We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Πολιτική Προϊόντων

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο 2023.

Antivirus

Antivirus για σταθερό Η/Υ (Mac και Windows)

Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

Avast Free Antivirus, Avast Internet Security, Avast Premium Security, Avast Premier, Avast Pro Antivirus, Avast Security Pro, Avast Security για Mac, Avast Premium Security για Mac

Avast Business Antivirus, Avast Business Antivirus Pro, Avast Business Antivirus Pro Plus, Avast Business Patch Management, Avast Business Hub, Avast Business Antivirus για Mac, Avast Business Antivirus για Linux, Essential Business Security, Premium Business Security, Ultimate Business Security, Small Office Protection

(συλλήβδην ως «antivirus για σταθερό Η/Υ»)

Βασική Λειτουργικότητα

Το antivirus για σταθερό Η/Υ παρέχει προστασία από κακόβουλο, επιβλαβές ή ανεπιθύμητο λογισμικό και τεχνολογίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκτελέσεως βασικών ενεργειών, όπως η υπόδειξη συγκεκριμένων αρχείων για τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού, ο προγραμματισμός αυτόματης σάρωσης και η διασφάλιση της συσκευής σας έναντι κακόβουλου λογισμικού. Μπορεί επίσης να εντοπίζει απειλές για το ιδιωτικό σας απόρρητο και να σας ενημερώνει σχετικά με τα πιθανά μέσα προστασίας έναντι αυτών των κινδύνων.

Ποια είναι τα Κύρια Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

 • Η λειτουργία Smart Scan είναι μια ολοκληρωμένη σάρωση που εντοπίζει ταυτόχρονα απειλές για το πρόγραμμα περιήγησης, παρωχημένες εφαρμογές, κρυμμένους ιούς, απειλές κατά του συστήματος και κατά του απορρήτου, καθώς και άλλα προβλήματα.
 • Η λειτουργία CommunityIQ είναι μια υπηρεσία παρακολούθησης απειλών για Windows και Mac, η οποία στέλνει πληροφορίες στον διακομιστή μας για απειλές που εντοπίζονται στη συσκευή σας (δείγματα ύποπτων αρχείων και μεταδεδομένα εντοπισμού), ώστε να παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται η απειλή και να τη μπλοκάρουμε. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του Antivirus και της δυνατότητάς μας να διατηρούμε τη συσκευή σας ασφαλή.
 • Η λειτουργία CyberCapture εντοπίζει και αναλύει σπάνια, ύποπτα αρχεία που εμφανίζονται στα Windows σας. Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε ένα τέτοιο αρχείο, το CyberCapture κλειδώνει το αρχείο από τον Η/Υ σας και το στέλνει στο Εργαστήριο Ιών της εταιρείας μας, όπου εξετάζεται σε ένα ασφαλές, εικονικό περιβάλλον. Όλα τα αρχεία μεταφορτώνονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα σε εισβολείς (χάκερ).
 • Η λειτουργία Αξιοπιστία Αρχείων παρέχει σύγκριση σε πραγματικό χρόνο με μια επικαιροποιημένη λίστα βάσεων δεδομένων με κακόβουλα λογισμικά εκτελέσιμων αρχείων που έχουν αντληθεί από χρήστες των Windows οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν στην υπηρεσία. Το FileRep επεξεργάζεται αρχεία ή κατακερματισμένες εκδόσεις τους, προκειμένου να αξιολογείται ποια αρχεία είναι μολυσματικά και να επικαιροποιούνται οι βάσεις των ιών.
 • Η λειτουργία Online Ασφάλεια είναι μια προσθήκη σε λειτουργία περιήγησης που χρειάζεται ειδική ενεργοποίηση και ελέγχει κατά πόσο ο ιστότοπος περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing).
 • Η λειτουργία Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης είναι μια ενότητα μέσα στο Antivirus για Σταθερό Η/Υ (Windows) που επιβλέπει τα προγράμματα επέκτασης (extensions) των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης, προσπαθεί να εντοπίσει κακόβουλα προγράμματα επέκτασης και παρέχει επιλογή κατάργησής τους. Ο Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή.
 • Η λειτουργία Ασπίδα Web σαρώνει δεδομένα που μεταφέρονται όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αποτρέψει τη μεταφόρτωση και εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Από προεπιλογή, η Ασπίδα Web είναι ενεργοποιημένη και έχει ρυθμιστεί ώστε να παρέχει άριστη προστασία όταν τίθεται σε λειτουργία.
 • Η λειτουργία Ασπίδα Αρχείων πραγματοποιεί τη σάρωση προγραμμάτων και αρχείων αποθηκευμένων σε συσκευές αναζητώντας κακόβουλες απειλές σε πραγματικό χρόνο πριν επιτρέψει το άνοιγμα, την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την αποθήκευσή τους.
 • Η λειτουργία Προστάτης Email είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί το cloud, η οποία παρακολουθεί τα email από υποστηριζόμενους παρόχους, τα σαρώνει κατά την άφιξή τους στα εισερχόμενα, αναλύει το περιεχόμενό τους και, αν περιέχουν απειλή, τα επισημαίνει ως κακόβουλα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της και για τη βελτίωση των προϊόντων και της επιχείρησης πληροφορίες σχετικά με τα email και το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του μηνύματος (αποθηκεύουμε μόνο τη μη προσωποποιημένη αριθμητική αναπαράσταση μιας πρότασης με τη μορφή μιας λίστας αριθμών για τον εντοπισμό πιθανών απατών και άλλων ανεπιθύμητων μηνυμάτων). Όταν ενεργοποιηθεί, παρέχει άριστη προστασία, ακόμη και όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Για τη σύνδεση με τους λογαριασμούς Gmail, πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Google για να χρησιμοποιήσουμε τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) της. Η Google επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν τα API της μόνον αν δηλώσουν ότι θα κάνουν περιορισμένη χρήση των πληροφοριών στις οποίες αποκτούν πρόσβαση μέσω των API. Επομένως, για τη χρήση του Προϊόντος και τη μεταφορά των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα εν λόγω API της Google σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν θα πρέπει να τηρείται η Google API Services User Data Policy (Πολιτική για τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών API της Google), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την περιορισμένη χρήση.
 • Η λειτουργία Ασπίδα Email πραγματοποιεί σάρωση αναζητώντας απειλές στα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα email σας καθώς και στα συνημμένα αυτών. Η σάρωση πραγματοποιείται μόνο σε μηνύματα που έχουν αποσταλεί ή παραλειφθεί με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης αλληλογραφίας, όπως τα Microsoft Outlook, Apple Mail ή Mozilla Thunderbird.
 • Η λειτουργία Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων, εφόσον ενεργοποιηθεί, αναζητά και παρακολουθεί διευθύνσεις email που συνδέονται με τον Λογαριασμό σας για παραβιάσεις δεδομένων, προκειμένου να σας ειδοποιήσει αν τα δεδομένα σας έχουν παραβιαστεί και οι πληροφορίες σας είναι εκτεθειμένες στο σκοτεινό διαδίκτυο. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας SpyCloud που ελέγχει τα διαπιστευτήριά σας, κάνοντας αντιπαραβολή με το αρχείο καταγραφής κλεμμένων λογαριασμών που διαθέτει. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του SpyCloud εδώ.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

Ενώ χρησιμοποιείται το Antivirus για Σταθερό Η/Υ, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

Δεδομένα Υπηρεσίας

Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε.

