Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Obecné zásady zpracování osobních údajů

Cílem Avastu, jakožto nejdůvěryhodnějšího poskytovatele antivirového software na světě, je pomáhat vám s obranou proti hrozbám v kybernetickém prostoru. Aby pro nás bylo možné tohoto dosáhnout a abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší zbraně a nejaktuálnější zabezpečení, může být pro nás nezbytné sbírat vaše osobní údaje. Vaši důvěru však nepovažujeme za samozřejmost, proto jsme vytvořili zásady zpracování osobních údajů, které se týkají toho, jak shromažďujeme, používáme, sdělujeme, přenášíme a ukládáme vaše osobní údaje.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány v dubnu 2023.

Kdo jsme

Tyto Obecné zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) se vztahují na produkty společnosti Avast Software s.r.o. („Avast“) a její dceřiné a jiné propojené společnosti (společně „my“, „nás“ nebo „naše“).

Správcem vašich osobních údajů je společnost Avast Software s.r.o., která má své sídlo na adrese Pikrtova 1737/1a, Praha 4, 140 00, Česká republika.

Pokud žijete ve Spojeném království, zástupcem společnosti Avast ve Spojeném království je společnost AVG Technologies UK Ltd.,110 High Holborn, 7th Floor, Londýn, WC1V 6JS, Anglie.

Obsah Zásad

Tyto Zásady popisují, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, a možnosti, které máte k dispozici. Bližší informace ohledně našeho postupu při zpracování osobních údajů mohou být poskytnuty v nastaveních našich produktů, smluvních podmínkách nebo informačních sděleních poskytnutých před sběrem vašich osobních údajů nebo ve chvíli, kdy k tomuto sběru dochází.

Podrobnosti a specifika zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých produktů naleznete v informačním dokumentu Produktové zásady zpracování, které jsou dostupné na webových stránkách příslušné značky.

Tyto Zásady jsou určeny pro uživatele našich produktů a služeb. Pokud jste naším obchodním partnerem, zásady zpracování osobních údajů, které se vztahují na vás, naleznete zde: Zásady zpracování pro obchodní partnery.

Osobní údaje, které zpracováváme

Osobní údaje představují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („osobní údaje“).

Pokud navštívíte naše webové stránky či používáte naše produkty a služby, je možné, že budeme sbírat vaše údaje nebo vás požádáme o to, abyste nám určité údaje poskytli. Mezi zdroje, ze kterých shromažďujeme osobní údaje, patří:

 • údaje shromažďované přímo od vás nebo z vašeho zařízení vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), které mohou zahrnovat přímé identifikátory, jako je jméno, poštovní a e-mailová adresa nebo telefonní číslo, a online či nepřímé identifikátory, jako je přihlašovací účet, přihlašovací heslo, marketingové preference, účet na sociální síti, číslo platební karty nebo IP adresa;
 • v případě, že s vašimi osobními údaji propojíme další údaje, budeme s těmito propojenými údaji nakládat jako s osobními údaji; a
 • dále můžeme vaše osobní údaje získat od důvěryhodných zdrojů třetích stran, jako jsou distributoři, prodejci, obchody s aplikacemi a kontaktní centra, nebo využít třetích stran jako dodavatelů služeb v oblasti marketingu, průzkumu, analytik nebo softwaru, které osobní údaje sbírají v rámci sjednané spolupráce.

Zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje týkající se zdravotního stavu, rasy, etnické příslušnosti nebo politických názorů, nezpracováváme a ani je žádným způsobem neodvozujeme z údajů, které shromažďujeme v rámci našich produktů.

Osobní údaje, které zpracováváme, organizujeme do těchto základních kategorií: fakturační údaje, údaje o účtu, údaje o produktu.

Fakturační údaje

Níže popsaný proces fakturace se vztahuje na všechny zákazníky, kteří si zakoupili produkty a/nebo samostatné funkce prostřednictvím našeho obchodu Gen eStore. Tyto informace se používají k fakturaci u těchto zákazníků za jejich služby a produkty. Naše mateřská společnost, Gen Digital Inc., bude jednat jako správce s ohledem na zpracování fakturačních údajů a bude poskytovat své vlastní zásady ochrany osobních údajů příslušným zákazníkům v okamžiku nákupu příslušných produktů a služeb.

Fakturační údaje zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, platební údaje (v závislosti na metodě mohou zahrnovat informace o kreditní/debetní kartě nebo účtu PayPal) a ID digitální stopy zařízení.

Fakturační údaje

K čemu je využíváme

E-mailová adresa

Zaslání dokladu o nákupu

Jméno a fakturační adresa

Vedení fakturačních záznamů

Platební údaje – údaje o platební kartě, pro firmy pouze DIČ/IČ a IČO

Zpracování platebních a fakturačních záznamů

Identifikátory – produktové a licenční klíče/čísla, ID peněženky, ID automatického vyúčtování, ID platební transakce

Identifikace produktu a povolení funkcí na základě zakoupené licence a sledování aktivity účtů mezi interními systémy společnosti, aplikacemi a architekturou. Tyto údaje jsou také zpracovávány za účelem dodání produktu v souladu s vašimi zařízeními, jakož i pro účely dodržování obchodních předpisů a kontroly podvodů.

Prodloužitelnost

Ověření možností prodloužení předplatného za stejných nebo podobných podmínek

Datum konce platnosti

Ověření, zda je licence aktuální

ID digitální stopy zařízení

Pro ověření, že došlo k ověřené platební transakci a že platební karta a účet jsou vhodné pro fakturaci.

V určitých případech zakoupíte naše produkty a služby od důvěryhodného poskytovatele služeb třetí strany, prodejce nebo obchodu s aplikacemi. V takovém případě jsou vaše fakturační údaje zpracovány příslušnou třetí stranou a my dostáváme pouze část těchto údajů, abychom mohli řádně vést naše obchodní záznamy. Konkrétně máme pouze maskované číslo kreditní/debetní karty, nikoli vaše úplné platební údaje.

