We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Tin vui! Bạn không cần phải đăng ký nữa

Các phiên bản mới của Avast Free Antivirus không yêu cầu bạn đăng ký nữa và các phiên bản cũ sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi đã "hết hạn". Nếu bạn đang sử dụng Avast Free Antivirus phiên bản 7 hoặc cũ hơn, vui lòng sử dụng mã chung này: W11332244H9900A0420-8MRTR8W5

Bạn chưa có Avast Free Antivirus?

Tải phiên bản mới nhất ngay để xem bạn đã bỏ lỡ những gì.

TẢI VỀ MIỄN PHÍ