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (50 μήνες)

 • Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης μηνυμάτων

Διεύθυνση IP

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τον κατά προσέγγιση εντοπισμό της τοποθεσίας του κακόβουλου λογισμικού. Για το Free Antivirus, η διεύθυνση IP αντικαθίσταται κατά την ενεργοποίηση με πόλη/χώρα. Για δωρεάν και επί πληρωμή antivirus, αντικαθίσταται μέρος του αρχείου μόλυνσης με κακόβουλο λογισμικό σε 30 ημέρες με πόλη/χώρα

Δείγματα, αρχεία

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για προστασία, εντοπισμό, ανάλυση, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

Ανιχνεύσεις

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για προστασία, εντοπισμό, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

URL και ιστοσελίδες από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για προστασία, εντοπισμό, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Παροχή υπηρεσίας (τοπικά αποθηκευμένη μόνο στη συσκευή)

 • Για τον εντοπισμό προβλημάτων παρακολούθησης και απορρήτου και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις λύσεις

Συμβάντα και χρήση προϊόντος

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το προϊόν μας

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

Προστάτης Email - Email

Παροχή Υπηρεσίας (δευτερόλεπτα)

 • Για να ελέγξουμε τα email σας και να ανιχνεύσουμε απειλές, πραγματοποιούμε πλήρη λήψη τους, μαζί με τα μεταδεδομένα και τα συνημμένα. Τα διατηρούμε στα συστήματά μας μόνο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν αποθηκεύουμε κάποιο στοιχείο τους, εκτός από τη μη προσωποποιημένη αριθμητική αναπαράστασή τους.

Προστάτης Email - Κατακερματισμός των διευθύνσεων email του αποστολέα

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη λειτουργία της σάρωσης κακόβουλων λογισμικών
 • Για την αξιολόγηση της φήμης του αποστολέα

Προστάτης Email - Θέμα των email, MessageID των email

Παροχή Υπηρεσίας (4 εβδομάδες)

 • Για τη διασφάλιση της δέουσας λειτουργικότητας και τη διόρθωση σφαλμάτων. Αποθηκεύονται μαζί με τη διεύθυνση email του χρήστη

Προστάτης Email - Ανιχνεύσεις

 • κατακερματισμός του email
 • κατακερματισμός του userID
 • θέμα email
 • κατακερματισμός της διεύθυνσης email του αποστολέα
 • διεύθυνση τομέα του αποστολέα
 • τύπος και ονομασία ανίχνευσης
 • ονομασία συνημμένων και κατακερματισμός τους
 • χώρα του χρήστη

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη λειτουργία της σάρωσης και ανάλυσης κακόβουλων λογισμικών και τη συντήρηση

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Στατιστικά στοιχεία για τις απειλές και εσωτερική ανάλυση

Ασπίδα Email - Ανιχνεύσεις

 • θέμα email
 • διεύθυνση email του αποστολέα
 • περιεχόμενο ή συνημμένο του email
 • τύπος και ονομασία ανίχνευσης

Παροχή Υπηρεσίας (1 μήνας)

 • Για προστασία, εντοπισμό, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

Δεδομένα Συσκευής

Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

Εσωτερικά επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, Αναγνωριστικό Συσκευής)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

Τοποθεσία

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος για Windows

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (36 μήνες)

Εφαρμογές - λοιπά υπάρχοντα λογισμικά ασφάλειας / antivirus

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τον καθορισμό της συμπεριφοράς του antivirus (π.χ. αν πρέπει να ενεργοποιηθεί στο Κέντρο Ασφάλειας των Windows, αν πρέπει να εκτελείται σε παθητική ή ενεργητική λειτουργία)

Εφαρμογές στη συσκευή

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη διαμόρφωση κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται το Antivirus σε σχέση με άλλα εγκατεστημένα λογισμικά (π.χ. εξαιρέσεις στη σάρωση, φιλτράρισμα, ειδοποιήσεις, εφαρμογή κανόνων Μην Ενοχλείτε)

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και προϊόντων
 • Για την κατανόηση/εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά

Άλλα προϊόντα/άδειες της εταιρείας στη συσκευή και η κατάστασή τους

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που πρέπει να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται, ποιο προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και προϊόντων
 • Για την κατανόηση/εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά

Διαδίκτυο και σύνδεση / Δεδομένα δικτύου / Αριθμός συσκευών στο δίκτυο

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για προαπαιτούμενα ασφάλειας (π.χ. έλεγχος ρυθμίσεων DNS, περιορισμοί θύρας που επιτρέπουν ή απενεργοποιούν τον έλεγχο κατάστασης Ασφαλείας των συσκευών στο δίκτυο)

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

Προγράμματα περιήγησης (εγκατεστημένα, προεπιλεγμένα)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για το άνοιγμα περιεχομένων στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

Επισημαίνεται ότι τα δείγματα (αρχεία, URL) που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού διατηρούνται στα συστήματά μας για όσο χρόνο αυτό κριθεί αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα λειτουργικότητα του προϊόντος AV. Τα δείγματα αυτά δεν συνδέονται με κανένα αναγνωριστικό ή φυσικό πρόσωπο και η περίοδος διατήρησης που αναφέρεται ανωτέρω δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη χρήση.

Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για το antivirus σε σταθερό Η/Υ είναι τα Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων και την πολιτική απορρήτου των τρίτων συνεργατών μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Antivirus για Κινητές Συσκευές (Android)

Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

Avast Mobile Security, Avast Mobile Security Premium (συλλήβδην αναφερόμενα ως «Antivirus για Κινητές Συσκευές (Android)»)

Βασική Λειτουργικότητα

Η λειτουργία Antivirus για Κινητές Συσκευές (Android) παρέχει στους χρήστες ουσιαστική ασφάλεια στις κινητές συσκευές με επιπρόσθετες λειτουργίες διασφάλισης απορρήτου. Μπορείτε να θέτετε σε αποκλεισμό το κακόβουλο λογισμικό, να ελέγχετε την ασφάλεια των εγκατεστημένων εφαρμογών ή να σαρώνετε τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi για πιθανές ευπάθειες ασφάλειας. Όλα αυτά με μία μόνο εφαρμογή.

Ποια είναι τα Κύρια Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

 • Η λειτουργία Σάρωση Συσκευής ελέγχει τη συσκευή σας ή συγκεκριμένα αρχεία για εφαρμογές κακόβουλου λογισμικού και αρχεία και διάφορα τρωτά σημεία ασφάλειας.
 • Η λειτουργία Ασφάλεια Wi-Fi και Έλεγχος Ταχύτητας σας επιτρέπει να ανιχνεύετε το δίκτυό σας για τρωτά σημεία και ελέγχει την ταχύτητα του δικτύου.
 • Η λειτουργία Ασπίδα Web ανιχνεύει και σας ειδοποιεί όποτε επιχειρείτε πρόσβαση σε ιστότοπο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό το οποίο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει πιθανό κίνδυνο ασφάλειας για εσάς.
 • Το Κλείδωμα App είναι ένα χαρακτηριστικό επί πληρωμή, το οποίο προστατεύει τις ευαίσθητες εφαρμογές σας με PIN, μοτίβο ή δακτυλικό αποτύπωμα.
 • Η λειτουργία Πληροφορίες App σας επιτρέπει να βλέπετε ποιες άδειες απαιτεί κάθε μία από τις εγκατεστημένες εφαρμογές σας.
 • Η λειτουργία Καθαρισμός Σκουπιδιών ελέγχει τον χώρο στη συσκευή σας και εμφανίζει το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από άχρηστα αρχεία.
 • Η λειτουργία Θυρίδα Φωτογραφιών σας επιτρέπει να προστατεύετε την πρόσβαση στις φωτογραφίες σας με κωδικό PIN.
 • Η λειτουργία Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων, εφόσον ενεργοποιηθεί, αναζητά και παρακολουθεί διευθύνσεις email που συνδέονται με τον Λογαριασμό σας για παραβιάσεις δεδομένων, προκειμένου να σας ειδοποιεί όποτε υπάρχει παραβίαση των δεδομένων σας και οι πληροφορίες σας είναι εκτεθειμένες στο σκοτεινό διαδίκτυο. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας SpyCloud που ελέγχει τα διαπιστευτήριά σας, κάνοντας αντιπαραβολή με το αρχείο καταγραφής κλεμμένων λογαριασμών που διαθέτει. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του SpyCloud εδώ.
 • Η λειτουργία Έλεγχος Απορρήτου παρέχει στον χρήστη μια αξιολόγηση των εγκατεστημένων εφαρμογών με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται και τις άδειες που ζητούνται από την εκάστοτε εφαρμογή σε σύγκριση με παρόμοιες εφαρμογές. Το χαρακτηριστικό αυτό συγκρίνει τα ευρήματά του με τις δηλώσεις περί πολιτικής απορρήτου της εφαρμογής.
 • Το χαρακτηριστικό VPN προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητό σας κρυπτογραφώντας την επιγραμμική επικοινωνία σας ώστε κανείς να μην μπορεί να παρακολουθεί την επιγραμμική σας δραστηριότητα. Σας επιτρέπει να επιλέγετε συγκεκριμένη τοποθεσία από την οποία θα συνδέεστε. Η Πολιτική VPN αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.
 • Η λειτουργία Προστασία από απάτες σας προειδοποιεί αν πατήσετε σε έναν επικίνδυνο σύνδεσμο από κάποιο email, SMS ή εφαρμογή μηνυμάτων.
 • Η λειτουργία Προστάτης Email είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί το cloud, η οποία παρακολουθεί τα email από υποστηριζόμενους παρόχους, τα σαρώνει κατά την άφιξή τους στα εισερχόμενα, αναλύει το περιεχόμενό τους και, αν περιέχουν απειλή, τα επισημαίνει ως κακόβουλα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της και για τη βελτίωση των προϊόντων και της επιχείρησης πληροφορίες σχετικά με τα email και το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του μηνύματος (αποθηκεύουμε μόνο τη μη προσωποποιημένη αριθμητική αναπαράσταση μιας πρότασης με τη μορφή μιας λίστας αριθμών για τον εντοπισμό πιθανών απατών και άλλων ανεπιθύμητων μηνυμάτων). Όταν ενεργοποιηθεί, παρέχει άριστη προστασία, ακόμη και όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Για τη σύνδεση με τους λογαριασμούς Gmail, πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Google για να χρησιμοποιήσουμε τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) της. Η Google επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν τα API της μόνον αν δηλώσουν ότι θα κάνουν περιορισμένη χρήση των πληροφοριών στις οποίες αποκτούν πρόσβαση μέσω των API. Επομένως, για τη χρήση του Προϊόντος και τη μεταφορά των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα εν λόγω API της Google σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν θα πρέπει να τηρείται η Google API Services User Data Policy (Πολιτική για τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών API της Google), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την περιορισμένη χρήση.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

