Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Tin vui! Bạn không cần phải đăng ký nữa

Các phiên bản mới của Avast Free Antivirus không yêu cầu bạn đăng ký nữa và các phiên bản cũ sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi đã "hết hạn". Nếu bạn đang sử dụng Avast Free Antivirus phiên bản 7 hoặc cũ hơn, vui lòng sử dụng mã chung này: W11332244H9900A0420-8MRTR8W5Bạn chưa có Avast Free Antivirus?
Tải phiên bản mới nhất ngay để xem bạn đã bỏ lỡ những gì.


Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.