Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Startsida för teknik

Identifiering och blockering av skadlig kod

Avast upptäcker och rapporterar omedelbart misstänkta filer eller beteenden för att skydda sina användare. Vår toppmoderna infrastruktur och tillgången till en enorm mängd säkerhetsdata som samlats in från hundratals miljoner enheter över hela världen ger oss det största, mest avancerade nätverket för identifiering av nolldagshot i världen.

Automatisk hotavkänning och utrotning av skadlig kod

Hur skyddar vi hundratals miljoner människor varje dag? Vår spjutspetsteknik omvandlar våra användare till ett världsomfattande nätverk av samverkande sensorer. Om någon av dem stöter på skadlig kod använder Avast sex skyddslager för att identifiera, blockera och informera hela nätverket inom några sekunder.

Skydd i flera lager mot skadlig kod och cyberattacker

När skadlig kod riktar in sig på en användares enhet använder vi ett djupgående skydd i sex lager, som drivs av våra unika molnbaserade analys- och maskininlärningstekniker, för att skydda användaren. Nedan hittar du mer information om hur dessa skyddslager skyddar dig och dina enheter mot cyberhot.

Avasts webbskydd
Behandlar all trafik som kommer in via HTTP och krypterade HTTPS-anslutningar med hjälp av URL-avkänningsalgoritmer för att skydda mot nätfiske samt fullständigt innehållsfiltrering för att stoppa skadlig kod.
Statisk genomsökning
Analyserar kod och binära objekt innan exekvering, använder maskininlärning och olika avkänningsmetoder, inklusive PE-strukturanalys, länkanalys, uppackning/de-obfuscation och likhet, fuzzy och algoritmisk matchning. Baserat på analysen avgör sedan vår snabba och effektiva statiska genomsökning om filen är godartad eller skadlig.
Emulatorer
Två emulatorer (en för skript och en för binära filer) skyddar mot nolldagars skadlig kod och sårbarheter samt ökar motståndskraften mot ändringar av skadliga koder. Dessa tillhandahåller fullständig emulering av den ursprungliga datormiljön, inklusive en virtuell CPU, virtuell RAM och virtuellt operativsystem tillsammans med dess delsystem. Funktioner samlas in under emulering och skadlig kod blockeras sedan enligt vår unika regelmotor.
Avast DeepScreen
Med hjälp av en fullständigt virtuell maskin, på vilken en klonad version av användarens operativsystem testar de misstänkta filerna, använder DeepScreen maskininlärningsalgoritmer för att identifiera likheter med kända skadliga kodfamiljer. Den hypervisorassisterade virtuella maskinen ansluter till Avast-molnmotorn och använder hotinformation som samlats in från hela vår användarbas.

Vi kombinerar virtualisering av misstänkta program och djup instrumentering för att på såväl hög nivå som på instruktionsnivå kunna se vad det undersökta programmet försöker att göra. Baserat på den beteendemodell som observeras med hjälp av maskininlärningsalgoritmer kan vi identifiera likheter med kända skadliga kodfamiljer. Genom att skala av lager för lager med djup dynamisk introspektion kan den generiska uppackningskomponenten avslöja kända skadliga kodexempel som kan vara dolda i kraftigt maskerade och krypterade koder. Under denna process använder vår molnmotor hotintelligens som samlats in från hela användarbasen för att utvärdera alla programexempel.
Avast CyberCapture
Aktiveras automatiskt, vid behov, för att förhindra att den sällsynta och mest sofistikerade skadliga koden infiltreras i användarens system. CyberCapture låser och skickar in eventuella skadliga filer, inklusive all tillhörande metadata, till rensning i våra hotlabb och användaren får information om detta. Avancerade algoritmer och Avasts experter inspekterar de misstänkta filerna i detta mest avancerade säkerhetslager. CyberCapture analyserar över 20 000 unika filer varje dag.
Beteendeskydd
Kontrollerar misstänkta aktiviteter i systemet medan program körs. Beteendeskyddet fångar upp ett ovanligt beteende i enheten (fungerar på både PC och Android-smartphones). Det kan till exempel vara försök att avsluta Windows Update eller Firewall-tjänster, att injicera systemnivåprocesser eller att använda kameran utan användarinitierad aktivitet. När något utvärderas som skadligt kan beteendeskyddet automatiskt stoppa aktiviteten, ångra åtgärden och sätta objekten i fråga i karantän.

Håll dig uppdaterad och skyddad

Vi övervakar kontinuerligt säkerhetsproblem för att skydda våra hundratals miljoner användare från nya hot. Mer information om de senaste produktfunktionerna och hoten från Avasts hotlabb-experter hittar du i Avasts blogg.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.