Ενώ χρησιμοποιείται το Antivirus για Κινητές Συσκευές (Android), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

Δεδομένα Υπηρεσίας

Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (50 μήνες)

 • Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης μηνυμάτων

Διεύθυνση IP

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τον κατά προσέγγιση εντοπισμό της τοποθεσίας του κακόβουλου λογισμικού. Για το Free Antivirus, η διεύθυνση IP αντικαθίσταται κατά την ενεργοποίηση με πόλη/χώρα. Για δωρεάν και επί πληρωμή antivirus, αντικαθίσταται μέρος του αρχείου μόλυνσης με κακόβουλο λογισμικό σε 30 ημέρες με πόλη/χώρα

Δείγματα, αρχεία

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη λειτουργία της σάρωσης και ανάλυσης κακόβουλων λογισμικών

Ανιχνεύσεις

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη λειτουργία της σάρωσης κακόβουλων λογισμικών

Πληροφορίες για τα URL των ιστοτόπων που επισκέπτεστε (κακόβουλοι και μη) και για τις ιστοσελίδες από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (προηγούμενη ιστοσελίδα με σύνδεσμο μετάβασης στον ιστότοπο που φιλοξενεί το κακόβουλο λογισμικό)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την ανίχνευση κακόβουλων ιστοτόπων από το χαρακτηριστικό Ασπίδα Web

Διεύθυνση email χρήστη που συνδέεται με τον Λογαριασμό σας

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την αναζήτηση των διαπιστευτηρίων σας σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.
 • Για την αποστολή σε εσάς αναφοράς που ζητήθηκε σχετικά με το κατά πόσον έχουν διαρρεύσει τα διαπιστευτήριά σας

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών

Διεύθυνση email χρήστη για Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την αποστολή σε εσάς αναφοράς που ζητήθηκε σχετικά με το κατά πόσον έχουν διαρρεύσει τα διαπιστευτήριά σας

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών

Συμβάντα και χρήση προϊόντος (μεταδεδομένα εφαρμογών, αριθμός ελέγχων για Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων, αριθμός και αποτελέσματα σάρωσης Wi-Fi, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και ροή οθόνης)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις)

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (14 μήνες)
 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών (36 μήνες)

Προστάτης Email - Email

Παροχή Υπηρεσίας (δευτερόλεπτα)

 • Για να ελέγξουμε τα email σας και να ανιχνεύσουμε απειλές, πραγματοποιούμε πλήρη λήψη τους, μαζί με τα μεταδεδομένα και τα συνημμένα. Τα διατηρούμε στα συστήματά μας μόνο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν αποθηκεύουμε κάποιο στοιχείο τους, εκτός από τη μη προσωποποιημένη αριθμητική αναπαράστασή τους.

Προστάτης Email - Κατακερματισμός των διευθύνσεων email του αποστολέα

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη λειτουργία της σάρωσης κακόβουλων λογισμικών
 • Για την αξιολόγηση της φήμης του αποστολέα

Προστάτης Email - Θέμα των email, MessageID των email

Παροχή Υπηρεσίας (4 μήνες)

 • Για τη διασφάλιση της δέουσας λειτουργικότητας και τη διόρθωση σφαλμάτων. Αποθηκεύονται μαζί με τη διεύθυνση email του χρήστη

Προστάτης Email - Ανιχνεύσεις

 • κατακερματισμός του email
 • κατακερματισμός του userID
 • θέμα email
 • κατακερματισμός της διεύθυνσης email του αποστολέα
 • διεύθυνση τομέα του αποστολέα
 • τύπος και ονομασία ανίχνευσης
 • ονομασία συνημμένων και κατακερματισμός τους
 • χώρα του χρήστη

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη λειτουργία της σάρωσης και ανάλυσης κακόβουλων λογισμικών και τη συντήρηση

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Στατιστικά στοιχεία για τις απειλές και εσωτερική ανάλυση

Δεδομένα Συσκευής

Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

Επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, Αναγνωριστικό Συσκευής (Android ID), Αναγνωριστικό Διαφήμισης)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του προϊόντος και των χαρακτηριστικών του

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (50 μήνες)
 • Για την αναγνώριση επανεγκαταστάσεων της εφαρμογής στην ίδια συσκευή (36 μήνες)

Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή (φορέας, έκδοση λειτουργικού συστήματος, σειριακός αριθμός λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό ταυτότητας υλικού, μοντέλο συσκευής, μάρκα συσκευής, κατασκευαστής συσκευής, επίπεδο API συσκευής)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του προϊόντος και των χαρακτηριστικών του

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (50 μήνες)
 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και προϊόντων (36)

Τοποθεσία (πόλη/χώρα, γεωγραφικό μήκος και πλάτος)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Παροχή αλλαγών γεωγραφικών δεδομένων στις ρυθμίσεις παραμέτρων της εφαρμογής (μπορεί να ελέγχεται με χαρακτηριστικά τοπικού/επί της συσκευής ή εξ αποστάσεως ελέγχου)

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (36 μήνες)

MSISDN (αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Παροχή Υπηρεσίας (30 ημέρες)

 • Για εκδόσεις λευκής ετικέτας της εφαρμογής που πωλούνται μέσω συνεργαζόμενων φορέων, επέχει θέση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης που συνδέεται με την άδεια
 • Για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι ο χρήστης που επικοινωνεί με την υποστήριξη πελατών διαθέτει έγκυρη και εν ισχύ άδεια για το προϊόν

Εφαρμογές, σχετικά με τα χαρακτηριστικά περί απορρήτου όπως άδειες, πιστοποιήσεις υπογραφής, πληροφορίες πακέτων και βιβλιοθήκες, καθώς και εκδόσεις εφαρμογής

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τον καθορισμό κανόνων που αφορούν την προστασία από κακόβουλο λογισμικό
 • Για τη διευκόλυνση του υπολογισμού των χαρακτηριστικών περί απορρήτου και την εκτίμηση του αν η βαθμολόγηση και κατάταξη της εφαρμογής που λάβατε είναι σωστή και ενημερωμένη

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση του προϊόντος ή του χαρακτηριστικού του με βάση την ανατροφοδότηση του χρήστη και τη χρήση

Διαδίκτυο και σύνδεση

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για προαπαιτούμενα ασφάλειας

Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (50 μήνες)
 • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

Επισημαίνεται ότι τα δείγματα (αρχεία, URL) που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού διατηρούνται στα συστήματά μας για όσο χρόνο αυτό κριθεί αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα λειτουργικότητα του προϊόντος AV. Τα δείγματα αυτά δεν συνδέονται με κανένα αναγνωριστικό ή φυσικό πρόσωπο και η περίοδος διατήρησης που αναφέρεται ανωτέρω δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη χρήση.