Údaje o účtu zahrnují informace k nastavení a přizpůsobení účtu potřebám uživatele, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa a uživatelské jméno, a informace související s našimi službami, jako jsou informace o produktu, licenci a zařízení. Pro některé naše produkty nebo jejich funkce je vytvoření účtu nezbytné. Údaje o účtu se také používají pro správu a zapojení zákazníků, generování příjmů a hodnocení a optimalizaci provozních, prodejních a obchodních procesů.

Níže uvádíme příklad údajů o účtu a k čemu je využíváme:

Údaje o účtu

K čemu je využíváme

Jméno

Zasílání osobní komunikace s použitím oslovení

E-mailová adresa

Zasílání sdělení týkajících se vaší licence a podpory a nabízení našich dalších produktů a služeb

Uživatelské jméno

Správa vašeho účtu a umožnění vašeho přihlášení ke službě

Údaje o používání účtu (události, jako jsou žádosti o ukončení předplatného, informace týkající se předplatného)

Umožnění aktivace prémiových funkcí, zajištění personalizované uživatelské zkušenosti během životního cyklu a komunikace se zákaznickou podporou, vhodný obsah rozhraní produktu.

Datum prodloužení předplatného

Pomoc s ověřením období, po které je licence aktivní

Zkušební uživatel

Přidání období odkladu před placeným obdobím předplatného

Účet je také nezbytný pro některé funkce našeho Fóra. Ve Fóru máte možnost poskytnout doplňující informace, jako jsou osobní texty, zveřejnit své datum narození, uvést pohlaví, číslo messengeru, uživatelské jméno messengeru, název a adresu webové stránky, zpřístupnit svou fyzickou polohu a zvolit avatara nebo profilový obrázek.

Abyste se u nás mohli zaregistrovat nebo se později přihlásit na našich stránkách nebo v našich produktech, nabízíme vám kromě našeho vlastního postupu také možnost provést přihlášení prostřednictvím služeb Facebook Connect, Google a Apple ID. Za tímto účelem vás přesměrujeme na stránku příslušného poskytovatele. Pro vytvoření účtu jsou pak zadány údaje od poskytovatele (e-mail, ID platformy, případně jméno).

Zákaznický účet bude platný, dokud jej aktivně neodstraníte v oddílu správy uživatele účtu. Pokud chcete svůj účet smazat, můžete se rovněž obrátit na naši podporu nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

Údaje o produktu zahrnují dvě podkategorie:

 • Údaje o zařízení zahrnují informace o operačním systému, hardware, město/zemi umístění zařízení, IP adresu, protokoly chyb zařízení, prohlížeč, síť, aplikace spuštěné v zařízení (včetně produktů Avast)
 • Provozní údaje obsahují informace o používání produktu a událostech souvisejících s používáním našeho produktu. Tyto informace zahrnují vzorky, podrobnosti o detekci a soubory použité pro ochranu před malwarem, informace o adresách URL webových stránek a statistiky používání (aktivace, selhání, skeny a chyby).

Tyto podkategorie se liší pro každý produkt a službu. Zajímají-li vás bližší informace o údajích o zařízeních a o provozních údajích, které zpracováváme v rámci jednotlivých produktů, naleznete je v Produktových zásadách zpracování.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely a na základě následujících právních základů:

Pro splnění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi na vaši žádost, a to za účelem:

 • zpracování nákupu našich produktů nebo služeb od nás, našich partnerů nebo online obchodů našich důvěryhodných poskytovatelů služeb třetích stran a fakturace zakoupených produktů a funkcí;
 • provedení stažení, aktivace a zajištění samotného provozu daného produktu či služby;
 • udržování našich služeb tak, aby byly aktuální, bezpečné a bez chyb, včetně implementace nových produktových funkcí a verzí;
 • ověření vaší identity a nároku na placené produkty či služby, případně když nás kontaktujete kvůli poskytnutí podpory nebo přístupu k našim službám;
 • zpracování vašich nákupních transakcí;
 • poskytování informací ohledně stavu vašich objednávek a licencí;
 • správy vašich předplatných a uživatelských účtů; a
 • poskytování technické a zákaznické podpory. V zájmu efektivnějšího řešení problému to může zahrnovat vzdálený přístup k zařízení. Za tímto účelem budeme zpracovávat informace z vašeho produktu a zařízení (např. hlášení o poruchách, údaje o používání), vaše kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete (např. popis problému).

Na základě vašeho souhlasu, a to za účelem:

 • odběru novinek (newsletterů) nebo zpráv na Avast fóru;
 • umožnění reklam třetích osob v produktových zprávách;
 • umožnění personalizovaných reklam na podporu našich bezplatných produktů; a
 • umožnění nahrávání telefonních hovorů při kontaktování technické podpory.

Před zpracováním, které vyžaduje souhlas, vás o něj vždy předem požádáme a poskytneme vám potřebné informace prostřednictvím našich Zásad použití souhlasu nebo jiným vhodným způsobem podle potřeby.

Pro splnění zákonných povinností zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění zákonných povinností v oblasti daní, účetnictví, opatření proti praní špinavých peněz, dodržování autoritativních právních aktů nebo pro dodržení jiných povinností, které se na nás vztahují.

Na základě oprávněných zájmů použijeme vaše osobní údaje za účelem:

 • komunikace týkající se možných vylepšení v oblasti bezpečnosti, ochrany soukromí a výkonu a produktů, které doplňují nebo vylepšují naše zakoupené produkty, a pro optimalizaci obsahu a způsobu doručení tohoto typu komunikace;
 • hodnocení a zlepšení výkonnosti a kvality našich produktů, služeb a webových stránek, vývoje nových produktů, školení zaměstnanců, porozumění trendům používání produktů a pro vyhodnocování konverzí a úspěšnosti kampaní;
 • vedení a rozvíjení zdrojů informací o hrozbách, zejména s cílem odhalovat a blokovat malware;
 • zvýšení zabezpečení našich systémů a aplikací;
 • udržení efektivní výkonnosti našeho podnikání zajištěním nezbytných interních administrativních a obchodních procesů (např. finančních, kontrolních, obchodně-analytických, právních (včetně dodržování předpisů), informačně-bezpečnostních, procesů kontrolujících podvody atd.); a
 • určení, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv.

