Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Ladda ned uppdateringar

De flesta av våra program kan ställas in så att de uppdateras automatiskt. Om du är ansluten till internet laddas uppdateringar av virusdatabasen ned och installeras automatiskt utan att du behöver vidta några åtgärder. Programmen letar efter nya versioner varje gång du ansluter till internet samt var fjärde timme därefter. Uppdateringsfiler kan också laddas ned från webbplatsen vid behov, t ex om din dator inte är ansluten till internet. Uppdateringar släpps vanligtvis varje dag.

Obs! Du behöver inte installera om programmet för att uppdatera virusdatabasen.

Update Avast VPS

Avast VPS update for versions 12+ Ladda ned
Avast VPS update for versions 9 to 11 Ladda ned
Avast VPS update for versions 5 to 8 Ladda ned