Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Verktyg för avinstallation

Hur du avinstallerar program med avastclear:

Ibland går det inte att avinstallera Avast på vanligt vis, med hjälp av Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen. Om detta inträffar kan du använda vårt verktyg för avinstallation, avastclear.

  1. Ladda ned avastclear.exe avastclear.exe på din dator
  2. Starta Windows i Säkert läge
  3. Öppna (exekvera) verktyget för avinstallation
  4. Om du installerat Avast i en annan mapp än den som är förvald letar du upp denna. (Obs! Var försiktig! Innehållet i den mapp du väljer, oavsett vad det är, kommer att tas bort!)
  5. Klicka på Ta bort
  6. Starta om datorn