Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?

Vad är historien bakom och hur ser framtiden inom nätverkssäkerhet ut?

Att förbättra nätverkssäkerheten är högsta prioritet för alla företag och organisationer idag. Om vi ​​går tillbaka i tiden, runt 1950, så började man inse att detta vara viktigt när man förstod att det fanns ett riktigt värde i data. Detta skedde i en serie händelser när informations- och digitalåldern utvecklades under andra hälften av 1900-talet.

I slutet på 1960-talet och i början av 1970-talet blev digital lagring verklighet. Information lagrades i stordatorer och åtkomst till dessa lagringsförråd fick man genom att ansluta direkt till själva stordatorn eller så fick man åtkomst till stordatorns data från en av många terminaler inne i byggnaden. Tidiga användare av digital lagringsteknik hade inga problem med att skydda företagskänslig information eftersom de faktiskt var tvungna att vara inne i byggnaden för att få åtkomst till information.

Mindre än ett decennium senare, allt eftersom mer och mer data lagrades, började man tänka om: Data var viktiga och till stor hjälp vid personligt identifierbar information – kreditkortsuppgifter, bankkontonummer, vinster och förluster, personuppgifter, demografisk information om stora befolkningsgrupper. Under detta skifte började information bli en vara.

Detta var bara början på framtiden inom nätverkssäkerhet eftersom datarevolutionen skulle fortsätta och driva igenom förändringar av säkerhetsstrategier. Tänk på att om bara fem år kommer våra samlade data över hela världen att vara uppe i 175 zettabyte. Det är svårt att föreställa sig hur stor en zettabyte egentligen är, men tänk dig 175 följt av 21 nollor. I denna enorma mängd digitala data ingår databaser, videor, foton, alla typer av appar och mycket mer.

Den snabba spridningen av digitala data har medfört en stor risk för att den mest känsliga informationen hamnar i händerna på fel människor.

Med onlineåtkomst och Internet blev risken ännu större. Företagen hade inte bara stora mängder personlig information om anställda och kunder, de började också dela, marknadsföra, sälja och packa om denna information vilket innebär en ännu större fara och fler säkerhetsproblem.

Uppkomsten av it-brottslighet och de moderna skyddsmetoderna uppstod som ett resultat av att data blev en vara. Allt av värde kan köpas, säljas och framför allt stjälas. Företagen möttes nu av den nya verkligheten, att deras känsliga information måste skyddas från cyberbrottslingar.

Dagens forskning säger att 2023 kommer mer än 33 biljoner data ha stulits av it-brottslingar – en ökning på 175 % sedan 2018.

Hur ser framtidens nätverkssäkerhet ut?

De moderna metoderna för att försvara sig mot cyberattacker och hot är att ha så många lager som krävs för att hålla cyberbrottslingen borta från din viktigaste och känsligaste information. Detta är inte olikt hur medeltida fästningar var konstruerade där jordbruksmarkerna var på utsidan och flera lager av murar skulle avskräcka fienden, med adeln bakom den sista muren.

Denna säkerhetsstrategi i lager, som idag kallas försvar på djupet, är mycket viktig för företag och organisationer. Det är en stor utmaning för alla IT-nätverk att skydda sig mot cyberattacker, men genom att använda fler skyddslager istället för bara ett så blir det svårare för it-brottslingar att tränga sig in i ditt nätverk. Nyckeln är att ta hänsyn till och skydda alla potentiella åtkomstpunkter till ditt nätverk.

Stora företag har till exempel ofta en omfattande kombination av brandväggar, innehållsinspektionsutrustning, slutpunktsantivirus, proxyservrar med mera som skyddar företags- och kunddata. För en it-brottsling representerar var och en av dessa ett lager som måste besegras, ofta innan nästa lager påträffas. Går det förbi brandväggen kan det finnas ett annat försvarslager bakom som stoppar den skadliga koden. Bakom det kan det finnas andra processer för innehållsinspektion som väntar.

Det räcker inte med att bara tänka på att ha starka skyddslager för att bekämpa it-brottslighet, man måste även ta med de ständiga interna hoten mot ett IT-nätverk i beräkningen.

Innan covid-19 arbetade anställda då och då hemifrån, nu tror man att hemarbete kan vara här för att stanna. Allt detta ökar risken för interna hot.

Anställda ansluter till flera företagsenheter och personliga enheter från nya platser, utanför företagsnätverket. Detta kan ta med sig en skadlig kod in i ett företag. En försvar på djupet-strategi där skydd på DNS-nivå ingår i form av en brandvägg eller en säker webbgateway är viktig för att förhindra att skadlig kod laddas ned eller körs i dagens arbeta hemifrån-miljö.

Vad ingår i ett modernt teknikpaket?

I det moderna teknikpaketet prioriteras fortfarande nätverkssäkerhet högst. För företag som hanterar mycket känslig information måste kraven på efterlevnad också uppfyllas. För dessa standarder måste en minimiskyddsnivå användas. Dessa standarder är nästan 100 % beroende av teknikpaketet som är utformat för att förhindra att brottslingar bryter sig in i nätverkssäkerhetsförsvaret.

Nätverkssäkerheten kan stärkas genom att utvärdera ett företags attackyta – antalet åtkomstpunkter genom vilka en angripare kan försöka ta sig in i en IT-miljö – och identifiera och prioritera de mest verkningsfulla riskerna i nätverket och hitta lösningar med hjälp av en kombination av verktyg och processer för att utveckla rätt teknikpaket och cybersäkerhetsstrategi.

Därför är riskbedömning ett kraftfullt första steg när rätt strategi definieras. Efter bedömningen är det viktigt att välja ett effektivt och hanterbart antal säkerhetstjänster. Bäst är det om man använder så få verktyg och processer som möjligt för att lösa högprioriterade IT-utmaningar för att uppnå maximal effektivitet. Ditt nätverkssäkerhetspaket ska innehålla hotinformation och förebyggande tjänster som inte bara ger rätt mängd skydd utan även säkerställer att dagens IT-administratör kan hantera teknikpaketet och aktiviteten.

Dessa nätverksverktyg kan ingå:

  • Ett intrångsdetekteringssystem som skannar och varnar om obehörig åtkomst eller hot har identifierats.
  • Ett intrångsförebyggandesystem som skannar efter skadlig trafik som har tagit sig in bakom brandväggen.
  • Slutpunktsskyddsprodukter som till exempel antivirus eller e-postskyddsprogram vilket ger ett frontlinjeförsvar för enheter som ansluter till nätverket samt inkommande eller utgående kommunikation.
  • SIEM-verktyg (Security Information and Event Management) med vilka IT-administratörer kan konfigurera specifika varningar kopplade till specifika åtgärder vilket ökar deras synlighet i paketet.
  • Verktyg för nätverksåtkomstkontroll som förbättrar en IT-administratörs synlighet med policystyrning, användarstyrning och automatiserade reaktioner på vanliga intrångsförsök.
  • Molnsäkerhetsverktyg för fjärrhantering av enheter, data och nätverk från en central plats.
  • Fysiska och digitala åtkomstkontrollverktyg som endast ger behöriga personer eller enheter tillgång till företagets egendom, nätverk eller information.

En försvar på djupet-strategi med effektiva och hanterbara säkerhetsåtgärder i lager kan göra hela skillnaden när det gäller att skydda nätverk.

Är du säker på att ditt företag är förberett för morgondagens cybersäkerhetshot och attacker?

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.