Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.
20% rabatt

Patch Management

Ett starkt klientdatorskydd är mycket viktigt men det räcker inte med bara ett antivirus. Uppdateringshantering för Avast Business klurar ut vad som behöver uppdateras genom att identifiera kritiska sårbarheter och gör det enkelt att distribuera uppdateringarna från en central kontrollpanel.

Endast för Windows operativsystem.

263 kr 329 kr

per 1 enhet 1 år - Alla priser är exkl. moms

Om du redan använder Avast Business Management Console loggar du in och köper Patch Management härifrån.

Uppdateringshantering har en viktig roll i lagrad slutpunktscybersäkerhet.

Patch Management

Uppdateringshantering spelar en kritisk roll när det gäller Internetsäkerhet för klientdatorer. Uppdateringar släpps för att korrigera sårbarheter eller säkerhetsluckor i Windows-operativsystem och andra program. Om uppdateringar inte tillämpas i tid kan nätverken skadas allvarligt.

De flesta företag är medvetna om vikten av att uppdatera, men många bryr sig inte om det eftersom det finns för många uppdateringar, uppdateringarna ofta stör andra åtgärder och uppdateringar kan orsaka problem med andra system.

De nya Avast Business Antivirus-produkterna med Patch Management löser dessa problem genom att göra det lätt att identifiera och distribuera kritiska uppdateringar och övervaka pågående aktivitet från en central kontrollpanel.

Hur fungerar uppdatering?

1

Sök efter saknade uppdateringar i alla enheter

Välj frekvens för uppdateringsskanning, antingen dagligen, veckovis eller månadsvis, och planera exakt tid när du vill att skanningen ska ske.

2

Distribuera uppdateringar

Alla leverantörer, program och allvarlighetsgrader uppdateras automatiskt, men du kan även enkelt exkludera alla program som du inte vill uppdatera.

3

Granska uppdateringsstatus

Från konsolen visas på ett enkelt sätt saknade uppdateringar, uppdateringsnamn och allvarlighetsgrad tillsammans med viktig information, datum då den släpptes med mera.

Patch Management

Förbättra programsäkerhet och förhindra sårbarheter med komplett uppdateringshantering.

Förhindra sårbarheter

Se till att Windows-operativsystem och andra tredjepartsprogram uppdateras automatiskt för att förhindra eventuella sårbarheter eller säkerhetsluckor.

Säkerställa efterlevnad

Identifiera utgången programvara, installerade säkerhetsuppdateringar och säkerhetsuppdateringar som inte kunde installeras för företagspolicy- och regelefterlevnad.

Centralisera hantering

Snabb och enkel uppdateringshantering när du skannar alla enheter, ställer in scheman och tar emot rapporter från en enskild konsol.

Är dina klientdatorer säkra?

Vi genomförde nyligen en säkerhetsbedömning på 500 000 klientdatorer och endast 29 % klarade alla uppdateringstester. Och av de 500 000 enheter vi analyserade hade bara 304 av dem uppdaterats till 100 %.

Funktioner i Patch Management

Flexibla distributionsscheman

Använd godkända uppdateringar när det passar din verksamhet.

Lokal uppdateringsagent

Alla tillgängliga uppdateringar laddas ned till en lokal enhet som fungerar som en huvudagent och som distribuerar uppdateringar till hanterade enheter i nätverket.

Intuitiv kontrollpanel

Hantera alla obligatoriska programuppdateringar och visa grafiska sammanfattningar av installerade uppdateringar, saknade uppdateringar och misslyckade uppdateringar på alla enheter som hanteras.

Skanningsresultat för uppdatering

Visa uppdateringsskanningsresultat från hanteringskonsolen och lär dig mer om saknade uppdateringar, inklusive den specifika uppdateringen (KB), bulletinlänkar, publiceringsdatum, beskrivning med mera.

Anpassningsbara uppdateringar

Välj programleverantör(er), produkt(er) och allvarlighetsgrad för uppdateringar som ska skannas och installeras. Lägg till leverantör, produkt och allvarlighetsundantag i din distributionspolicy.

Flera rapporter

En mängd olika konfigurerbara rapporter finns tillgängliga för att fastställa hälsa och säkerhet för dina enheters program.

Tusentals kompatibla program

I vårt uppdateringsurval ingår Windows operativsystem och tusentals övriga tredjepartsprogram som:

Tusentals kompatibla program Se hela listan över program

Skaffa Patch Management i hanteringskonsolen

Uppdateringshantering och alla Avast Business Antivirus-produkterna nedan distribueras via hanteringskonsolen, vilket gör att det sömlöst kan hantera slutpunktssäkerheten för alla dina enheter från en enda plattform. Uppdateringshantering kan bara hanteras från konsolen.

Mer information om hanteringskonsolen

Om du redan använder Avast Business Management Console loggar du in och köper Patch Management härifrån.

Patch Management - Management Console

Du kan enkelt kontrollera statusen för säkerhetsuppdateringar i Management Console:

20% rabatt

Uppdateringshantering för Avast Business

Korrigerar och uppdaterar Windows operativsystem och tusentals tredjepartsprogram automatiskt.

Endast för Windows operativsystem.

