Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Giải pháp Bảo mật Mạng

Thêm một lớp bảo mật mạng mới cho doanh nghiệp của bạn.

Đảm bảo mọi người dùng đều có trải nghiệm an toàn trên Internet khi truy cập mạng từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Bảo vệ trên nền đám mây

Bảo vệ lưu lượng truy cập mạng không hề phức tạp và không tốn thêm chi phí máy chủ proxy hay ứng dụng tại chỗ. Chỉ cần trỏ DNS của bạn tới các dịch vụ trên nền đám mây của chúng tôi và tận dụng mạng phát hiện mối đe dọa dựa trên nguồn thông tin mạnh mẽ của chúng tôi.

Nguồn cấp mối đe dọa toàn diện

Nắm rõ cơ sở dữ liệu luôn cập nhật về các đối tượng và trang độc hại trên Internet và hãy để chúng tôi bảo vệ bạn. Các giải pháp Bảo mật Mạng của chúng tôi rất mạnh mẽ, luôn hoạt động, luôn tìm hiểu các mạng phát hiện mối đe dọa dựa trên nguồn thông tin được cấp từ hàng triệu cảm biến.

Phân loại trang tự động

Kiểm tra nội dung chuyên sâu sẽ tự động được thực hiện trên tất cả các trang chưa được phân loại, chặn nhiều loại nội dung độc hại, bao gồm khai thác trình duyệt, xâm nhập ActiveX và các cuộc tấn công theo kịch bản chéo trang.

Mới! Hãy khám phá Cổng Web bảo mật của Avast Business

Mới! Hãy khám phá Cổng Web bảo mật của Avast Business

Để tạo ra hệ thống bảo mật tiên tiến này, chúng tôi đã hợp tác cùng Zscaler, nhà cung cấp mạng lưới tường lửa cấp doanh nghiệp trên đám mây hàng đầu nhằm mang đến phần mềm tường lửa cấp doanh nghiệp chuyên biệt đầu tiên cho các doanh nghiệm quy mô vừa và nhỏ (SMB).

Tìm hiểu thêm về Cổng Web bảo mật
Hãy đến với Cổng Web Bảo mật

Bảo vệ mạng của bạn bằng dịch vụ Cổng Web Bảo mật trên nền đám mây của chúng tôi

Việc chặn quyền truy cập vào các trang web và bản tải xuống có hại là nền tảng của dịch vụ Cổng Web Bảo mật của Avast Business. Ngăn chặn các cuộc tấn công vào mạng của bạn và chủ động vô hiệu hóa các cuộc tấn công đang diễn ra.

Tìm hiểu thêm về Cổng Web Bảo mật
Có Bảo mật Mạng trong CloudCare

Có Cổng Web Bảo mật trong CloudCare

CloudCare là một nền tảng bảo mật SaaS, cho phép bạn cung cấp các dịch vụ bảo mật mạng và bảo mật đầu cuối theo lớp từ xa cho nhiều thiết bị và trang, quản lý cực dễ.

Tìm hiểu thêm về CloudCare