Vaše zájmy jsou klíčovou součástí našeho rozhodovacího procesu a byly zohledněny ve všech výše uvedených činnostech zpracování. Věříme, že jsme dosáhli spravedlivé rovnováhy mezi ochranou soukromí a podnikatelskou činností. Proti těmto operacím zpracování máte právo vznést námitky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Více informací k tomuto právu naleznete v sekci Vaše práva.

Posouzení oprávněných zájmů

Abychom se mohli spoléhat na naše oprávněné zájmy, vyvážili jsme je proti vašim zájmům a ujistili jsme se, že jsou dostatečně přesvědčivé. Pro níže uvedené účely považujeme za nutné podrobně vysvětlit, v čem tyto oprávněné zájmy spočívají.

Zpravodajské informace pro zabezpečení a hrozby

Osobní údaje zpracováváme na podporu úsilí o zabezpečení sítí a informací. V souladu s předpisy EU o ochraně údajů mají organizace přiznaný oprávněný zájem na shromažďování a zpracování osobních údajů řádným způsobem pro zajištění bezpečnosti sítí a informací. Toto zahrnuje schopnost našich sítí nebo informačních systémů odolat událostem, útokům nebo neoprávněným či škodlivým činnostem, které by mohly narušit dostupnost, autenticitu, integritu a důvěrnost ukládaných či přenášených dat nebo bezpečnost souvisejících služeb nabízených nebo přístupných prostřednictvím těchto sítí nebo systémů.

Kromě toho jako člen bezpečnostní komunity spolupracujeme s dalšími aktéry v oblasti bezpečnosti, zejména prostřednictvím výměny zdrojů zpravodajských informací o hrozbách, a pomáháme při výzkumu a vývoji nových bezpečnostních řešení.

Osobní údaje zpracovávané za výše uvedenými účely zahrnují, zejména ale nikoli výlučně, data o síťovém provozu vztahující se ke kybernetickým hrozbám, jako například:

 • e-mailová adresa odesílatele (např. zdroje spamu)
 • e-mailová adresa příjemce (např. oběti cíleného kybernetického útoku vedeného prostřednictvím e-mailu včetně phishingu)
 • údaje záhlaví e-mailu, včetně adres a mezilehlých systémů (např. jak jsou nastaveny kybernetickými zločinci, kteří posílají škodlivý e-mail);
 • názvy souborů a způsob jejich spuštění (např. škodlivých či potenciálně nežádoucích spustitelných souborů);
 • vzorky (např. škodlivých nebo potenciálně škodlivých spustitelných souborů);
 • adresy URL a s tím související názvy internetových stránek (např. webových stránek vysílajících či hostujících škodlivý či jinak nežádoucí obsah); a/nebo
 • IP adresy (např. webových serverů a propojených zařízení účastnících se tvorby, šíření, přenosu, hostování, ukládání v mezipaměti nebo ukládání kybernetických hrozeb, jako je škodlivý či jinak nežádoucí obsah).

Zasílání zpráv o produktu – zprávy v produktu a e-mailové zprávy

Naším oprávněným zájmem je rovněž zasílání zpráv o možných vylepšeních zabezpečení, ochrany soukromí a výkonu a o produktech, které doplňují nebo vylepšují již zakoupené produkty. Našim zákazníkům můžeme také zasílat zprávy s informacemi a nabídkami týkajícími se již zakoupených produktů (např. časově omezené nabídky).

Pokud jste naším zákazníkem, cítíme zodpovědnost vás informovat o možnostech zvýšení bezpečnosti a výkonu, stejně jako o možných problémech s vaším zařízením a softwarem, a poskytnout vám účinná řešení týkající se těchto problémů. Z tohoto důvodu máme oprávněný zájem na optimalizaci obsahu a způsobu doručování tohoto typu komunikace tak, aby pro vás byla co nejvíce relevantní a zároveň nebyla rušivá. K doručení této komunikace používáme určité omezené podmnožiny fakturačních údajů, údajů o účtu a provozních údajů.

Zlepšení produktů a podnikání

Máme oprávněný zájem používat nezbytné osobní údaje k pochopení uživatelských konverzí, akvizic a výkonu kampaní prostřednictvím různých distribučních kanálů a stahování, aktivací a interakcí uživatelů s našimi produkty. Chceme například vědět, kolik uživatelů kliklo na naše nabídky nebo si zakoupilo náš produkt po zobrazení jedné z našich reklam. Tyto analýzy pomáhají zlepšovat funkčnost, efektivitu, zabezpečení a spolehlivost našich produktů a obchodních aktivit, jakož i vývoj nových produktů. Toto zpracování zahrnuje použití nástrojů třetích stran. Seznam nástrojů třetích stran používaných pro konkrétní produkty a služby najdete v našich Produktových zásadách zpracování.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Děláme vše pro to, abychom z osobních údajů, které používáme, oddělili nebo zcela odstranili všechny přímé identifikátory:

 • U bezplatných verzí produktů a služeb toto oddělení a odstranění identifikátorů začíná již během prvotní aktivace. U uživatelů placených verzí si ponecháváme fakturační údaje v samostatné databázi a minimalizujeme jejich používání pro cokoliv jiného, než je zpracování plateb a správa našich vlastních aktivit v oblasti finančního managementu.
 • U placených i bezplatných verzí v rámci běžného provozu produktů a služeb neustále sledujeme, minimalizujeme, oddělujeme a odstraňujeme všechny přímé identifikátory.

Zpracování IP adres

Vaše IP adresa je shromažďována v době, kdy je váš produkt nebo služba poskytována za účelem stažení a instalace produktů, autorizace produktů, kontroly podvodů a malwaru a za účelem usnadnění našeho fakturačního procesu. Zejména pro doručování obsahu v souladu s nastavením vašich zařízení, určení vhodného jazykového nastavení pro komunikaci s vámi, odstraňování problémů a generování příslušných diagnostických zpráv. IP adresu z tohoto procesu neukládáme.

