Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Tải xuống Bản cập nhật

Một tính năng có trong hầu hết các chương trình của chúng tôi là khả năng tự động cập nhật. Nếu bạn có kết nối Internet, cơ sở dữ liệu virus, bản cập nhật sẽ được tải xuống và cài đặt tự động và người dùng không phải làm gì cả. Khi có kết nối Internet, bốn tiếng một lần, chương trình sẽ tự động kiểm tra xem có phiên bản mới hay không. Các tập tin cập nhật cũng có thể được tải xuống từ những trang này nếu cần, ví dụ nếu máy tính của bạn không có kết nối Internet. Bản cập nhật thường được phát hành hằng ngày.

Cập nhật Avast VPS

Lưu ý: Không cần cài đặt lại chương trình để cập nhật cơ sở dữ liệu virus!

Cập nhật Avast VPS cho phiên bản 19 trở lên *.EXE (327 MB)
Cập nhật Avast VPS cho phiên bản 12 trở lên *.EXE (319 MB)
Cập nhật Avast VPS cho phiên bản 9 đến 11 *.EXE (113 MB)
Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.