הורד עדכונים

רוב התוכניות שלנו כוללות תכונה שמאפשרת להן לעדכן את עצמן באופן אוטומטי. אם אתה מחובר לאינטרנט, מתבצעות הורדה והתקנה אוטומטיות של מסד הנתונים של הווירוסים, ללא פעולה מצד המשתמש. ה זמינות של גירסה חדשה נבדקת עם יצירתו של חיבור לאינטרנט, וכל ארבע שעות לאחר מכן. במקרה הצורך, למשל, אם אין למחשב חיבור לאינטרנט, ניתן גם להוריד את קובצי העדכונים מדפים אלה. בדרך כלל מתפרסים עדכונים מדי יום.

הערה: אין צורך להתקין מחדש את התוכנית לצורך עדכון מסד הנתונים של הווירוסים!

Update Avast VPS

Avast VPS update for versions 12+ הורד
Avast VPS update for versions 2014 to 2016 הורד
Avast VPS update for versions 5 to 8 הורד
Avast VPS update for version 4.8.0 - Only available until December 31, 2016. Learn more הורד