sandlådan ett extra skyddslager för att analysera hot och separerar dessa från nätverket för att säkerställa att inget onlinehot äventyrar verksamheten. Programmet eller filen kan köras vid behov, med alla ändringar som kasseras när sandlådan är stängd för att eliminera risken för skadade enheter.

Sandlådeprogrammet finns som en molnbaserad eller enhetsbaserad lösning och tillhandahåller olika funktioner beroende på dina affärsbehov.

Vilken skillnad är det mellan molnbaserade och programbaserade sandlådor?

Allt eftersom många små och medelstora företag snabbt upptäcker molnbaserad programvara kan teamen arbeta produktivt från vilken plats som helst mycket kostnadseffektivt, utan det underhåll som lokal utrustning och program kräver. Och det innebär att fysiska, lokala utrustningslösningar används mindre och mindre eftersom molnbaserad programvara fungerar bättre vid distansarbete, säkerhetskopiering och återställning och minskar interna hårdvarukostnader.

Medan både molnbaserade och enhetsbaserade sandlådeprogram kan förbättra skyddet mot nolldagarshot så tillhandahåller molnsandlådan ett antal funktioner för moderna, snabbt växande arbetsstyrkor när det gäller webbaserade inspektionsfunktioner för skadlig programvara, skalbarhet och användarvänlighet.

För det första minskar molnsandlådan behovet av lokala servrar och gör det enkelt att testa webbadresser, nedladdningar eller kod på begäran i en virtuell sandlåda, helt åtskild från datorn eller någon av nätverksenheterna. Till skillnad mot en lokal sandlåda på fysisk utrustning som inte kan skydda avlägsna eller resande arbetare kan möjligheten att testa i en virtuell miljö skydda användare på och utanför företagsnätverket.

Molnsandlådan har också en fördel jämfört med den programbaserade sandlådan när det gäller inspektionsfunktioner eftersom den ger möjlighet att inspektera SSL-trafik, ett vanligt gömställe för sabotageprogram. Om det inte går att inspektera all SSL-trafik med ditt sandlådeprogram kan skadliga webbhot ta sig igenom.

Genom att använda molnsandlåda behövs ingen dyr testutrustning som kräver underhåll, uppdateringar, som måste avskrivas och som kostar pengar.

Vilket sandlådealternativ bäst för ditt företag?

Molnsandlåda är idealisk för företag med ett stort nätverk och ett överflöd av fjärranställda eftersom den på ett säkert sätt skyddar de anställda. Molnbaserade sandlådor kan också passa för ett företag, men utrustning måste bytas för större kapacitet eller så måste ytterligare objekt köpas. Utrustning kan inte använda sandlåda för misstänkt innehåll på distans, men de kan vara utmärkt för mindre företag med få slutpunktsenheter som ansluts utanför företagsnätverket.

Hur skyddar molnsandlådan hela nätverket mot hot?

IT-team kan ha insett fördelarna med en molnsandlåda i och med att hemarbete blivit så vanligt sedan covid-19 sköljde över oss – den mest anmärkningsvärda fördelen med molnsandlåda, i motsats till programbaserad sandlåda, är möjligheten att skydda dina fjärranställda.

Utan säker utrustning för fjärrarbete så finns det en risk att anställda på distans använder olika internet- och webbanslutningar från gästnätverk som enkelt kan kapas eller användas för cyberbrott på grund av det stora antalet människor som använder dessa potentiellt osäkra anslutningar. När en användare lämnar nätverket kan de utsättas för hot eftersom företagsutrustningen inte kan resa med dem. Molnsandlådan kan skydda hela nätverket, oavsett plats. I Avast Business blogg hittar du ytterligare säkerhetstips om fjärrarbete.

Vilken skillnad är det mellan Avast Business CyberCapture-funktionen och sandlådan?

Cyberbrottslingar fokuserar på snabba, innovativa system för att ta sig in i ett nätverk och påverka så många användare som möjligt på kort tid. Ett lösning som Avast Business har utformat för detta är via företagets egen CyberCapture-filskanningsfunktion som finns i alla Avast Business-antivirusprodukter.

CyberCapture har utformats för att automatiskt upptäcka och analysera sällsynta, misstänkta filer och använder maskininlärning och beteendeanalys för att göra en djupare analys av potentiell skadlig kod. Detta görs för att upptäcka till synes skadliga, okända filer och fånga in dem för en djupare analys. Om en skadlig kod upptäcks stänger CyberCapture karantänerna och stoppar den så att den inte längre kan köras på en användares system och infektera nätverket.

Precis som molnsandlådan fungerar CyberCapture även i molnet och upptäcker skadlig kod som använder kryptering för att dölja sina verkliga avsikter och rensar skaparens falska kod för att avslöja dess sanna kommandon och instruktioner. Sedan identifieras den som säker eller osäker och sätts i karantän så att den inte längre kan köras på enheten.

CyberCapture fungerar automatiskt men molnsandlådan kan användas av alla användare eller IT-team som försöker köra en viss fil eller program i en molnbaserad miljö isolerad från enheten.

Molnsandlådan kan tillsammans med CyberCapture ge CyberCapture insikter som gör det möjligt att lättare avgöra ett skadligt och icke-skadligt beteende och kontinuerligt förbättra hotskyddet.

Avast Business-lösningar innehåller sandlåda och CyberCapture.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.