Magandang balita! Hindi mo na kailangang magparehistro

Hindi ka na uutasang iparehistro pa ang mga mas bagong bersiyon ng Avast Free Antivirus, at ang mga mas lumang bersiyon ay mananatiling gumagana kahit na makaraang "ma-expire” ang mga iyon.

Wala ka pa bang Avast Free Antivirus?

Kunin na ang aming pinakabagong bersiyon ngayon para makita kung ano ang nakalalampas sa iyo.

LIBRENG PAG-DOWNLOAD