Gỡ Ứng dụng

Gỡ phần mềm của chúng tôi với avastclear

Đôi khi bạn khó có thể gỡ Avast theo cách thông thường - THÊM/GỠ CHƯƠNG TRÌNH trong panel điều khiển. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng tính năng gỡ cài đặt avastclear.

  1. Tải avastclear.exe về máy tính của bạn
  2. Khởi động Windows ở Chế độ An toàn
  3. Mở (sử dụng) tính năng gỡ cài đặt
  4. Nếu bạn cài Avast ở thư mục khác với mặc định, hãy tìm thư mục đó. (Chú ý: Hãy cẩn thận! Nội dung của mọi thư mục bạn chọn sẽ bị xóa!)
  5. Nhấn GỠ
  6. Khởi động lại máy tính