Konkrétní využití IP adresy v našich produktech a službách naleznete v našich Produktových zásadách zpracování.

Personalizace

Vaše odpovědi z průzkumů, jestliže se jich zúčastníte, a relevantní údaje o produktu používáme k personalizaci komunikace a doporučení našich produktů, které jsou pro vás relevantní.

Pouze ve Spojených státech, pouze pro zákazníky AntiVirus, můžeme použít určitá omezená fakturační data, údaje o účtu a provozní údaje, které jsou již shromážděny pro fungování našich produktů, abychom mohli usuzovat o vašem budoucím nákupu našich produktů a k personalizaci slev, které vám nabízíme. Údaje týkající se dedukcí a segmentů použitých pro personalizaci jsou uchovávány po dobu 60 dnů od jejich použití pro vytvoření nabídky. Používání vašich osobních údajů k personalizaci můžete zakázat přepnutím nastavení personalizace na „vypnuto“.

Nepřijímáme žádná automatizovaná rozhodnutí založená zcela na použití algoritmů, včetně profilování, která by vás významně ovlivnila.

Jak můžeme sdílet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme s jinými subjekty pouze tak, jak je popsáno níže, a to v rámci skupiny společností, s našimi obchodními partnery, s poskytovateli služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem, a s orgány veřejné moci, pokud to vyžadují platné zákony. Zpracování se provádí pouze pro účely popsané v těchto Zásadách a v příslušných částech Produktových zásad zpracování. Pokud někomu vaše osobní údaje poskytneme, požadujeme po jejich příjemcích, aby dodržovali odpovídající požadavky na ochranu soukromí, důvěrnost a bezpečnostní standardy.

Poskytovatelé platebních služeb

V určitých případech můžeme využít platebního zpracovatele třetí strany, aby od vás převzal platbu. Tito poskytovatelé jsou řádně regulovaní a oprávnění nakládat s vašimi platebními informacemi, přičemž mají zakázáno používat vaše osobní údaje pro jakékoli jiné účely, než je zprostředkování těchto platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb jsou nicméně nezávislými správci vašich údajů, a zpracování v rámci své činnosti provádí na vlastní odpovědnost.

Toto jsou naši dlouhodobí poskytovatelé platebních služeb:

Poskytovatel platebních služeb

Odkaz na zásady zpracování osobních údajů

Umístění

Digital River

https://www.digitalriver.com/privacy-policy/

USA, Irsko

Softline

https://allsoftglobal.com/en/privacy-policy/

Kypr

Nexway

https://www.nexway.com/legal-notice-privacy/

Německo, Francie, USA

Cleverbridge

https://www.cleverbridge.com/?scope=opprivacy

Německo, USA, Japonsko, Tchaj-wan, Malta

Paypal (Braintree)

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

USA, Irsko

Obchod Google Play (pro mobilní aplikace)

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

Apple Store (pro mobilní aplikace)

https://www.apple.com/legal/privacy/

USA, Irsko

Vaše fakturační údaje zpracovává ten poskytovatel platebních služeb, od kterého jste produkt zakoupili. Vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů příslušného zpracovatele.

Poskytovatelé dalších služeb

Pro zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v těchto Zásadách a Produktových zásadách zpracování můžeme využít dodavatelů a poskytovatelů služeb. Od poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby údaje uchovávali v bezpečí a důvěrnosti.

Mezi tyto poskytovatele služeb mohou patřit kontaktní centra, profesionální konzultanti (včetně za účelem obhajoby nebo výkonu našich práv) a dodavatelé marketingových služeb, průzkumů, analytik nebo softwaru.

Salesforce používáme zejména k poskytování platformy CRM (viz jejich informace o ochraně osobních údajů včetně vhodných záruk pro přeshraniční převody).

Používáme služby společnosti Medallia Inc. jako poskytovatele platformy pro správu zkušeností, která se používá ke shromažďování a vyhodnocování zpětné vazby a postřehů zákazníků (viz jejich informace o ochraně osobních údajů včetně vhodných záruk pro přeshraniční převody.

V některých případech jsou tito poskytovatelé služeb (například naši distributoři, prodejci a obchody s aplikacemi) sami nezávislými správci vašich údajů. Potom pro toto zpracování údajů platí též jejich smluvní podmínky, licenční ujednání s koncovým uživatelem (End User License Agreement neboli EULA) a jejich zásady ochrany osobních údajů.

Reklamní společnosti

Abychom byli schopni nabízet některé naše produkty a služby zdarma, zobrazujeme v našich produktech pro mobilní zařízení reklamy třetích stran. K aktivaci reklamy jsme do produktu vložili sadu SDK (Software Development Kit neboli sada pro vývoj softwaru) poskytovanou reklamní společností. Sada SDK shromažďuje vaše osobní údaje, aby se vám následně mohly zobrazovat personalizované reklamy.

Pouze některé z našich produktů zobrazují reklamy třetích stran. Před spuštěním takového produktu budete požádáni o vyjádření souhlasu k využití reklam třetích stran. Bližší informace, včetně přesného rozsahu zpracovávaných osobních údajů a relevantních produktů, naleznete v našich Zásadách použití souhlasu, které rovněž obsahují seznam našich reklamních partnerů a jejich zásady zpracování osobních údajů.

Distributoři, prodejci

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim obchodním partnerům za účelem distribuce, prodeje nebo správy našich produktů. Naši partneři s vámi mohou komunikovat ohledně produktů nebo služeb společnosti Avast. Naše produkty v tomto případě nakupujete přímo od našeho distributora, prodejce nebo obchodu s aplikacemi. Vzhledem k tomuto přímému vztahu vaše osobní údaje samostatně zpracovává rovněž příslušný distributor, prodejce nebo obchod s aplikacemi.