Αυτά είναι τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για το Antivirus για Κινητές Συσκευές (Android):

 • Google Analytics
 • Google Firebase και Crashlytics Analytics για Android
 • AppsFlyer

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Στη δωρεάν έκδοση του προγράμματος Antivirus για Κινητές Συσκευές (Android) προβάλλονται σχετικές διαφημίσεις τρίτων συμβαλλόμενων. Αυτοί είναι οι διαφημιζόμενοι συνεργάτες που χρησιμοποιούμε για το παρόν προϊόν:

 • Google AdMob
 • Amazon
 • Facebook Audience Network
 • InMobi
 • AppLovin
 • Unity Technologies
 • IronSource
 • Liftoff Mobile

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους διαφημιζόμενους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Antivirus για Κινητές Συσκευές (iOS)

Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

Avast Mobile Security για iOS

Βασική Λειτουργικότητα

Το Avast Mobile Security για iOS προστατεύει την περιήγηση, τους κωδικούς πρόσβασης, τις φωτογραφίες και το Wi-Fi. Το προϊόν διαθέτει διάφορες δωρεάν και επί πληρωμή λειτουργίες, όπως είναι οι Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων και το VPN, που οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

 • Η λειτουργία Ασπίδα Web ανιχνεύει και σας ειδοποιεί όποτε επιχειρείτε πρόσβαση σε ιστότοπο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό το οποίο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει πιθανό κίνδυνο ασφάλειας για εσάς.
 • Η λειτουργία Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων αναζητεί διαρροές προσωπικών πληροφοριών, κατά πόσον τα δεδομένα σας έχουν υποστεί παραβίαση και οι πληροφορίες τους είναι εκτεθειμένες στο σκοτεινό διαδίκτυο. Αν αναγνωρίσουμε νέες παραβιάσεις, σας ειδοποιούμε άμεσα στη διεύθυνση email που έχετε αποστείλει. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας SpyCloud που ελέγχει τα διαπιστευτήριά σας, κάνοντας αντιπαραβολή με το αρχείο καταγραφής κλεμμένων λογαριασμών που διαθέτει. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του SpyCloud εδώ.
 • Η Θυρίδα Φωτογραφιών κλειδώνει τις φωτογραφίες σας σε κρυπτογραφημένη θυρίδα και τις ασφαλίζει με PIN, αναγνώριση αφής ή αναγνώριση προσώπου, ώστε να έχετε μόνο εσείς πρόσβαση σε αυτές.
 • Το χαρακτηριστικό VPN προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητό σας κρυπτογραφώντας την επιγραμμική επικοινωνία σας ώστε κανείς να μην μπορεί να παρακολουθεί την επιγραμμική σας δραστηριότητα. Σας επιτρέπει να επιλέγετε συγκεκριμένη τοποθεσία από την οποία θα συνδέεστε. Η Πολιτική VPN (μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά σε αυτήν) αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.
 • Η λειτουργία Προστάτης Email είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί το cloud, η οποία παρακολουθεί τα email από υποστηριζόμενους παρόχους, τα σαρώνει κατά την άφιξή τους στα εισερχόμενα, αναλύει το περιεχόμενό τους και, αν περιέχουν απειλή, τα επισημαίνει ως κακόβουλα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της και για τη βελτίωση των προϊόντων και της επιχείρησης πληροφορίες σχετικά με τα email και το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του μηνύματος (αποθηκεύουμε μόνο τη μη προσωποποιημένη αριθμητική αναπαράσταση μιας πρότασης με τη μορφή μιας λίστας αριθμών για τον εντοπισμό πιθανών απατών και άλλων ανεπιθύμητων μηνυμάτων). Όταν ενεργοποιηθεί, παρέχει άριστη προστασία, ακόμη και όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Για τη σύνδεση με τους λογαριασμούς Gmail, πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Google για να χρησιμοποιήσουμε τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) της. Η Google επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν τα API της μόνον εάν αναλάβουν την υποχρέωση περιορισμού της χρήσης των πληροφοριών στις οποίες αποκτούν πρόσβαση μέσω των API. Επομένως, για τη χρήση του Προϊόντος και τη μεταφορά των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα εν λόγω API της Google σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν θα πρέπει να τηρείται η Google API Services User Data Policy (Πολιτική υπηρεσιών API της Google για τους χρήστες δεδομένων), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

Όσο χρησιμοποιείτε το Avast Mobile Security για iOS, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

Δεδομένα Υπηρεσίας

Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

Πληροφορίες για τα URL των ιστοτόπων που επισκέπτεστε (κακόβουλοι και μη)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την ανίχνευση κακόβουλων ιστοτόπων από το χαρακτηριστικό Ασπίδα Web

Χρονικές σημάνσεις των συνδέσεων για το VPN

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για να διαχειριστούμε τον αριθμό των ταυτόχρονων ενεργών συνδέσεων και να χειριστούμε πιθανή κατάχρηση

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών

Το υποδίκτυο της διεύθυνσης IP προέλευσης για το VPN

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για να σχεδιάσουμε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης και χωρητικότητας δικτύου

Διεύθυνση IP του διακομιστή VPN που χρησιμοποιείτε για το VPN

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων με την υπηρεσία μας και για να σχεδιάσουμε νέα χωρητικότητα δικτύου

Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων για το VPN, π.χ. 5 GB για αποστολή ή λήψη

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για να σχεδιάσουμε νέα χωρητικότητα δικτύου και βελτιώσεις του διακομιστή

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών

Διεύθυνση email χρήστη για Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την αποστολή σε εσάς αναφοράς που ζητήθηκε σχετικά με το κατά πόσον έχουν διαρρεύσει τα διαπιστευτήριά σας

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών

Συμβάντα και χρήση προϊόντος (μεταδεδομένα εφαρμογών, αριθμός ελέγχων για Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων, αριθμός και αποτελέσματα σάρωσης Wi-Fi, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και ροή οθόνης)

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις)

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (14 μήνες)
 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών (36 μήνες)

Προστάτης Email - Email

Παροχή Υπηρεσίας (δευτερόλεπτα)

 • Για να ελέγξουμε τα email σας και να ανιχνεύσουμε απειλές, πραγματοποιούμε πλήρη λήψη τους, μαζί με τα μεταδεδομένα και τα συνημμένα. Τα διατηρούμε στα συστήματά μας μόνο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν αποθηκεύουμε κάποιο στοιχείο τους, εκτός από τη μη προσωποποιημένη αριθμητική αναπαράστασή τους.

