We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Avast Family Space

Parental Control App para sa iPhone & Android

Panatilhing ligtas ang iyong mga anak online at offline gamit ang mga advanced na feature ng Avast Family Space para sa kontrol ng magulang at lokasyon para sa Android at iPhone.

Pagiging magulang sa isang konektadong mundo

Halos kalahati ng mga bata ang may sariling smartphone pagtungtong ng 10–12 taong gulang *. Para sa mga magulang, simula na ito ng pag-aalala kung sino ang kausap ng inyong mga anak, gaano karaming oras ang ginugugol nila sa pag-browse, o kung nahahantad sila sa hindi ankop na content. Nagbibigay sa iyo ang Avast Family Space ng kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyo kung nasaan ang anak mo sa lahat ng panahon, at pagbibigay-daan sa iyong kontrolin kung paano niya ginagamit ang internet.

* Ulat ng Nielsen, 2017

Palaging malaman kung nasaan ang iyong anak

Nag-aalok ang Avast Family Space ng modernong teknolohiya sa lokasyon ng GPS para matiyak mong palaging ligtas ang iyong anak.

Hayaan silang gumala nang hindi nag-aalala
Nagbibigay-daan sa iyo ang Avast Family Space na malaman kaagad ang lokasyon ng iyong anak sa isang GPS na mapa, para lagi kang makatiyak na ligtas siya.
Tiyaking nakarating sila nang ligtas
Mag-set up ng mga awtomatikong alerto para malaman mo kapag dumating o umalis sa ilang partikular na lokasyon ang iyong anak, tulad ng bahay, paaralaan, o sa praktis.

Gawing mas ligtas ang internet

Hindi mo makokontrol ang internet, pero makokontrol mo kung paano ito ginagamit ng iyong mga anak. Protektahan sila laban sa hindi angkop na content at tulungan silang matutunan ang magagandang gawi online.

Panatilihing angkop sa edad ang internet
Pumili ng isa sa apat na paunang itinakdang filter ng content batay sa hanay ng edad ng iyong anak, o i-block ang mga partikular na website at app na posibleng mapanganib o hindi angkop.
Tulungan silang magdiskonekta kapag kailangan nila
Halos kalahati ng mga tin-edyer ang nag-ulat na palagi silang online*. Gamitin ang feature na pag-pause sa internet para tulungan silang magtuon sa mga gawain sa paaralan at makatulog nang mahimbing.
Tiyaking lagi mo silang makokontak
Nakakatakot kapag hindi mo makontak ang iyong mga anak. Tingnan ang status ng kanilang battery at paalalahanan silang i-charge ang kanilang mga phone para makontak mo sila.

Puwedeng nagtataka ka pa rin…

Avast Family SpaceAvast Family Space

Ginagawang mas ligtas ang internet at ang mundo para sa iyong mga anak.