Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Ladda ned uppdateringar

De flesta av våra program kan ställas in så att de uppdateras automatiskt. Om du är ansluten till internet laddas uppdateringar av virusdatabasen ned och installeras automatiskt utan att du behöver vidta några åtgärder.  Programmen letar efter nya versioner varje gång du ansluter till internet samt var fjärde timme därefter. Uppdateringsfiler kan också laddas ned från webbplatsen vid behov, t ex om din dator inte är ansluten till internet. Uppdateringar släpps vanligtvis varje dag.

Uppdatera Avast VPS

Obs! Du behöver inte installera om programmet för att uppdatera virusdatabasen.

Uppdatering av Avast VPS för versioner 19+ *.EXE (327 MB)
Uppdatering av Avast VPS för versioner 12+ *.EXE (319 MB)
Uppdatering av Avast VPS för version 9 till 11 *.EXE (113 MB)
Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.