Προστάτης Email - Κατακερματισμός των διευθύνσεων email του αποστολέα

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την παροχή της λειτουργίας της σάρωσης και ανάλυσης κακόβουλων λογισμικών
 • Για την αξιολόγηση της φήμης του αποστολέα

Προστάτης Email - Θέμα των email, MessageID των email

Παροχή Υπηρεσίας (4 εβδομάδες)

 • Για τη διασφάλιση της δέουσας λειτουργικότητας και τη διόρθωση σφαλμάτων. Αποθηκεύονται μαζί με τη διεύθυνση email του χρήστη

Προστάτης Email - Ανιχνεύσεις

 • κατακερματισμός του email
 • κατακερματισμός του userID
 • θέμα email
 • κατακερματισμός της διεύθυνσης email του αποστολέα
 • διεύθυνση τομέα του αποστολέα
 • τύπος και ονομασία ανίχνευσης
 • ονομασία συνημμένων και κατακερματισμός τους
 • χώρα του χρήστη

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την παροχή της λειτουργίας σάρωσης και ανάλυσης κακόβουλων λογισμικών και για την εκτέλεση συντήρησης

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

 • Για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις απειλές και τη διενέργεια εσωτερικής ανάλυσης

Δεδομένα Συσκευής

Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

Έκδοση λειτουργικού συστήματος, π.χ. iOS 13.1

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και τον προγραμματισμό ανάπτυξης των προϊόντων (14 μήνες)
 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών (36 μήνες)

Mobile Security για έκδοση iOS, π.χ. για έκδοση iOS 1.2.2

Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

 • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων

Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

 • Για την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και τον προγραμματισμό ανάπτυξης των προϊόντων (14 μήνες)
 • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών (36 μήνες)

MSISDN (αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Παροχή Υπηρεσίας (30 ημέρες)

 • Για εκδόσεις λευκής ετικέτας της εφαρμογής που πωλούνται μέσω συνεργαζόμενων φορέων, επέχει θέση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης που συνδέεται με την άδεια
 • Για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι ο χρήστης που επικοινωνεί με την υποστήριξη πελατών διαθέτει έγκυρη και εν ισχύ άδεια για το προϊόν

Αυτά είναι τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε στο Mobile Security για iOS:

 • Google Firebase Analytics και Crashlytics για iOS
 • AppsFlyer
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  AntiTrack

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast AntiTrack Premium, Avast AntiTrack for Mac, Avast AntiTrack for Android (συλλήβδην ως «AntiTrack»)

  Βασική Λειτουργικότητα

  Ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο, cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης που βασίζονται στο δακτυλικό αποτύπωμα συλλέγουν και αποστέλλουν σε συνδέσμους πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας για να δημιουργηθούν προφίλ σχετικά με τη συμπεριφορά σας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά μοιράζονται, αγοράζονται και πωλούνται από εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογιών διαφήμισης. Η λειτουργία AntiTrack καταργεί cookies και καλύπτει το «δακτυλικό αποτύπωμα» της συσκευής, ώστε να εμποδίζει τους τρίτους από το να σας αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά σας στο δίκτυο.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η λειτουργία Προστασία Αποτυπώματος εμποδίζει τις δέσμες ενεργειών να ανιχνεύουν το δακτυλικό αποτύπωμα της συσκευής του χρήστη και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά του κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος και της έκδοσης AntiTrack.
  • Η λειτουργία Βαθμολογία Απορρήτου παρέχει στον χρήστη μία αξιολόγηση για τον βαθμό απορρήτου, με βάση τις διάφορες ρυθμίσεις παραμέτρων εντός της εφαρμογής. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος, της έκδοσης AntiTrack και των ρυθμίσεων εντός εφαρμογής (όπως χαρακτηριστικά που είναι ενεργοποιημένα/απενεργοποιημένα).
  • Η λειτουργία Τυχαιοποιητής Δακτυλικού Αποτυπώματος μεταβάλλει αυτόματα το ψηφιακό «Δακτυλικό Αποτύπωμα» ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή επιτρέπει στον χρήστη να μεταβάλλει χειροκίνητα το εν λόγω «Δακτυλικό Αποτύπωμα». Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος και της έκδοσης AntiTrack.
  • Η λειτουργία Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης βοηθά τον χρήστη να διαχειριστεί το ιστορικό περιήγησης και τα cookies, επιτρέποντάς του να πραγματοποιήσει χειροκίνητο καθαρισμό αυτών των πληροφοριών ή να προγραμματίσει την αυτόματη διαγραφή τους σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, των cookies, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος, της έκδοσης AntiTrack και των ρυθμίσεων εντός εφαρμογής (όπως χαρακτηριστικά που είναι ενεργοποιημένα/απενεργοποιημένα).
  • Η λειτουργία Προστασία Προγραμμάτων Περιήγησης βοηθά τους χρήστες να παραμένουν προστατευμένοι από επιγραμμικές απόπειρες παρακολούθησης και παρόμοιες απειλές μέσω των υποστηριζόμενων προγραμμάτων περιήγησης. Ο χρήστης ειδοποιείται κάθε φορά που μια ύποπτη δέσμη (απόπειρα παρακολούθησης) συναντά το «Δακτυλικό Αποτύπωμά» του. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος, των δεσμών ιστοτόπων και των στοιχείων παρακολούθησης, καθώς και της έκδοσης AntiTrack.
  • Η λειτουργία Επιτρεπτοί Ιστότοποι και διαδικασίες λευκής λίστας επιτρέπει στον χρήστη να προσθέτει τους αγαπημένους του ιστοτόπους στον κατάλογο των Επιτρεπτών Ιστοτόπων ώστε τα αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης δεδομένα τους να μην υποβάλλονται σε καθαρισμό κατά τη διάρκεια της αυτόματης και της χειροκίνητης διαδικασίας καθαρισμού των cookies. Επιπλέον, τα μέτρα προστασίας από παρακολούθηση θα είναι ενεργά σε σχέση με τους εν λόγω ιστοτόπους μόλις αυτοί προστεθούν στον κατάλογο Επιτρεπτών Ιστοτόπων. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία των ιστοτόπων της λευκής λίστας, της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος και της έκδοσης AntiTrack.
  • Η λειτουργία System Privacy παρέχει βοήθεια ώστε τρίτα μέρη να μη μπορούν να έχουν οπτική επαφή, ούτε να παρακολουθούν και να συλλέγουν πληροφορίες για τον πελάτη από το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα. Ειδικότερα, η λειτουργία αυτή συνδέεται με την ασφαλή σύνδεση του υπολογιστή του πελάτη, την προστασία των αρχείων και των δεδομένων της συγκεκριμένης συσκευής και τη διατήρηση του απορρήτου των δραστηριοτήτων στον υπολογιστή του πελάτη. Έτσι, προσφέρεται ένα ακόμα επίπεδο ασφάλειας, καθώς ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις Ρυθμίσεις απορρήτου εντός του AntiTrack. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των δεδομένων υλικού, της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, των τοπικών δεδομένων λειτουργικού συστήματος, των βασικών λειτουργιών του συστήματος που συνδέονται με τους κινδύνους απορρήτου, καθώς και της έκδοσης AntiTrack.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Επεξεργαζόμαστε μόνο τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Συχνότητα Χρήσης (π.χ. το χρονικό διάστημα χρήσης της εφαρμογής)

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για τη βελτίωση του χαρακτηριστικού, την υποστήριξη πελατών και τη συντήρηση του προϊόντος

  Αριθμός Εκκινήσεων της Εφαρμογής

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για συντήρηση του προϊόντος και υποστήριξη πελατών

  Κλειδί άδειας χρήσης

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για τη ρύθμιση της πρόσβασης στο προϊόν, την παροχή υποστήριξης πελατών και τη διαχείριση των ενημερώσεων του προγράμματος

  Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις επεκτάσεις)

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για την εμφάνιση της κατάστασης σχετικά με την Προστασία Προγραμμάτων Περιήγησης και τον Καθαρισμό Cookies στο προϊόν, καθώς και τον εντοπισμό του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης για το άνοιγμα των συνδέσμων από την εφαρμογή.
  • Για τον έλεγχο της κατάστασης σχετικά με την επέκταση του προγράμματος περιήγησης (μόνο στα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης).
  • Όταν το χαρακτηριστικό Προστασίας Προγραμμάτων Περιήγησης είναι ενεργοποιημένο, προκειμένου η λειτουργία AntiTrack να συγκαλύψει τις ιδιότητες του προγράμματος περιήγησης βάσει της λειτουργίας Προστασία Αποτυπώματος:
   • Χρήστης-Παράγοντας
   • Πρόσθετα
   • Κεφαλίδες HTTP

  Cookies

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για τον εντοπισμό του «Συνολικού (αριθμού των) Cookies και των Cookies Παρακολούθησης» που είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα περιήγησης
  • Για τον καθαρισμό των cookies (καθαρισμός των cookies, της μνήμης cache και του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης).

