Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

Technologiepagina

IoT-beveiliging

Een ketting is zo zwak als zijn zwakste schakel. Dat geldt ook voor 'smart homes'. De meeste ‘slimme' woningaccessoires zijn maar matig beveiligd en dat maakt hun gebruikers kwetsbaar voor aanvallen. Wij investeren in nieuwe technologie op basis van de cloud waarmee het groeiende internet der dingen beter kan worden beschermd.

Diepgaande kennis van het IoT-landschap en kwetsbaarheden

Het internet der dingen (IoT) vormt een groot risico voor het hele digitale ecosysteem. Dat komt doordat veel van deze apparaten geen ingebouwd beveiligingssysteem hebben dat voorkomt dat ze door hackers worden gekaapt.

Avast benut deze groeiruimte door in nieuwe technologieën te investeren. De beveiligingsinfrastructuur in de cloud is daar een voorbeeld van. Deze infrastructuur maakt onder meer analyse en verwerking van gegevens van IoT-dreigingen op netwerkniveau mogelijk.

De Wi-Fi Inspector-technologie die al sinds 2015 op de markt is, helpt bij het beoordelen en herkennen van kwetsbaarheden in netwerkapparaten in meer dan 50 miljoen thuisnetwerken. Daarnaast helpt deze technologie configuratiefouten rechtzetten. Dankzij de combinatie van uitgebreide gegevens, kunstmatige intelligentie en geautomatiseerd leren kunnen we IoT-dreigingen steeds beter detecteren en ons daartegen wapenen.

IoT-apparaten beschermen

We bestuderen het gedrag van IoT-apparaten afzonderlijk en in groepsverband om statistisch te evalueren hoeveel en wat voor gegevens ze versturen. Vervolgens combineren we deze informatie met onze analyses van de infrastructuur van gebruikers. We bekijken welke apparaten en netwerken ze gebruiken en houden de capaciteiten en kwetsbaarheden daarvan kritisch tegen het licht. Daarbij maken we gebruik van onze geavanceerde kunstmatige intelligentie. Aan de hand van deze informatie en algoritmen kunnen we uw netwerk beschermen tegen binnenkomende dreigingen.

Avast Smart Home

De statistische gegevens van honderden miljoenen apparaten worden met behulp van zelflerende algoritmen in onze gedistribueerde cloudinfrastructuur verwerkt om dreigingen te detecteren op netwerkapparaten. Onze expertise op malwaregebied stelt ons in staat om vertragingen terug te dringen, waardoor we minder tijd nodig hebben om dreigingen te identificeren. Om het almaar groeiende scala aan gevaren op een steeds groter aantal soorten apparaten doeltreffend te kunnen bestrijden, volgen we een tweestappenbenadering. Allereerst gebruiken we onze op maat gemaakte algoritmen voor het detecteren van afwijkingen om specifieke aanvalsvormen te detecteren. Deze combineren we om verschillende klassen IoT-aanvallen te identificeren. Vervolgens zetten we ons diepe neurale netwerk in om al deze en nieuwe aanvallen te identificeren.

Een diep neuraal netwerk voor IoT-verkeer

De statistische gegevens van miljoenen huishoudens worden via ons detectienetwerk naar een diep neuraal netwerk geleid. De interne knooppunten van dit complexe netwerk leren vervolgens hoe deze stromen verband houden met specifieke soorten apparaten, hoe meerdere apparaten een thuisconfiguratie vormen of hoe een groter aantal apparaten een service vormt. Vervolgens scheidt de laatste laag van het neurale netwerk, de uitvoerlaag, de onschadelijke stromen van de schadelijke.

Onze Smart Home-architectuur

Om klanten en hun IoT-apparaten thuis te beschermen is de Avast-software niet alleen op de router maar ook op bestaande producten voor pc, Mac en mobiele apparaten aanwezig. Op die manier worden statistische gegevens verzameld over de uitgaande en binnenkomende verkeersstromen. De normale route van de pakketten wordt daarbij ongemoeid gelaten. De verzamelde statistische gegevens worden vervolgens naar de Avast-cloud verzonden, waar ze worden verwerkt. Als het Avast Intelligence Platform oordeelt dat de stroom of het apparaat schadelijk is, krijgt het Avast-product de opdracht de stroom of het apparaat in kwestie te blokkeren. In de Avast Smart Home-app krijgt de gebruiker via een portal toegang tot het systeem.

Waarom werpt de aanpak van Avast op IoT-gebied vruchten af?

Eenvoudig gesteld: schaalgrootte doet ertoe. Doordat Avast toegang heeft tot de gegevens van meer dan 50 miljoen gebruikers in 100 landen, heeft het bedrijf een ongeëvenaard inzicht in het dreigingslandschap. Daardoor kunnen we dreigingen sneller identificeren en afhandelen dan wie dan ook.

Verken andere technologiegebieden

Blijf op de hoogte, blijf beschermd

Wij volgen alle beveiligingskwesties op de voet om honderden miljoenen gebruikers te beschermen tegen nieuwe dreigingen. Als u als eerste op de hoogte wilt zijn van de nieuwste productfuncties en door de experts van ons Viruslab geïnformeerd wilt worden over dreigingen, raden we u aan om onze Avast-blog te bezoeken.