Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Nästan klart!

Följ dessa 3 enkla steg för att slutföra din installation av Avast.

Obs! Om din nedladdning inte påbörjas automatiskt, klicka här.

  1. Ladda ned och spara installationsfilen.
  2. När nedladdningen har slutförts startar du installationen genom att klicka på den nedladdade filen.
  3. Följ instruktionerna för installationen.