Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Việc cần làm khi bạn không gỡ cài đặt được Avast khỏi Windows

Khắc phục sự cố với các sản phẩm Avast Antivirus

Nếu các thành phần hoặc tính năng của ứng dụng Avast Antivirus không hoạt động bình thường, hoặc ứng dụng của bạn không cập nhật như mong đợi, bạn có thể khắc phục sự cố cài đặt Avast hoặc xem trang web Hỗ trợ Avast để biết các mẹo khắc phục sự cố chung.

Trong một số trường hợp, bạn có thể phải gỡ cài đặt hoàn toàn rồi cài đặt lại sản phẩm Avast Antivirus. Bạn có thể gỡ cài đặt Avast qua phần cài đặt Ứng dụng và Tính năng trên Windows 10, thông qua tiện ích gỡ cài đặt Avast chuyên dụng — Avast Clear — hay qua Dấu nhắc lệnh.

Bài viết này có hướng dẫn về cách gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng Avast Clear, sau đó là cách gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng Dấu nhắc lệnh nếu không dùng được Avast Clear.

Avast Clear có thể gỡ cài đặt những chương trình Avast Antivirus hiện tại này khỏi PC chạy Windows của bạn:

Gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng công cụ xóa Avast của chúng tôi: Avast Clear

Avast Clear bỏ qua quá trình thiết lập trình gỡ cài đặt Avast thông thường nhờ dùng một cửa sổ riêng. Điều này giúp đảm bảo xóa Avast ngay cả khi bạn nhận được thông báo rằng "quá trình thiết lập đang chạy". Nếu bạn không gỡ được cài đặt bằng phương pháp thông thường, việc dùng công cụ xóa Avast chuyên dụng này giúp đảm bảo rằng bạn vẫn có thể gỡ cài đặt Avast.

Sau đây là cách gỡ cài đặt Avast trên Windows 10 bằng Avast Clear:

 1. Tải tiện ích gỡ cài đặt avastclear.exe xuống rồi lưu vào một thư mục quen thuộc trên PC của bạn (lưu vào thư mục Tải xuống theo mặc định).
 2. Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu được nhắc về quyền, hãy nhấp vào .
 3. Nhấp vào trong hộp thoại Avast Clear để bắt đầu PC ở Chế độ an toàn.
 4. Chọn thư mục chứa các tệp chương trình Avast, rồi chọn sản phẩm Avast Antivirus mà bạn muốn gỡ cài đặt (vị trí và sản phẩm thường được tự động phát hiện). Nhấp vào Gỡ cài đặt.
 5. Khởi động lại máy tính.

Để biết hướng dẫn về cách gỡ cài đặt Avast bằng Avast Clear trên Windows 7 và Windows 8, hãy xem hướng dẫn của Nhóm hỗ trợ Avast.

Cách gỡ cài đặt Avast khi "quá trình thiết lập đang chạy"

Bạn không gỡ được cài đặt Avast theo cách thông thường trong khi quá trình thiết lập đang chạy — bạn cần phải dừng quá trình thiết lập trước, rồi gỡ cài đặt qua Avast Clear. Hộp thoại 'quá trình thiết lập đang chạy" sẽ bật lên nếu bạn gỡ cài đặt Avast khi định nghĩa virus đang cập nhật trong nền hoặc nếu bạn đã bắt đầu quy trình xóa.

Sau đây là cách dừng quá trình thiết lập Avast và buộc gỡ cài đặt Avast:

 1. Mở Avast Antivirus và chuyển đến Menu > Cài đặt > Khắc phục sự cố. Bỏ chọn Bật tính năng tự bảo vệ.
 2. Nhấn Ctrl + Shift + Esc trên bàn phím của bạn để mở Trình quản lý tác vụ.
 3. Chọn Avast Antivirus rồi nhấp vào Kết thúc nhiệm vụ.
 4. Giờ đây, bạn có thể gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng Avast Clear.

Gỡ cài đặt Avast bằng Dấu nhắc lệnh

Bạn có thể gỡ cài đặt Avast bằng Dấu nhắc lệnh nếu trình cài đặt Avast Clear không hoạt động. Bạn nên dùng thử phương pháp này nếu gỡ cài đặt Avast bằng Avast Clear không thành công.

Sau đây là cách gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng Dấu nhắc lệnh trên Windows 10:

 1. Mở File Explorer và chuyển đến c:\Program Files\Avast Software\Avast\setup\, rồi mở tệp Stats.ini.
 2. Chuyển đến phần Chung, rồi nhập SilentUninstallEnabled=1. Lưu các thay đổi.
 3. Nhập cmd (Lời nhắc lệnh) trong thanh tìm kiếm menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy với tư cách quản trị viên.
 4. Nhập cd c:\Program Files\Avast Software\Avast\setup\ rồi nhấn Enter.
 5. Nhập instup.exe /instop:uninstall /silent rồi nhấn Enter.

Mẹo: Nếu không gỡ được cài đặt qua Dấu nhắc lệnh, hãy tắt tùy chọn cài đặt Tự bảo vệ trong Avast Antivirus qua phần Cài đặt > Chung > Khắc phục sự cố rồi bỏ chọn Bật tính năng tự bảo vệ. Sau đó, cố gắng gỡ cài đặt lại qua Dấu nhắc lệnh.

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.