Poskytovatelé cookies

Naše internetové stránky používají cookies k tomu, abychom vám mohli přizpůsobit obsah našich webových stránek, zjistit, které části našich webových stránek lidé navštívili, aby nám pomohly měřit účinnost kampaní a poskytly informace o uživatelských interakcích a uživatelské základně jako celku tak, abychom věděli, jak zlepšit naši komunikaci a produkty. Při používání našich webových stránek budete požádáni o schválení použití cookies v souladu se Zásadami cookies.

Poskytovatelé analytických nástrojů

K naší činnosti používáme analytické postupy a nástroje, včetně analytických nástrojů třetích stran, které nám mimo jiné umožňují identifikovat potenciální problémy s výkonem nebo zabezpečením našich produktů, zlepšit jejich stabilitu a funkci, porozumět tomu, jak používáte naše produkty a webové stránky, abychom byli schopni optimalizovat a zlepšit váš uživatelský prožitek, a také vyhodnotit a vylepšit naše kampaně. Provozní údaje a údaje o zařízení užíváme za účelem jejich analytiky.

I když obecně dáváme přednost vlastním analytickým nástrojům, někdy potřebujeme spolupracovat s jinými stranami, které vyvinuly a poskytly pro naše potřeby své vlastní nástroje a odborné znalosti. Níže uvádíme seznam těchto partnerů a jejich nástrojů a jejich zásady zpracování osobních údajů.

Nástroj (poskytovatel)

Typ analytik

Odkaz na zásady zpracování osobních údajů

Umístění

Google Analytics (Google)

Uživatelské chování

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

Firebase Analytics (Google)

Uživatelské chování (pokročilé funkce jako A/B testování, predikce)

https://firebase.google.com/support/privacy/

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

Firebase Crashlytics (Google)

Ohlašování chyb

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

AppsFlyer

Akvizice uživatelů

https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Německo

Adjust

Akvizice uživatelů

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Německo

Facebook Analytics (Facebook)

Uživatelské chování

https://www.facebook.com/about/privacy

https://developers.facebook.com/docs/analytics/overview

HockeyApp (Microsoft)

Ohlašování chyb

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

USA, Irsko

Mixpanel

Uživatelské chování

https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

USA

Loggly (Solar Winds/Loggly)

Protokolování na straně serveru – řešení problémů

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/

USA

Amplitude

Uživatelské chování

https://amplitude.com/privacy

USA

VWO

Uživatelské chování (A/B testování)

https://vwo.com/privacy-policy/

Indie

Hotjar

Uživatelské chování

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

EU

Ne všechny naše produkty používají všechny analytické nástroje třetích stran. Analytické nástroje, které používáme pro diagnostiku fungování našich produktů a služeb, jsou nezbytné pro jejich poskytování. Příslušné nástroje najdete uvedené pod jednotlivými produkty v našich Produktových zásadách zpracování.

Přihlášení přes poskytovatele třetí strany

Nástroj (poskytovatel)

Další informace, odkaz na Zásady zpracování osobních údajů

Umístění

Google Ireland Ltd.

https://support.google.com/accounts/answer/112802

https://policies.google.com/privacy

Irsko

Facebook Ireland Ltd.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Irsko

Apple Distribution International

https://www.apple.com/legal/privacy

Irsko

Orgány moci veřejné

V určitých případech můžeme být povinni poskytnout vaše osobní údaje orgánům veřejné moci nebo dalším osobám, jak požaduje platná právní úprava. Žádné vaše osobní údaje však nebudou sděleny jakémukoliv orgánu veřejné moci s výjimkou případů založených na těchto skutečnostech:

 • Předvolání, soudní příkaz nebo další procesní instrumenty vydané soudem nebo jiným orgánem veřejné moci s příslušnými kompetencemi;
 • Právní řízení nebo jiný proces se stejnými účinky jako soudní příkaz vedoucí k povinnosti poskytnout údaje s tím, že v případě, že bychom odmítli sdělit tyto údaje, jednalo by se o porušení platné legislativy, a my, naši členové představenstva, vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci by byli odpovědní za porušení této povinnosti;
 • Kdykoli je takové poskytnutí údajů nutné, abychom splnili naše práva podle platné právní úpravy; nebo
 • Žádost o poskytnutí údajů za účelem identifikace a/nebo prevence finančního podvodu.

Fúze, akvizice a korporátní restrukturalizace

Jako jakákoliv jiná společnost i my procházíme vlastním cyklem růstu, rozšiřování, zefektivňování a optimalizace. Naše obchodní rozhodnutí a vývoj na trhu proto ovlivňuje to, jak provádíme naši obchodní činnost. Na základě těchto procesů a současně za účelem udržení stálého vztahu s našimi uživateli můžeme vaše osobní údaje převést na naše přidružené společnosti.

Pokud se účastníme reorganizace, fúze, akvizice nebo prodeje našich aktiv, vaše osobní údaje mohou být převedeny jako součást takové transakce. V případě jakékoliv takové události vás na danou skutečnost upozorníme a nabídneme vám možnosti volby tam, kde je to možné. Informace obsahující osobní údaje a týkající se našeho podnikání mohou být sdíleny s dalšími stranami za účelem vyhodnocení a uzavření transakce. To by platilo i v případě, že bychom takové změny museli provést ze zákona.

Přeshraniční předávání osobních údajů mezi členy skupiny Avast a dalším třetím stranám

Jsme globální společností, která poskytuje své produkty a služby po celém světě. Abychom se dostali ke všem našim uživatelům a mohli jim poskytovat náš software, operujeme na infrastruktuře, která se rozprostírá po celém světě. Servery, které jsou součástí této infrastruktury, se proto mohou nacházet v jiné zemi, než ve které žijete. V některých případech se může jednat o země mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). V každém případě ale zaručujeme stejnou míru ochrany na úrovni požadované podle nařízení GDPR všem osobním údajům, které zpracováváme.

