Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Branschen för hanterade tjänster genomgår en omvandling på grund av nya, mer motståndskraftiga tekniker som kräver mindre underhåll och nya sätt att arbeta. För att säkerställa att de fortfarande är värdefulla för små och medelstora företag försöker smarta MSP:er att utöka sin serviceportfölj och många överväger hanterade säkerhetstjänster.

I det här databladet introduceras hanterade säkerhetstjänster som en huvudstrategi för att särskilja verksamheten och som ett sätt att skapa mervärde till dina SMB-kunder. Ladda ned databladet och få information om:

  • Det föränderliga hotlandskapet för SMB:er
  • Vad hanterade säkerhetstjänster är och deras fördelar
  • Huvudkomponenterna i en hanterad säkerhetstjänst