  Ιστότοποι της λευκής λίστας

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για την προσθήκη ιστοτόπων στη λίστα Επιτρεπτών Ιστοτόπων.

  Λεπτομέρειες Ιχνηλάτη Ιστοτόπου (Javascript, έγγραφα HTML)

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για τον εντοπισμό των ιχνηλατών ιστοτόπου στον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης και τη διαπίστωση εάν ο κωδικός Javascript/Html είναι ιχνηλάτης ή όχι.

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την ιχνηλάτηση.

  Έκδοση AntiTrack

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για την παροχή υποστήριξης χρηστών, την επίλυση προβλημάτων

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε.

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με ορισμένες πτυχές

  Εγκατάσταση Ημερομηνίας ή Ώρας

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για τη διαχείριση της άδειας χρήσης

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε.

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για να γνωρίζουμε πότε να λανσάρουμε νέα χαρακτηριστικά ή προϊόντα

  Περιστατικά Κατάρρευσης

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα (έκδοση, βασικά καθήκοντα)

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για υποστήριξη των χρηστών, αντιμετώπιση προβλημάτων και σχεδιασμό ανάπτυξης προϊόντων

  Βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων

  • Κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προσαρμόζουμε το πεδίο εφαρμογής του χαρακτηριστικού με βάση τις απαιτήσεις και τη λειτουργικότητα ορισμένων λειτουργικών συστημάτων (24 μήνες)
  • Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με ορισμένες πτυχές (24 μήνες)

  Τοπικά Δεδομένα Λειτουργικού Συστήματος

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για να διαχωρίζουμε τις ενημερώσεις ανάλογα με την τοποθεσία

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε.

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των χρηστών μας στους οποίους θα απευθύνεται ένα νέο χαρακτηριστικό ή προϊόν
  • Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με ορισμένες πτυχές

  Δεδομένα Υλικού (μοντέλο συσκευής, RAM, GPU, CPU)

  Παροχή Υπηρεσίας (η προηγηθείσα διάρκεια ζωής του λογαριασμού και 24 μήνες)

  • Για εγκατάσταση του προϊόντος, ενημερώσεις της εφαρμογής και υποστήριξη πελατών

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με ορισμένες πτυχές

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για την πλατφόρμα AntiTrack Mac είναι της App Center. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων και την πολιτική απορρήτου των τρίτων συνεργατών μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Εξοικονόμηση Μπαταρίας

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Εξοικονόμηση Μπαταρίας Avast για Windows

  Βασική Λειτουργικότητα

  Η Εξοικονόμηση Μπαταρίας είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να παρατείνει τη ζωή της μπαταρίας του υπολογιστή σας, μειώνοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις ενέργειας.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η Εξοικονόμηση Μπαταρίας (προφίλ) δημιουργεί ένα προφίλ σχεδίου ενέργειας για την εφαρμογή προκαθορισμένης δέσμης διάφορων ρυθμίσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να μειώσουν την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει ο υπολογιστής.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται η Εξοικονόμηση Μπαταρίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (12 μήνες)
  • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων (έως 12 μήνες)

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Εσωτερικά επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, MIDEX, UUID)

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή (πλατφόρμα, τύπος υπολογιστή, πωλητής, μοντέλο, φωτεινότητα, κατάσταση wifi, κατάσταση bluetooth, μπαταρία, χωρητικότητα, κατάσταση, διάρκεια ζωής, κρίσιμες πολώσεις (bias), μέτρηση κύκλων, τάση, ανάλυση οθόνης, ημερομηνία κατασκευαστή)

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Τοποθεσία (χώρα, περιοχή, ημέρα, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, αυτόνομο σύστημα διαδικτύου)

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος για Windows

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία
  • Για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία

  Άλλα προϊόντα/άδειες της Avast στη συσκευή και η κατάστασή τους

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που πρέπει να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται, ποιο προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για την Εξοικονόμηση Μπαταρίας είναι τα Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων και την πολιτική απορρήτου των τρίτων συνεργατών μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  BreachGuard

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  BreachGuard

  Βασική Λειτουργικότητα

  Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τους χρήστες να ανακτήσουν το ιδιωτικό απόρρητό τους στο διαδίκτυο. Άρση προηγούμενων παραβιάσεων και ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατάχρησης των δεδομένων τους στο μέλλον. Στόχος μας είναι να παρέχουμε βολικές λύσεις για την καθημερινή ζωή στο διαδίκτυο, χωρίς να θυσιάζεται το απόρρητο.

  1. Να διευκολύνουμε τους χρήστες να ανακαλύπτουν και να επιδιορθώνουν απειλές κατά του ιδιωτικού απορρήτου στο διαδίκτυο.
  2. Να αποτρέπουμε τη συλλογή δεδομένων από διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες εμπορίας δεδομένων, ανάλογα με την περιοχή.
  3. Να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες αναφορικά με το απόρρητο και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η λειτουργία Παρακολούθηση Κινδύνων είναι παρακολούθηση του σκοτεινού διαδικτύου επί 24ωρης βάση 7 ημέρες την εβδομάδα για τυχόν διαρροή πληροφοριών. Η λειτουργία BreachGuard χρησιμοποιεί την πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων του σκοτεινού διαδικτύου και εντοπίζει κατά πόσο οι χρήστες έχουν υποστεί παραβίαση και οι πληροφορίες τους είναι εκτεθειμένες στο σκοτεινό διαδίκτυο. Αν αναγνωρίσουμε νέες παραβιάσεις, σας ειδοποιούμε άμεσα στη διεύθυνση email που έχετε αποστείλει. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας SpyCloud που ελέγχει τα διαπιστευτήριά σας, κάνοντας αντιπαραβολή με το αρχείο καταγραφής κλεμμένων λογαριασμών που διαθέτει. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του SpyCloud εδώ. Το χαρακτηριστικό αυτό έχει επίσης τη δυνατότητα, εφόσον συναινέσετε, να σαρώνει το πρόγραμμα περιήγησής σας για αδύναμους, επαναχρησιμοποιημένους ή παραβιασμένους κωδικούς πρόσβασης και παρέχει οδηγίες για την επιδιόρθωση αυτών των κωδικών.
  • Η υπηρεσία Κατάργηση Προσωπικών Στοιχείων αποστέλλει αιτήματα εξαίρεσης σε εταιρείες εμπορίας δεδομένων στη Βόρεια Αμερική. Το χαρακτηριστικό αυτό επεξεργάζεται ονόματα (όνομα, δεύτερο όνομα, επώνυμο), διεύθυνση (οδός, πόλη, χώρα, πολιτεία, ταχυδρομικό κώδικα), αριθμό τηλεφώνου, email και ημερομηνία γέννησης. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι οι φόρμες εξαίρεσης των εταιρειών εμπορίας δεδομένων απαιτούν κάποιες, αν όχι όλες τις πληροφορίες, προκειμένου να αποστείλουν έγκυρο αίτημα εξαίρεσης και να επιβεβαιώσουν ότι περιλαμβάνεστε πράγματι στη βάση δεδομένων τους. Επομένως, εμείς συλλέγουμε αυτές τις βασικές πληροφορίες από εσάς για να αποστείλουμε τα αιτήματα εξαίρεσης για λογαριασμό σας.
  • Η λειτουργία Σύμβουλος Απορρήτου παρέχει ενημερώσεις και καθοδήγηση σε σχέση με το ιδιωτικό απόρρητο στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πρόσφατες παραβιάσεις δεδομένων και οδηγίες για τη βελτιστοποίηση του ιδιωτικού απορρήτου σας σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλες κοινές υπηρεσίες. Αν εξαιρεθείτε, η λειτουργία αυτή θα επεξεργάζεται τους σελιδοδείκτες και το ιστορικό περιήγησης, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των περιεχομένων ώστε να ξεχωρίζουμε οδηγίες που σας αφορούν (δεν επεξεργαζόμαστε τα πλήρη url, χρειαζόμαστε μόνο το όνομα τομέα).
  • Όσον αφορά την υπηρεσία Identity Assist,συνεργαστήκαμε με ένα τρίτο μέρος, τη Generali Global Assistance, προκειμένου να παρέχουμε την υπηρεσία Identity Assist στο πλαίσιο της λειτουργίας BreachGuard. Η υπηρεσία περιλαμβάνει δύο υποχαρακτηριστικά, το ScamAssist και το Identity Resolution Οι ειδικοί του ScamAssist συνδράμουν ως αξιόπιστοι σύμβουλοι τους πελάτες για να διαπιστώνουν ποιες από τις προτάσεις που λαμβάνουν είναι, ενδεχομένως, δόλιες. Οι ειδικοί του Identity Resolution είναι διαθέσιμοι επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκειμένου να εκπαιδεύουν τους πελάτες πώς να διαπιστώνουν την τέλεση κλοπών και κυβερνοεγκλημάτων, ενώ επίσης τους παρέχουν συμβουλές και εργαλεία που τους βοηθούν να διατηρούν ασφαλή την ταυτότητα και το ψηφιακό τους απόρρητο. Επισημαίνουμε ότι δεν επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την αλληλεπίδρασή σας με τη Generali. Αυτό το πράττει η Generali, η πολιτική απορρήτου της οποίας διατίθεται εδώ.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Από προεπιλογή, η υπηρεσία BreachGuard επεξεργάζεται τοπικά στο σύστημά σας τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Ονόματα (όνομα, δεύτερο όνομα, επώνυμο), διεύθυνση (οδός, πόλη, χώρα, πολιτεία, ταχυδρομικό κώδικα), αριθμός τηλεφώνου, email και ημερομηνία γέννησης – για να αποστείλετε αιτήματα εξαίρεσης δεδομένων εκ μέρους σας μέσω της Κατάργησης Προσωπικών Στοιχείων.
  • Διαπιστευτήρια προγράμματος περιήγησης (ιστότοπος, όνομα χρήστη, κωδικός σύνδεσης) – για τη σάρωση του προγράμματος περιήγησής σας για αδύναμους, επαναχρησιμοποιημένους ή παραβιασμένους κωδικούς πρόσβασης και παρέχει οδηγίες επιδιόρθωσης

