Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Internetbrottslingar siktar alltmer in sig på små och medelstora företag istället för stora företag vilket skapar både en möjlighet och en utmaning för IT-leverantörer. Hanterade säkerhetstjänster är bra att använda. Med dessa kan MSP:er leverera det skydd som kunderna behöver samtidigt som de växer och differentierar sin verksamhet. Det kan dock vara svårt att veta vilka säkerhetstjänster deras kunder behöver och effektivt leverera dem inom önskad budgetram.

Det här databladet innehåller information om de tre viktigaste komponenterna i en hanterad säkerhetstjänst som ger rätt proaktiv säkerhet för dina kunder inom deras budgetramar. Ladda ned databladet och få information om:

  • Vad det är som gör SMB:er till attraktiva mål
  • Viktiga sårbarheter att vara medveten om
  • Bästa metoderna för att skydda dina kunddata, enheter och människor