263 kr 329 kr

Köp nu 30 dagars kostnadsfri provversion

Om du redan använder Avast Business Management Console loggar du in och köper Patch Management härifrån.

pengarna-tillbaka-garanti

Vanliga frågor

Systemkrav

Ska jag inaktivera Windows Update innan jag använder Patch Management?

Ja, vi rekommenderar att du ändrar inställningar för Windows Update för dina enheter via Windows Update Center och/eller gruppolicy så att Patch Management kan tillhandahålla uppdateringar.

Windows Update-tjänsten får inte inaktiveras, utan ska ställas in på antingen Manuell eller Automatisk för att uppdateringar ska kunna distribueras. Dessutom ska Windows Update-inställningen på varje måldator (Kontrollpanelen > System och säkerhet > Windows Update > Ändra inställningar) ställas in som Sök aldrig efter uppdateringar.

Finns det några maskin-/programvaruändringar jag måste göra innan jag använder Patch Management?

Distribuering av uppdateringar körs under värddatorns lokala systemkonto, så kontrollera att det är tillåtet.

Vad händer med Programvaruuppdatering?

Vi har avvecklat Programvaruuppdatering i Avast Business Antivirus-produkterna eftersom det inte fungerar tillsammans med Patch Management-tjänsten.

Hur ställer jag in ett uppdateringsschema för grupper och/eller enheter?

Du kan ställa in ditt uppdateringsschema i Enhetsinställningar > Policy > Patch Management > Steg 2. Alla enheter eller grupper i uppdateringshanteringspolicyn följer ditt schema.

Vad är det för skillnad mellan uppdateringssidan och enhetssidan?

På uppdateringssidan finns en översikt över alla saknade uppdateringar för alla enheter som är kopplade till din konsol. På enhetssidan visas en lista över dina enheter och på fliken för enhetsuppdateringsresultat identifieras saknade uppdateringar för enheten.

Hur visas uppdateringsstatus för alla mina hanterade enheter?

Vi har sex rapporter totalt som tillhandahåller detaljerad information om allvarlighetsgraden hos uppdateringar som saknas eller inte har installerats.

Var kan jag se hur många enheter som har licens för uppdatering?

Du kan se hur många enheter som har licens för uppdatering under avsnittet för licenser i konsolen.

Varför uppdateras inte mina Mac OS X-enheter?

Vi planerar att ge stöd för Patch Management för Mac OS X-enheter andra halvåret 2019.

Varför uppdateras inte vissa enheter även efter att uppdateringarna har distribuerats?

Kan bero på följande:

 1. Uppdateringen installeras för tillfället på dessa enheter och synkroniseras tillbaka med konsolen när uppdateringen har installerats.
 2. Uppdateringen kan ha misslyckats med att installeras och kommer att schemaläggas för en ominstallation baserat på ditt uppdateringsschema.
 3. Enheten är offline.

Var kan jag ändra uppdateringsschemat och lägga till undantag?

Du kan ändra på uppdateringsschemat och utesluta leverantörer och program genom att gå till enhetsinställningarna, välja policy och sedan fliken för Patch Management.

Kan jag uppdatera alla mina enheter i en enda åtgärd?

Ja, du kan distribuera uppdateringar manuellt till enskilda enheter och grupper av enheter med en åtgärd.

Vilken status har uppdateringar?

Uppdateringar visas med en av följande statusar.

 • Schemalagd: Grå ikon - Uppdatering godkänd och schemalagd att distribueras till enhet/enheter
 • Distribuerad: Grön ikon - Patch Management distribuerades till enhet/enheter
 • Det gick inte att distribuera: Röd ikon - Det gick inte att distribuera uppdatering(ar) till enhet(er)
 • Saknade: Gul ikon - Uppdatering saknas på enhet/enheter
 • Väntar på att skannas: Grå ikon - Väntar på att köra uppdateringsskanning på enhet
 • Det gick inte att skanna: Röd ikon - Det gick inte att köra uppdateringsskanning på enhet

Hur lång tid tar det att uppdatera en enhet?

Det kan ta allt från några sekunder till flera timmar. Det beror på storleken på uppdateringen som laddas ned till enheten, programmet som uppdateras och enhetens maskinvara.

Laddar min enhet som är inställd som huvudagent ned uppdateringar och sprider dem till mina enheter?

Ja, enheten du har valt som huvudagent kommer användas för att spara programuppdateringar och distribuera dem till enheter i nätverket för att spara bandbredd. Om du inte har valt en huvudagent kommer enheterna att ladda ned programuppdateringen direkt från Internet (rekommenderas inte).

 • Windows-operativsystem:
 • Avast Business-produkter stöds av Avast Software s.r.o. på följande utgåvor: Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education och Windows 10 Enterprise. Avast Business-produkter stöds på följande servicegrenar för Windows 10 – Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB), Long-Term Servicing Branch (LTSB) och kommer att stödjas under appens livstid.
 • Servrar:
 • Windows Server 2016 (64-bitars version)
 • Windows Server 2012 (64-bitars version)
 • Windows Server 2008 R2 (64-bitars version med senaste Service Pack, exkl. Server Core Edition)
 • Microsoft Exchange Server 2016 (64-bitars version)
 • Microsoft Exchange Server 2013 (64-bitars version)
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (64-bitars version)
 • Maskinvara:
 • Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 CPU som stöder SSE2-instruktioner, 256 MB+ RAM och 2 GB hårddiskutrymme.