Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

 

Giải pháp Dịch vụ Được quản lý

Cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng của bạn và mang lại cho họ sự an tâm trong một thế giới trực tuyến ngày càng có nhiều mối đe dọa.

CloudCare

Bảng điều khiển dựa trên đám mây giúp bạn bảo vệ khách hàng của mình -- mọi lúc, mọi nơi.

CloudCare là một nền tảng quản lý bảo mật miễn phí cho thiết bị cuối, dựa trên đám mây, giúp cho việc theo dõi các mối đe dọa, giải quyết vấn đề nhanh hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho khách hàng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Managed Workplace

Giải pháp RMM giúp bạn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và bảo mật từ xa chất lượng cao cho khách hàng của mình.

Thực hiện đánh giá bảo mật một cách dễ dàng và hiệu quả trên tất cả các trang web của khách hàng, thực hiện các bước có thể thực hiện được để bảo mật mạng, tự động hoá việc phân phối dịch vụ và chứng minh cách bạn giữ an toàn và bảo mật cho doanh nghiệp - tất cả đều từ nền tảng Managed Workplace RMM.

Tìm hiểu thêm