Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Verktyg för avinstallation

Avinstallera vår programvara med Avastclear

Ibland går det inte att avinstallera Avast på vanligt vis, med hjälp av Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen. Om detta inträffar kan du använda vårt verktyg för avinstallation, Avastclear.

  1. Ladda ned avastclear.exe avastclear.exe på din dator
  2. Starta Windows i Säkert läge
  3. Öppna (exekvera) verktyget för avinstallation
  4. Om du installerat Avast i en annan mapp än den som är förvald letar du upp denna. (Obs! Var försiktig! Innehållet i den mapp du väljer, oavsett vad det är, kommer att tas bort!)
  5. Klicka på Ta bort
  6. Starta om datorn