Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Strona dotycząca technologii

Bezpieczeństwo Internetu rzeczy

Łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Ta zasada sprawdza się również w inteligentnych domach. Większość akcesoriów do takich domów ma słabe zabezpieczenia, więc ich użytkownicy mogą być łatwymi celami ataków. Aktualnie inwestujemy w nową technologię w chmurze, aby mieć możliwość ochrony ciągle poszerzającego się świata Internetu rzeczy.

Dogłębna wiedza z zakresu Internetu rzeczy i związanych z nim luk w zabezpieczeniach

Internet rzeczy (IoT, ang. Internet of Things) stwarza poważne zagrożenie dla całego cyfrowego ekosystemu. To właśnie z tego względu tak wiele należących do niego urządzeń projektuje się z uwzględnieniem wbudowanego systemu zabezpieczającego chroniącego przed przejęciem kontroli przez hakerów.

W miarę zwiększania się zasięgu tej nowej przestrzeni firma Avast inwestuje w nowe technologie wykorzystujące naszą opartą na chmurze infrastrukturę zabezpieczeń obejmującą narzędzia do analizowania i przetwarzania danych dotyczących zagrożeń związanych z Internetem rzeczy na poziomie sieci.

Technologia Kontrola Wi-Fi, którą wdrażamy od 2015 roku, pomaga ocenić i zidentyfikować luki w zabezpieczeniach połączonych urządzeń w ramach 50 milionów sieci domowych. Ułatwia ona także rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją. Kompleksowe dane w połączeniu z technologiami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwalają nam nieustannie zwiększać możliwości w zakresie wykrywania zagrożeń związanych z Internetem rzeczy oraz ochrony przed nimi.

Jak chronimy urządzenia IoT

Analizujemy zachowanie urządzeń IoT — niezależne i w połączeniu z innymi urządzeniami — w celu oceny statystycznej ilości i rodzajów wysyłanych przez nie danych, a następnie wykorzystujemy uzyskane w ten sposób informacje w połączeniu z wynikami analizy infrastruktury użytkownika. Oznacza to, że przyglądamy się typom urządzeń oraz sieciom wykorzystywanym przez użytkowników i dokonujemy przy użyciu zaawansowanego mechanizmu sztucznej inteligencji krytycznej analizy ich możliwości oraz luk w zabezpieczeniach mających zastosowanie w ich przypadku. Dysponujący tymi informacjami i algorytmami, możemy chronić Twoją sieć przed wszelkimi zagrożeniami przychodzącymi.

Avast Smart Home

Statystyki pochodzące z setek milionów urządzeń są przetwarzane przez algorytmy uczenia maszynowego działające w naszej rozproszonej infrastrukturze chmurowej, co umożliwia wykrywanie zagrożeń na połączonych urządzeniach. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie złośliwego oprogramowania umożliwia nam minimalizowanie opóźnień i skracanie czasu niezbędnego do zidentyfikowania zagrożenia. By jednak skutecznie zwalczać nieustannie mnożące się zagrożenia na stale rosnącej liczbie typów urządzeń, stosujemy procedurę dwuetapową. Najpierw nasze specjalnie opracowane algorytmy wykrywania nieprawidłowości wykrywają określone typy ataków: wiążąc je ze sobą, możemy identyfikować różne klasy ataków ukierunkowanych na Internet rzeczy. Następnie do akcji wchodzi nasza głęboka sieć neuronowa, która identyfikuje wszystkie ataki — już znane oraz całkowicie nowe.

Głęboka sieć neuronowa wykorzystywana na potrzeby badania ruchu sieciowego w ramach Internetu rzeczy

Nasz ruch sieciowy dostarcza statystyki z milionów domów do głębokiej sieci neuronowej. Wewnętrzne węzły tej złożonej sieci zaczynają rozumieć, jak te przepływy odnoszą się do konkretnych rodzajów urządzeń, jak liczba urządzeń wpływa na konfiguracje sieci domowych lub jak znaczna liczba urządzeń tworzy usługę. Następnie dane wyjściowe lub ostatnia warstwa sieci neuronowej oddzielają spośród zgromadzonych przez nas kolekcji przepływów te z nich, które są odpowiednio złośliwe lub niezłośliwe.

Architektura Smart Home

Aby chronić naszych klientów oraz ich domowe urządzenia należące do Internetu rzeczy, Avast zapewnia ochronę zarówno na poziomie routera, jak i istniejących produktów dla komputerów PC i Mac oraz urządzeń mobilnych. Produkty te gromadzą statystyki dotyczące przychodzącego i wychodzącego przepływu danych w ramach sieci domowej, nie wpływając przy tym na zwykłe trasowanie pakietów. Zgromadzone statystyki zostają następnie wysłane do przetworzenia w Avast Cloud. Jeśli platforma Avast Intelligence Platform uzna przepływ lub urządzenie za złośliwe, prześle do produktu Avast polecenie jego zablokowania. Aplikacja Avast Smart Home oferuje dostęp do portalu, w którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z systemem.

Dlaczego Avast zapewnia najlepszą ochronę w środowisku Internetu rzeczy?

Mówiąc krótko, skala ma znaczenie: mamy dostęp do danych z ponad 50 milionów domów konsumentów w 100 krajach, dzięki czemu mamy idealny wgląd w bieżący stan zagrożeń. To znaczy, że możemy szybciej niż inni identyfikować zagrożenia i reagować na nie.

Poznaj inne obszary technologii

Bądź na bieżąco i zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Bezustannie monitorujemy problemy z bezpieczeństwem, aby chronić setki milionów użytkowników przed nowymi zagrożeniami. Odwiedź blog Avast, aby poznać najnowsze funkcje produktów i informacje na temat zagrożeń od ekspertów z Laboratorium Zagrożeń Avast.