Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Cổng Web An toàn

Một lớp bảo mật mạng mới của Avast Business

Từ Thiết bị đầu cuối tới Bất cứ Điểm nào

Việc chặn quyền truy cập vào các trang web, bản tải xuống và vị trí nguy hiểm là nền tảng của dịch vụ Cổng Web An toàn của Avast Business. Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn ngăn chặn các cuộc tấn công khi vào mạng và vô hiệu hóa các cuộc tấn công đang hoạt động hoặc đang tìm cách để hoạt động.

Song hành cùng Bạn trên Hành trình Phát triển

Về địa lý, mạng mối đe dọa của chúng tôi được phân tán rộng khắp với hơn 100 trung tâm dữ liệu, trên cả năm lục địa và thu thập từ hàng tá nguồn cấp dữ liệu mối đe dọa hàng đầu, hoạt động dưới dạng lớp bảo mật liên tục, theo dõi, xử lý và báo cáo về khoảng 30 tỷ yêu cầu mỗi ngày.

Dịch vụ Học tập trong Thời gian Thực

Khi một địa chỉ web chưa được phân loại được truy cập qua dịch vụ của chúng tôi, trang sẽ được kiểm tra tìm mối đe dọa và được phân loại vào một trong vô số danh mục, góp phần cập nhật liên tục cho toàn bộ mạng bảo mật.

Sức mạnh của Vòng ngoài Trên nền Đám mây

Với lượng dữ liệu công ty được lưu trữ trên đám mây ngày càng tăng, khả năng bảo vệ tập trung trên đám mây của Cổng Web An toàn sẽ giúp bạn an tâm tập trung phát triển doanh nghiệp thay vì phải tránh các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

Có Cổng Web Bảo mật trong CloudCare

Có Cổng Web Bảo mật trong CloudCare

Cổng Web An toàn mang đến mức độ bảo mật theo lớp mới cho CloudCare. Tổ hợp dịch vụ bảo mật mạng và bảo mật đầu cuối mạnh mẽ của CloudCare cung cấp mức độ bảo mật theo lớp tối ưu và báo cáo tinh vi trong một nền tảng quản lý trên nền đám mây dễ sử dụng.

Tìm hiểu thêm về CloudCare