Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Gỡ Ứng dụng

Gỡ phần mềm của chúng tôi với avastclear

Đôi khi bạn khó có thể gỡ Avast theo cách thông thường - THÊM/GỠ CHƯƠNG TRÌNH trong bảng điều khiển. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng tính năng gỡ cài đặt avastclear.

  1. Tải avastclear.exe avastclear.exe về máy tính của bạn
  2. Khởi động Windows ở Chế độ An toàn
  3. Mở (sử dụng) tính năng gỡ cài đặt
  4. Nếu bạn cài Avast ở thư mục khác với mặc định, hãy tìm thư mục đó. (Chú ý: Hãy cẩn thận! Nội dung của mọi thư mục bạn chọn sẽ bị xóa!)
  5. Nhấn GỠ
  6. Khởi động lại máy tính