  Τα δεδομένα αυτά δεν αποστέλλονται στο περιβάλλον μας.

  Ενώ χρησιμοποιείται η υπηρεσία BreachGuard, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στο περιβάλλον μας δεδομένα για εσάς και τη συσκευή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Ιστορικό περιήγησης και σελιδοδείκτες (μόνο όνομα τομέα)

  Παροχή Υπηρεσίας (6 μήνες)

  • Για την προβολή σχετικών οδηγιών ιδιωτικού απορρήτου

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (6 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος (μεταδεδομένα εφαρμογών, αριθμός κλικ, εγκαταστάσεις, Αριθμός Εκκινήσεων της Εφαρμογής, ενημερώσεις, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και ροή οθόνης)

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και την απόδοση των εφαρμογών

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Έκδοση λειτουργικού συστήματος, BreachGuard Έκδοση Εφαρμογών, Κλειδί Ενεργοποίησης

  Π.χ. Windows 10, BreachGuard έκδοση 1.2.0

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων
  • Για την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και τον προγραμματισμό ανάπτυξης των προϊόντων

  Τοπικά Δεδομένα Λειτουργικού Συστήματος

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και για την παροχή της υπηρεσίας κατάργησης από την εταιρεία εμπορίας δεδομένων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Δεδομένα Υλικού

  π.χ. Μοντέλο Συσκευής (π.χ. Windows 10 (13 ίντσες 2017), RAM (Random Access Memory, μνήμη τυχαίας προσπέλασης ), GPU (Graphical Processing Unit, μονάδα επεξεργασίας γραφικών), και Central Processing Unit (CPU, κεντρική μονάδα επεξεργασίας)

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Καθαρισμός

  Καθαρισμός για σταθερό Η/Υ (Windows, Mac)

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Cleanup Premium, Avast Cleanup Premium για Mac (συλλήβδην ως «Καθαρισμός για σταθερό Η/Υ»)

  Βασική Λειτουργικότητα

  Ο Καθαρισμός (Cleanup) για σταθερό Η/Υ είναι το απόλυτο πρόγραμμα συντονισμού που επιταχύνει και καθαρίζει τον Η/Υ σας (Windows και Mac), ενημερώνει τις εγκατεστημένες εφαρμογές και επιδιορθώνει άλλα προβλήματα.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  Avast Cleanup Premium για Windows:

  • Η λειτουργία Συντήρηση σαρώνει και διαγράφει στοιχεία μητρώου, συντομεύσεις, προσωρινά ή άχρηστα αρχεία συστήματος και προγραμμάτων, κρυφές μνήμες περιήγησης, ιστορικό και cookies.
  • Η λειτουργία Απενεργοποιητές Προγραμμάτων σαρώνει και απενεργοποιεί εγκατεστημένα προγράμματα τρίτων που εκτελούν καθήκοντα παρασκηνίου, έναρξης εργασίας ή προγραμματισμένα.
  • Ο Καθαρισμός Λογισμικού, Δίσκου ή Προγραμμάτων Περιήγησης σαρώνει και αποκρύπτει προσωρινά ή απεγκαθιστά προγράμματα τρίτων, διαγράφει άχρηστα αρχεία από το ιστορικό του δίσκου ή του προγράμματος περιήγησης.
  • Η Επιδιόρθωση Προβλημάτων σαρώνει και επιδιορθώνει συχνά προβλήματα των Windows τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον Η/Υ (π.χ. ελλιπείς ενημερώσεις Windows, κατανομή αρχείων διαχειριστή σε κοινόχρηστους φακέλους).
  • Η λειτουργία Disk Doctor ή Ανασυγκρότηση πραγματοποιεί σάρωση για πιθανά σφάλματα και επιδιορθώνει τη μονάδα δίσκου συστήματος ή ανασυγκροτεί τη μονάδα δίσκου συστήματος.
  • Το πρόγραμμα Ενημέρωση Λογισμικού σαρώνει και ενημερώνει προγράμματα τρίτων και τις εκδόσεις τους που είναι εγκατεστημένες στον Η/Υ.
  • Avast Cleanup Premium για Mac:

  • Η λειτουργία Σάρωση για Ακαταστασία σαρώνει και διαγράφει κρυφές μνήμες εφαρμογών, αρχεία καταγραφής, άχρηστα στοιχεία, φακέλους μεταφόρτωσης, σκουπίδια από κατάργηση εφαρμογών, παιχνίδια κ.λπ. Αναζητά επίσης παρόμοια δεδομένα σε συνδεδεμένες εξωτερικές μονάδες δίσκων. Σε επεξεργασία υποβάλλονται μόνο δεδομένα με όγκο ΚΒ και εκκαθαρισμένα.
  • Η λειτουργίαΕύρεση Διπλών Αρχείων πραγματοποιεί σάρωση για διπλά αρχεία σε ευρετήρια που επιλέγετε εσείς. Σε επεξεργασία υποβάλλονται μόνο δεδομένα με όγκο ΚΒ και διπλά αρχεία που έχουν ανευρεθεί και εκκαθαριστεί.
  • Η λειτουργία Βρείτε Φωτογραφίες σαρώνει τις φωτογραφίες και αξιολογεί την ποιότητα και τον βαθμό ομοιότητάς τους για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιες θέλετε να κρατήσετε. Σε επεξεργασία υποβάλλονται μόνο δεδομένα με όγκο ΚΒ και φωτογραφίες που έχουν ανευρεθεί και εκκαθαριστεί.
  • Η λειτουργία Απεγκαταστήστε Εφαρμογές σαρώνει και καταργεί εφαρμογές και προγράμματα, οπότε για να λειτουργήσει είναι απαραίτητη η επεξεργασία της ονομασίας, του μεγέθους, της έκδοσης και της τελευταίας ημερομηνίας χρήσης της εφαρμογής.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται ο Καθαρισμός για Σταθερό Η/Υ, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος (όπως έκδοση προϊόντος, γλώσσα προϊόντος, είδος άδειας χρήσης, ημέρες έως τη λήξη της, αριθμός πιθανών προβλημάτων ή ανιχνευμένα ανεπιθύμητα μηνύματα).

