We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

ข่าวดี! คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกต่อไป

Avast Free Antivirus เวอร์ชันใหม่จะไม่ขอให้คุณลงทะเบียนอีกต่อไป ขณะที่เวอร์ชันเก่าจะยังคงทำงานอยู่ แม้หลังจากจะ "หมดอายุ" แล้วก็ตาม หากคุณกำลังใช้ Avast Free Antivirus เวอร์ชัน 7 หรือเก่ากว่า โปรดใช้คีย์สากลนี้: W11332244H9900A0420-8MRTR8W5

ยังไม่มี Avast Free Antivirus ใช่หรือไม่

รับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของเราได้แล้วตอนนี้ เพื่อดูว่าคุณพลาดอะไรไปบ้างหรือไม่

ดาวน์โหลดฟรี