Zároveň platí, že pokud předáváme osobní údaje pocházející ze zemí EHP mimo země EHP nebo spolupracujeme s dodavatelem třetí strany, který se nachází mimo země EHP, vždy dbáme na to, abychom zavedli vhodná ochranná opatření, jako jsou například standardní smluvní doložky nebo rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatá Evropskou komisí, a zajistili tak, aby vaše údaje byly vždy v bezpečí a aby byla chráněna vaše práva.

Mezi situace, kdy přenášíme osobní údaje mimo EHP, patří: umožnění přístupu k osobním údajům uloženým v Google Cloud Platform zaměstnancům společnosti Google nacházejícím se mimo EHP, poskytování našich produktů a služeb a služeb třetích stran s tím souvisejících, zpracování transakcí a vašich platebních údajů a poskytování podpůrných služeb. K předání osobních údajů mimo EHS může také dojít v případě fúze, akvizice a restrukturalizace, kdy se právní nástupce nachází mimo EHS (viz Fúze, akvizice a podnikové restrukturalizace).

Jak chráníme vaše osobní údaje

Udržujeme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů.

Administrativní opatření

Přístup k osobním údajům našich uživatelů je omezen na pověřený personál, který má legitimní potřebu přístupu k údajům na základě svých pracovních povinností, například zaměstnanci, kteří poskytují technickou podporu koncovým uživatelům, nebo kteří obsluhují uživatelské účty. V případě smluvních partnerů, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, vyžadujeme podobné opatření a postupy. Smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení spolupráce se společností. Zaměstnancům, kteří již nepotřebují přístup k údajům, jsou přístupy odebrány.

Technická opatření

Vaše osobní údaje ukládáme v naší databázi za použití bezpečnostních opatření popsaných výše. Vedle toho využíváme technická opatření, jako je aktualizovaná firewallová ochrana pro další úroveň zabezpečení a vysoce kvalitní antivirový software, a pravidelně aktualizujeme naše definice virů. Po třetích stranách, které nám zajišťují služby a které mají přístup k osobním údajům, vyžadujeme implementaci vhodných opatření, pokud je pokládáme za nezbytná.

Fyzická opatření

Přístup k uživatelským informacím v naší databázi přes internet vyžaduje použití šifrovaného připojení pomocí VPN, s výjimkou e-mailových účtů, které vyžadují ověření identity uživatele. Třetí strany, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, jsou povinny zajistit odpovídající fyzická bezpečnostní opatření.

Proporcionalita

Naší snahou je nesbírat více osobních údajů, než je nezbytně nutné pro účel, pro který je potřebujeme. To nám pomáhá snížit celkové riziko újmy v případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu: čím méně dat sbíráme, tím menší je celkové riziko.

Ochrana soukromí dětí

Můžeme nabízet produkty a služby navržené speciálně tak, aby vám jako rodiči pomáhaly poskytováním funkcí ochrany dětí online. V takových případech budeme sbírat a zpracovávat osobní údaje týkající se dětí nižšího věku, než je předepsán v konkrétních jurisdikcích, pouze pokud se vy sami rozhodnete nám je poskytnout nebo nám dáte pokyn, abychom je sbírali a zpracovávali. Další informace o tomto zpracování jsou dostupné v našich Produktových zásadách zpracování. Tyto informace naleznete v konkrétních příslušných oznámeních.

Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v našich systémech následujícím způsobem:

 • Fakturační údaje uchováváme po dobu, po kterou máme zákonnou povinnost, nebo pro naše oprávněné zájmy při stanovení zákonných práv a vedení řádných obchodních záznamů. Fakturační údaje uchováváme také proto, abychom umožnili obnovení vašich předplatných;
 • Údaje o produktu uchováme pouze po dobu nezbytnou pro účely konkrétního produktu nebo služby. Implementovali jsme systém průběžného mazání shromážděných údajů v cyklických lhůtách, které vždy začínají běžet od okamžiku shromáždění příslušných údajů. Cyklické lhůty mazání údajů o produktu nejsou obecně delší než šest let. Konkrétní cyklické lhůty mazání pro každý z produktů, včetně jejich účelu, naleznete v našich Produktových zásadách zpracování. Pokud odinstalujete náš produkt, skončí též zpracování údajů související přímo s tímto produktem, tj. zpracování pro poskytování služby, komunikaci v rámci produktu, analytiku za použití nástrojů třetích stran a reklamy třetích stran, jsou-li v produktu nasazené. Po odinstalaci zpracováváme údaje o produktu pro statistické účely po dobu až šesti let. Máme zavedena opatření k zajištění souladu se zákony na ochranu údajů, včetně pseudonymizace.

Uložení vašich osobních údajů

Údaje, které od vás získáváme, jsou uloženy na vnitropodnikových serverech a také na serverech třetích stran v České republice, ve Spojených státech amerických a dále kdekoli my nebo naši prověření poskytovatelé služeb a obchodní partneři působí. Přitom zajišťujeme dodržování technických a organizačních bezpečnostních opatření odpovídajících danému riziku. Některá data uchováváme zejména v Google Cloud Platform provozovaném společností Google Cloud EMEA Ltd. Osobní údaje pocházející z EHP jsou uloženy na serverech společnosti Google v EHP, k těmto údajům však mohou mít přístup také pracovníci společnosti Google nacházející se mimo EHP. Zavedli jsme vhodná ochranná opatření, včetně standardních smluvních doložek, abychom pokryli tyto přeshraniční přenosy osobních údajů.

Ve všech případech dodržujeme obecně přijímané standardy a bezpečnostní opatření, abychom chránili osobní údaje jak při přenosu, tak při jejich přijímání.

