Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?

Vad är slutpunktssäkerhet?

Vad är slutpunkter och varför är det viktigt att skydda dem för att din verksamhet ska vara säker?

Slutpunktssäkerhet är en bred term som inkluderar ett antal säkerhetsåtgärder men som generellt faller under paraplybegreppet nätverkssäkerhet. Slutpunktssäkerhet, kallas även slutpunktsskydd, är ett sätt att skydda företagsnätverket vid åtkomst till fjärrenheter, trådlösa eller mobila enheter såsom bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Med nära 100 miljoner cyberbrott 2018 är det för viktigt med cybersäkerhet för att ignorera det.

Vad är slutpunktsenheter?
Alla enheter som kan ansluta till det centrala företagsnätverket betraktas som en klientdator. Slutpunktsenheter är potentiella ingångsportar för cybersäkerhetshot som behöver ett starkt skydd eftersom de oftast är den svagaste länken i nätverkssäkerheten.
Vad är ett slutpunktssäkerhetsprogram?
Program som ser till att dina enheter är skyddade. Slutpunktsskyddsprogrammet kan vara molnbaserat och fungera som SaaS (Software as a Service). Slutpunktsskyddsprogrammet kan även installeras separat som ett fristående program på varje enhet.
Vad är EDR (Endpoint Detection and Response)?
Med EDR (Endpoint Detection and Response)-lösningar kan du analysera filer och program och få rapporter om eventuella hot. Med EDR-lösningar övervakas kontinuerligt risken för avancerade hot vilket innebär att attacker upptäcks i ett tidigt skede och att åtgärder på en mängd hot kan vidtas.

Är min slutpunktssäkerhet tillräcklig?

Ta en titt i listan nedan över potentiella sårbarheter och fråga dig själv om du gör tillräckligt mycket för att hålla din verksamhets klientdatorer skyddade mot hot:

Vad kan klassificeras som en klientdatorenhet?

Datorer och bärbara datorer
Alla stationära datorer eller bärbara datorer som är anslutna till ditt företagsnätverk kan användas för att sprida skadlig kod. Se till att ta med både inbyggda datorer och de som används av anställda under en BYOD-princip samt eventuella externa datorer som ansluts till kontorsnätverket via VPN.
Mobiltelefoner
För mobiltelefoner krävs särskild uppmärksamhet. Det är riskabelt att ansluta personliga enheter till kontorsnätverket innan de har konfigurerats med ett mobilt antivirusprogram som har de senaste programuppdateringarna. Personal som använder sina personliga enheter har också rätt till utbildning enligt BYOD-principen.
Kontorsutrustning
Det är inte bara mobila enheter och datorer som är utsatta för risk. Skrivare, faxar, smarta enheter eller andra enheter som ansluts till nätverket kan vara potentiellt sårbara och måste skyddas.
Servrar
Servrar är en av de mer traditionella slutpunktstyperna. Det är särskilt viktigt att skydda dem eftersom det sparas eller bearbetas företagsdata, e-post och affärsdokument på dem. För denna känsliga information behövs ett särskilt säkerhetslager.

Har du några frågor om slutpunktssäkerhet?

Spana in våra säkerhetsprodukter och lösningar för slutpunkter

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.