Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Spara 30% på Small Office Protection

Uppdateringshantering i CloudCare

Lägg till en viktig del i en kraftfull slutpunktssäkerhetsstrategi i din CloudCare-plattform – enkel programuppdatering.

Uppdateringshantering är ett integrerat säkerhetslager som skyddar kundernas program

Skydda dig mot de senaste hoten
Uppdatera Windows-operativsystem och andra tredjepartsprogram automatiskt för att förhindra eventuella säkerhetsluckor.
Upprätthålla efterlevnad
Identifiera och uppdatera utgången programvara eller programvara som inte kunde installeras för företagspolicy- och regelefterlevnad och för att förhindra säkerhetsöverträdelser.
Centralisera och förenkla hantering
Hantera uppdateringar från en centraliserad sida. Skanna dina kunders enheter, ange scheman och distribuera godkända uppdateringar vid önskade tidpunkter.

Vad exakt är
uppdateringshantering?

Uppdateringar släpps för att korrigera sårbarheter eller säkerhetsluckor i Windows-operativsystem och andra program. Om uppdateringar inte tillämpas i tid kan nätverken skadas allvarligt.

De flesta företag är medvetna om vikten av att uppdatera, men många bryr sig inte om det eftersom det finns för många uppdateringar, uppdateringarna ofta stör andra åtgärder och uppdateringar kan orsaka problem med andra system.

Med uppdateringshantering går det att lösa dessa problem genom att enkelt identifiera och distribuera kritiska uppdateringar och övervaka en pågående aktivitet från en central molnhanteringskontrollpanel.

Hur fungerar uppdatering?

Sök efter saknade uppdateringar i alla enheter
Välj frekvens för uppdateringsskanning, antingen dagligen, veckovis eller månadsvis, och planera exakt tid när du vill att skanningen ska ske.
Distribuera uppdateringar
Alla leverantörer, program och allvarlighetsgrader uppdateras automatiskt eller manuellt genom godkännanden, men du kan även enkelt exkludera alla program som du inte vill uppdatera.
Granska uppdateringsstatus
Från kontrollpanelen visas saknade uppdateringar, uppdateringsnamn och allvarlighetsgrader tillsammans med viktig information, datum då de släpptes med mera.

Funktioner

Flexibla distributionsscheman
Schemalägg och distribuera godkända uppdateringar vid vissa tider eller distribuera till grupper eller enskilda enheter manuellt.
Huvudagentfunktioner
Ladda ned alla saknade uppdateringar till en huvudagent som sömlöst distribuerar uppdateringar till alla hanterade enheter i nätverket.
Intuitiv kontrollpanel
Hantera alla programuppdateringar och visa grafiska sammanfattningar av installerade, saknade eller misslyckade uppdateringar på alla enheter.
Skanningsresultat för uppdatering
Visa detaljerade resultat från en enda plattform som innehåller information om saknade uppdateringar, säkerhetsnivåer, kunskapsbaslänkar, publiceringsdatum, beskrivningar med mera.
Anpassningsbara uppdateringar
Välj programleverantörer, produkter och allvarlighetsgrad för uppdateringar som ska skannas och installeras. Skapa enkelt undantag för program.
Automatiska skanningar
Schemalägg uppdateringsskanningar så att de körs var 24:e timme och ange att uppdateringar distribueras automatiskt. Dessa standardinställningar kan när som helst anpassas.
Tusentals uppdateringar
Distribuera uppdateringar för Windows operativsystem och tusentals andra tredjepartsprogram för omfattande skydd.
Återställ och ignorera
Återställ uppdateringar (om de är instabila) på enskilda enheter eller ignorera så att de inte visas i uppdateringsresultat eller distribueras om.

Kontrollera enkelt status över dina uppdateringar

Kontrollera enkelt status över dina uppdateringar
CloudCare

Skaffa uppdateringshantering i CloudCare-platfformen

Uppdateringshantering och alla Avast Business-antivirusprodukterna distribueras via CloudCare-säkerhetsplattformen. Enkel hantering och övervakning av dina kunders slutpunkts- och nätverkssäkerhet från en enda molnbaserad plattform ger smidigt skydd för alla enheter.

Allt du behöver veta för att använda uppdateringshantering som ett proffs

CloudCare-uppdateringshantering

Skyddar dina kunder mot sårbarheter