Vaše práva

Máte následující práva týkající se zpracování vašich osobních údajů:

 • Právo na informace – Právo obdržet informace ohledně zpracování vašich osobních údajů, a to před zpracováním, během zpracování, nebo na vaši žádost.
 • Právo na přístup – Máte právo obdržet kopii svých osobních údajů.
 • Právo na opravu – Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, ale jen ve specifických případech stanovených zákonem, tedy zejména pokud není na naší straně právem uznaný důvod k dalšímu zpracování vašich osobních údajů (včetně ochrany našich legitimních zájmů a práv).
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě souhlasu, nebo pokud to vyžaduje uzavření a plnění smlouvy, a to ve strojově čitelné podobě. Toto právo se vztahuje výhradně na osobní údaje, které se zpracovávají automatizovaně.
 • Právo vznést námitku – Vztahuje se na případy zpracování založené na oprávněných zájmech. Máte právo vznést námitku proti takovému zpracování z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace, a my jsme povinni posoudit předmětné zpracování tak, abychom zajistili soulad se všemi právně závaznými pravidly a právními předpisy. V případě přímého marketingu zastavíme zpracování pro takové účely neprodleně po vznesení námitky.
 • Právo na odvolání souhlasu – V případě zpracování založeného na vašem souhlasu (blíže viz naše Zásady použití souhlasu) můžete odvolat svůj souhlas kdykoli, a to za použití obdobné metody (pokud je to technicky možné), kterou jste použili k jeho udělení (přesná metoda bude popsána u konkrétního souhlasu, který nám můžete udělit). Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
 • Právo na omezení zpracování – Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů pokud: zpochybňujete správnost vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost vašich osobních údajů; zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz vašich osobních údajů a požadujete místo toho omezení zpracování; nepotřebujeme nadále vaše osobní údaje pro stanovené účely zpracování, ale jsou vámi požadované za účelem určení, výkonu nebo ochrany práv; nebo jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dochází k přezkumu, zdali naše legitimní zájmy nejsou převáženy vašimi zájmy.
 • Právo na kontaktování orgánu vykonávajícího dohled nebo soudu – Můžete kontaktovat a podat stížnost u příslušného dozorového orgánu – pro Česko se jedná o Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, nebo u místního orgánu nebo příslušného soudu.

Své požadavky týkající se vašich práv subjektu údajů a přístupu k dokumentaci týkající se vhodných záruk pro přeshraniční převody můžete podat prostřednictvím našeho online formuláře: https://support.avast.com/en-us/contact/dsr.

Plnění výše uvedených práv subjektu údajů závisí na kategorii osobních údajů a činnosti zpracování. Ve všech případech se vaší žádosti snažíme vyhovět.

Vaši žádost týkající se jakéhokoliv vašeho práva zpracujeme nejpozději během jednoho měsíce od jejího doručení. Pokud se setkáme s neobvykle velkým počtem žádostí nebo s obzvláště složitými žádostmi, může být lhůta prodloužena maximálně o další dva měsíce. Pokud bychom tyto lhůty nedodrželi, budeme samozřejmě raději, pokud nás kontaktujete, a situaci se pokusíme vyřešit neformálně.

Pokud jsou žádosti nedůvodné nebo nepřiměřené, obzvláště kvůli jejich opakujícímu se charakteru, můžeme: (a) účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

K doručení nebo fungování některých našich bezplatných produktů nemusí být nutná identifikace jednotlivce. V tomto případě neuchováváme a nebudeme uchovávat, získávat nebo zpracovávat dodatečné informace výhradně za účelem identifikace uživatelů našich bezplatných produktů a služeb.

V souladu s principy záměrné a standardní ochrany a principem minimalizace, nemusíme být schopni vás identifikovat ve spojení s údaji o produktu v souvislosti s bezplatnými produkty a službami. Můžete však přejít přímo do nastavení produktu a prozkoumat dostupné možnosti ochrany osobních údajů.

Vaše volby týkající se produktů

Nastavení soukromí v produktech nabízí volby týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pro jejich úpravu tedy stačí jít do nastavení soukromí v produktu.

Jurisdikce mimo EU

Občané Ruské federace

Osobní údaje týkající se osob na území Ruské federace shromažďujeme a zpracováváme v přísném souladu s platnými zákony Ruské federace.

Sbíráme a zpracováváme osobní údaje (včetně jejich sdílení se třetími stranami) jen po udělení souhlasu dotčených jednotlivců, pokud zákony Ruské federace nestanoví jinak. Před přístupem na naše stránky a před poskytnutím nebo sdílením osobních údajů s námi budete dotázáni na udělení souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, případně pomocí jiného obdobného způsobu. Osobní údaje sbíráme a používáme jen ve smyslu účelů, které jsou uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje občanů Ruské federace sbíráme, zaznamenáváme, systematizujeme, shromažďujeme, ukládáme, aktualizujeme, opravujeme a doplňujeme, a extrahujeme sami nebo prostřednictvím smluvních třetích stran, které jsme k tomu oprávnili jen pomocí databází umístěných v Ruské federaci, nepřipouští-li jinak ruská legislativa na ochranu osobních údajů. Mimo Ruskou federaci můžeme zpracovávat osobní údaje, jen pokud to dovolují ruské předpisy na ochranu osobních údajů.

Máte ze zákona nárok na obdržení informací týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva prosím odešlete žádost na kontaktní údaje uvedené níže v sekci Kontaktujte nás.

Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, a to zasláním e-mailu na adresy uvedené níže v sekci Kontaktuje nás. Jakmile obdržíme váš e-mail obsahující odvolání vašeho souhlasu, zastavíme zpracovávání vašich osobních údajů a smažeme je, ledaže je potřebujeme pro plnění smluvních povinností nebo poskytování služby ve váš prospěch a k zajištění souladu se zákony na ochranu osobních údajů. Jakmile však svůj souhlas odvoláte, nebudeme schopni vám poskytnout produkty a služby, o které jste požádali, a nemusíme být schopni zajistit správné fungování našich produktů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí, které podle ruské legislativy neposkytují dostatečnou ochranu právům jednotlivců v oblasti ochrany osobních údajů.

Nenabízíme, neprodáváme ani jinak nezpřístupňujeme produkty nebo služby, které by přistupovaly, sbíraly nebo zpracovávaly osobní údaje třetích stran v Ruské federaci (nebo nám to samé umožňovaly) bez souhlasu těchto třetích stran.

