Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Sản phẩm & Nền tảng của Avast Business

Chọn trong số các sản phẩm chống virus độc lập để cung cấp dịch vụ bảo vệ theo lớp toàn diện qua lựa chọn nền tảng quản lý của bạn.

Các sản phẩm Chống virus

Chống virus

Bảo vệ thiết yếu giúp bảo vệ an toàn cho mọi thiết bị đã kết nối mạng của người dùng cuối trước các mối đe dọa trực tuyến tinh vi.

Tìm hiểu thêm

Antivirus Pro

Bảo vệ thiết bị và dữ liệu toàn diện với các bản cập nhật phần mềm tự động, xóa tập tin vĩnh viễn và bảo vệ máy chủ.

Tìm hiểu thêm

Antivirus Pro Plus

Khả năng bảo vệ toàn diện cho thiết bị, dữ liệu và thêm cả danh tính để bảo vệ người dùng và kết nối trong các mạng mở và công cộng.

Tìm hiểu thêm

Phần mềm chống virus Độc lập

Quản lý biện pháp bảo vệ của công ty bạn từ từng thiết bị riêng biệt mà không cần Management Console.

Tìm hiểu thêm

Phần mềm chống virus cho Linux

Bảo vệ máy chủ email, máy chủ tập tin hoặc toàn bộ mạng cho Linux. Kết hợp tất cả sản phẩm dành cho máy chủ Linux vào một giải pháp toàn diện thuận tiện.

Tìm hiểu thêm
So sánh sản phẩm

Nền tảng Bảo mật Được quản lý

Bảng điều khiển Quản lý

Bảng điều khiển trên nền đám mây cho phép bạn dễ dàng triển khai hoạt động bảo vệ chống virus trên nhiều thiết bị và quản lý mọi thiết bị từ cùng một chỗ.

Tìm hiểu thêm

CloudCare

Nền tảng bảo mật SaaS cho phép bạn cung cấp các dịch vụ bảo mật mạng và bảo mật đầu cuối theo lớp từ xa cho nhiều trang và thiết bị.

Tìm hiểu thêm
So sánh các nền tảng