Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

Startpagina Technologie

Internet der dingen en veiligheid

Elke keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. Dat geldt ook voor “smart homes”. De meeste “slimme” woningaccessoires zijn maar matig beveiligd en dat maakt hun gebruikers kwetsbaar voor aanvallen. Wij investeren op dit ogenblik in nieuwe cloud-based technologie om het snel uitdijende internet der dingen (IoT) beter te kunnen beschermen.

Diepgaande kennis van het IoT-landschap en de bijbehorende kwetsbaarheden

Het internet der dingen (Internet of Things, IoT) vormt een groot risico voor het hele digitale ecosysteem. Dat komt doordat veel van deze apparaten niet over een ingebouwd beveiligingssysteem beschikken om te voorkomen dat ze door hackers worden gekaapt.

Tegelijkertijd neemt het aantal IoT-apparaten hand over hand toe en daarom investeert Avast in nieuwe technologieën, zoals onze cloud-based beveiligingsinfrastructuur die het onder meer mogelijk maakt gegevens in verband met IoT-dreigingen op netwerkniveau te analyseren en te verwerken.

Daarbij helpt de Wi-Fi Inspector-technologie, die wij al sinds 2015 gebruiken, bij het beoordelen en herkennen van kwetsbaarheden in netwerkapparaten in meer dan 50 miljoen thuisnetwerken. Daarnaast helpt deze technologie configuratiefouten rechtzetten. De combinatie van uitgebreide gegevens, kunstmatige intelligentie en geautomatiseerd leren zorgt ervoor dat wij steeds beter in staat zijn IoT-dreigingen te detecteren en ons daartegen te wapenen.

IoT-apparaten beschermen

Wij bestuderen het gedrag van IoT-apparaten afzonderlijk en in groepsverband om statistisch te evalueren hoeveel en wat voor gegevens ze versturen. Vervolgens combineren wij deze informatie met onze analyses van de infrastructuur van gebruikers. Wij kijken welke apparaten en netwerken zij gebruiken en houden de capaciteiten en kwetsbaarheden daarvan kritisch tegen het licht. Daarbij maken wij gebruik van onze geavanceerde AI-engine. Deze informatie en geavanceerde algoritmen stellen ons in staat uw netwerk te beschermen tegen binnenkomende dreigingen.

Avast Smart Home

De statistische gegevens van honderden miljoenen apparaten worden met behulp van zelflerende algoritmen in onze gedistribueerde cloudinfrastructuur verwerkt om dreigingen te detecteren op netwerkapparaten. Onze expertise op malwaregebied stelt ons in staat om de latentie terug te dringen. Daardoor kunnen wij sneller bepalen om wat voor dreigingen het gaat. Er is sprake van een sterke toename van de gevaren op een steeds groter aantal verschillende soorten apparaten. Om die doeltreffend te kunnen bestrijden volgen wij een tweestappenbenadering. Allereerst gebruiken wij onze op maat gemaakte algoritmen voor de detectie van afwijkingen om specifieke aanvalsvormen te detecteren. Deze combineren wij om verschillende klassen IoT-aanvallen te identificeren. Vervolgens zetten wij ons zelflerend neuraal netwerk in om al deze en nieuwe aanvallen te identificeren.

Een zelflerend neuraal netwerk voor IoT-verkeer

De geanonimiseerde statistische gegevens van miljoenen huishoudens worden via ons detectienetwerk naar een zelflerend neuraal netwerk geleid. De interne knooppunten van dit complexe netwerk leren vervolgens hoe deze stromen verband houden met specifieke soorten apparaten, hoe meerdere apparaten een thuisconfiguratie vormen of hoe een groter aantal apparaten een service vormt. Vervolgens scheidt de laatste laag van het neurale netwerk, de uitvoerlaag, de onschadelijke stromen van de schadelijke.

Onze Smart Home-architectuur

Om klanten en hun IoT-apparaten thuis te beschermen is de Avast-software niet alleen op de router maar ook op bestaande producten voor pc, Mac en mobiele apparaten aanwezig. Op die manier worden statistische gegevens verzameld over de uitgaande en binnenkomende verkeersstromen. De normale route van de pakketten wordt daarbij ongemoeid gelaten. De verzamelde statistische gegevens worden vervolgens naar de Avast-cloud verzonden, waar ze worden verwerkt. Als het Avast Intelligence Platform oordeelt dat de stroom of het apparaat schadelijk is, krijgt het Avast-product de opdracht de stroom of het apparaat in kwestie te blokkeren. In de Avast Smart Home-app krijgt de gebruiker via een portal toegang tot het systeem.

Waarom werpt de aanpak van Avast op IoT-gebied vruchten af?

Eenvoudig gesteld: schaalgrootte doet ertoe. Doordat Avast toegang heeft tot de gegevens van meer dan 50 miljoen gebruikers in 100 landen, heeft het bedrijf een ongeëvenaard inzicht in het dreigingslandschap. Daardoor kunnen wij dreigingen sneller opsporen en afhandelen dan wie dan ook.

Blijf op de hoogte, blijf beschermd

Wij volgen alle beveiligingskwesties op de voet om honderden miljoenen gebruikers te beschermen tegen nieuwe dreigingen. Als u als eerste op de hoogte wilt zijn van de nieuwste productfuncties en door de experts van ons Viruslab geïnformeerd wilt worden over dreigingen, raden wij u aan om ons Avast-blog te bezoeken.

Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.