Pokud je jakékoliv jiné ustanovení těchto Zásad v rozporu s ustanoveními v této sekci, ustanovení v této sekci mají pro osobní údaje zpracovávané v Ruské federaci přednost.

Vaše kalifornská práva na ochranu osobních údajů

Tato část se na vás vztahuje, pokud jste rezidentem státu Kalifornie, a vysvětluje vaše práva na ochranu soukromí a další informace o tom, jak nakládáme s informacemi obyvatel státu Kalifornie.

Informační sdělení

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

V sekci Osobní údaje, které zpracováváme, najdete všechny kategorie osobních údajů, které zpracováváme.

Zdroje, ze kterých osobní údaje získáváme

V sekci Osobní údaje, které zpracováváme, najdete všechny zdroje osobních údajů.

Obchodní nebo komerční účely ke shromažďování nebo prodávání osobních údajů

V sekci Proč zpracováváme vaše osobní údaje najdete všechny účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje.

Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje

V sekci Jak můžeme sdílet vaše osobní údaje najdete všechny kategorie příjemců osobních údajů. Avast neprodává (jak je tento pojem definován v kalifornském zákoně o ochraně osobních údajů spotřebitelů / kalifornském zákoně o ochraně osobních údajů) vaše osobní údaje, které shromažďujeme, aniž by vám neposkytl právo odhlásit se nebo si nevyžádal vaše přímé svolení. Více informací o právu odmítnout prodej naleznete níže.

Naše produkty necílí na nezletilé do 16 let. Nemáme tedy informace o jakémkoli prodeji údajů, které se jich týkají.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Více informací o našich postupech uchovávání naleznete v části Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje výše.

Vaše práva

Máte právo:

 • Vědět, jaké osobní údaje jsou o vás shromažďovány a jak jsou zpracovávány;
 • Vědět, zda jsou vaše osobní údaje prodávány, sdíleny nebo zveřejňovány a komu;
 • Požadovat, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které o vás máme k dispozici;
 • Odmítnout prodej nebo sdílení vašich osobních údajů (právo odmítnout);
 • Omezit používání a zveřejňování vašich citlivých osobních údajů;
 • Žádat vymazání vašich osobních údajů; osobní údaje budou vymazány, pokud tomu nebrání některá z výjimek podle CCPA (včetně našeho práva na obranu našich právních zájmů);
 • Na přístup k vašim osobním údajům; konkrétní údaje budou poskytnuty v přenosné a strojově čitelné podobě, pokud je to technicky možné, ovšem ne více než dvakrát během 12 měsíců;
 • Na ochranu, včetně práva na stejnou službu a cenu, a to i v případě, že uplatníte svá práva na ochranu soukromí (známé také jako právo na nediskriminaci).

Podle kalifornských zákonů jsme povinni na písemnou žádost sdělit spotřebitelům následující informace: (1) kategorie osobních údajů, které jsme zpřístupnili třetím stranám za minulý rok, zda byly tyto údaje následně použity pro účely přímého marketingu třetích stran a (2) jména a adresy všech těchto třetích stran, kterým byly tyto osobní údaje poskytnuty pro účely přímého marketingu těchto třetích stran.

Tímto oznamujeme, že jsme nezveřejnili žádné takové osobní údaje týkající se žádného obyvatele Kalifornie během jednoho roku před datem účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů s výjimkou:

Právo odhlásit se z prodeje nebo sdílení

Pokud jsou vaše osobní údaje předmětem prodeje nebo sdílení, máte právo se od tohoto prodeje nebo sdílení odhlásit.

Další informace o tom, jak můžete odmítnout prodej nebo sdílení svých osobních údajů, najdete na stránce „Neprodávejte ani nesdílejte mé osobní údaje”.

Odeslání žádosti

Své žádosti můžete zasílat pomocí níže uvedených kontaktů v sekci Kontaktujte nás. Vaši žádost ověříme porovnáním vaší e-mailové adresy, a v případě potřeby dalších informací, které uvedete v žádosti, s dostupnými informacemi v našem systému. Můžete též prokazatelně zmocnit zástupce, který za vás může práva uplatňovat. V takovém případě můžeme požadovat, abyste zástupce zmocnili za vás jednat písemně a aby tento zástupce ověřil svou totožnost přímo u nás.

Kontaktujte nás

Chcete-li uplatnit některá z vašich práv nebo máte-li jakékoli další dotazy nebo stížnosti ohledně použití vašich osobních údajů a ochrany soukromí, napište našemu týmu pro ochranu soukromí některým z těchto kanálů:

Své žádosti týkající se ochrany osobních údajů můžete podat prostřednictvím našeho online formuláře: https://support.avast.com/en-us/contact/dsr.

Jsme registrováni jako společnost Avast Software s.r.o. a naše sídlo je Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, Česká republika. Můžete nás vždy kontaktovat e-mailem na adrese customerservice@avast.com. Napište prosím do předmětu zprávy vašeho e-mailu „ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, aby vám mohl odpovědět příslušný člen týmu Avast.

Můžete nám také napsat na poštovní adresu AVAST Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika. Napište prosím „K rukám: ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ do adresy, abychom věděli, kam vaši korespondenci směřovat.

Pokud žijete ve Spojeném království, můžete kontaktovat našeho zástupce AVG Technologies UK Ltd., 110 High Holborn, 7th Floor, London, WC1V 6JS, Anglie.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který nám pomáhá se zajištěním souladu s GDPR, poskytováním poradenství, pokud je o to požádán, a spoluprací s orgány dohledu. Na našeho DPO se můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy dpo@avast.com.

Změny Zásad

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady revidovat nebo upravit. Kromě toho můžeme tyto Zásady aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech zpracování osobních údajů. Pokud provedeme nějaké podstatné změny, upozorníme vás e-mailem (zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu), oznámením v produktu nebo prostřednictvím oznámení na této webové stránce před účinností změny. Doporučujeme vám, abyste na této stránce pravidelně kontrolovali nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.