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (12 μήνες)
  • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων (έως 12 μήνες)

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Εσωτερικά επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, MIDEX, UUID, Αναγνωριστικό Συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για την αναγνώριση της ορθής εγκατάστασης

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή (πλατφόρμα, είδη καθαρισμού αντικειμένων, μέγεθος αντικειμένων, ονομασία εφαρμογής, πωλητής, έκδοση, αξιολόγηση, πιστοποίηση)

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Τοποθεσία (χώρα, περιοχή, ημέρα, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, αυτόνομο σύστημα διαδικτύου)

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Για την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος για Windows

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία
  • Για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία

  Εφαρμογές (άλλα προϊόντα της Avast, εγκατεστημένες εφαρμογής στον υπολογιστή του χρήστη)

  Παροχή Υπηρεσίας (έως 12 μήνες)

  • Τις λοιπές εφαρμογές της Avast ώστε να γνωρίζουμε ποια προϊόντα έχουν ήδη οι χρήστες στον υπολογιστή τους
  • Εφαρμογές τρίτων ή προγράμματα εγκατεστημένα σε υπολογιστές χρηστών για τη βελτίωση των λειτουργιών Καθαρισμός σε Κατάσταση νάρκης, Καθαρισμός Λογισμικού και Ενημερώσεις Λογισμικού

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 12 μήνες)

  • Για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και προϊόντων
  • Για την κατανόηση/εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά για νέα προϊόντα και νέα χαρακτηριστικά

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για το πρόγραμμα Καθαρισμός σε Σταθερό Η/Υ είναι τα Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων και την πολιτική απορρήτου των τρίτων συνεργατών μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Καθαρισμός για Κινητές Συσκευές (Android)

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Cleanup, Avast Cleanup Premium (συλλήβδην ως «Καθαρισμός για Κινητές Συσκευές (Android)»)

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το πρόγραμμα Καθαρισμός για Κινητές Συσκευές (Android) ανιχνεύει και καταργεί άχρηστα αρχεία με σκοπό να απελευθερώσει χώρο αποθήκευσης. Επίσης, μπορεί να σταματήσει τις διαδικασίες που εκτελούνται, ώστε να βελτιστοποιήσει την απόδοση της συσκευής.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η Επισκόπηση Εφαρμογών επιτρέπει την περιήγηση σε εγκατεστημένες και προεγκατεστημένες εφαρμογές και παρέχει δυνατότητα απεγκατάστασης ή παύσης. Ειδικότερα, το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων συσκευής που παρέχονται για άλλες εφαρμογές. Η επεξεργασία των στατιστικών γίνεται τοπικά (στη συσκευή), προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία.
  • Η Επισκόπηση Πολυμέσων παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης αρχείων με ταξινόμηση ανά είδος (π.χ. εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο). Για το χαρακτηριστικό αυτό δεν χρειάζεται επεξεργασία ειδικών δεδομένων, εκτός των διεργασιών που πραγματοποιούνται τοπικά (στη συσκευή).
  • Το Battery Saver (Εξοικονόμηση Μπαταρίας) σας επιτρέπει να επιλέγετε τους όρους με τους οποίους θα εφαρμόζονται οι επιθυμητές ενέργειες (αλλαγές ρυθμίσεων συστήματος) από το προϊόν αυτό. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυξάνετε αυτόματα τη φωτεινότητα οθόνης όταν βρίσκεστε στο σπίτι. Για όρους που εξαρτώνται από την τοποθεσία, απαιτείται άδεια λήψης τοπικών δεδομένων, ωστόσο τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται ποτέ από τη συσκευή και η όλη επεξεργασία γίνεται τοπικά.
  • Η λειτουργία Μεταφορές στο Cloud σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε εξωτερικό σύννεφο (cloud) αποθήκευσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το Google Drive και τα Dropbox API, π.χ. μπορείτε να εισέλθετε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας για το Google ή το Dropbox για να δημιουργήσετε τέτοιου είδους σύνδεση. Σημειώστε ότι τα διαπιστευτήρια δεν είναι ορατά σε εμάς.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται η λειτουργία Καθαρισμός για Κινητές Συσκευές (Android), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Τιμολόγησης για την έκδοση επί πληρωμή):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (14 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης μηνυμάτων

  Διεύθυνση IP

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Αντικαθίσταται από πόλη/χώρα για την παροχή αλλαγών γεωγραφικών δεδομένων στις ρυθμίσεις παραμέτρων της εφαρμογής (σε τοπικό ή απομακρυσμένο επίπεδο)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (14 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης μηνυμάτων

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το προϊόν μας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και των αγορών των χρηστών μας (14 μήνες)
  • Για να τα λάβουμε υπόψη στη χαρτογράφηση χαρακτηριστικών και προϊόντων που θέλουμε να αναπτύξουμε στο μέλλον (36 μήνες)

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, Αναγνωριστικό Συσκευής (Android ID), Αναγνωριστικό Υλικού, Αναγνωριστικό Προφίλ, Αναγνωριστικό Διαφήμισης)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την καταμέτρηση χρηστών, τη διασφάλιση λειτουργικότητας και σταθερότητας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (14 μήνες)
  • Για την αναγνώριση επανεγκαταστάσεων της εφαρμογής στην ίδια συσκευή (39 μήνες)

  Διαφημίσεις τρίτων συμβαλλομένων (δεν αποθηκεύονται μετά την παροχή)

  • Επεξεργαζόμαστε το Αναγνωριστικό Διαφήμισης μόνο για το IronSource, το οποίο επιτρέπει σε αυτό την τοποθέτηση διαφημίσεων

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή (φορέας, έκδοση λειτουργικού συστήματος, σειριακός αριθμός λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό ταυτότητας υλικού, μοντέλο συσκευής, μάρκα συσκευής, κατασκευαστής συσκευής, επίπεδο API συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του προϊόντος και των χαρακτηριστικών του

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (14 μήνες)
  • Για να διακριβωθεί κατά πόσο πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο χαρακτηριστικό ή προϊόν για υποομάδα χρηστών (36 μήνες)

  Τοποθεσία (πόλη/χώρα, γεωγραφικό μήκος και πλάτος)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Παροχή αλλαγών γεωγραφικών δεδομένων στις ρυθμίσεις παραμέτρων της εφαρμογής (σε τοπικό ή απομακρυσμένο επίπεδο)
  • Σχετίζεται με το χαρακτηριστικό Προφίλ Μπαταρίας, καθώς οι χρήστες μπορούν να το ρυθμίσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε, όταν βρίσκονται σε ορισμένη τοποθεσία, αυτή θα λειτουργεί ως εντολή για αυτόματη μετάβαση στο προφίλ εξοικονόμησης Μπαταρίας.

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (14 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (36 μήνες)

  Εφαρμογές

  Παροχή υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την παροχή πληροφοριών όπως τα στατιστικά χρήσης, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναγνώριση μη χρησιμοποιούμενων εφαρμογών (ευκαιρία καθαρισμού χώρου αποθήκευσης), συνέπειες διαρροής (μπαταρία, δεδομένα) που βοηθούν στην αναγνώριση εφαρμογών οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τους πόρους της συσκευής ή στατιστικά ειδοποιήσεων που βοηθούν στο να αναγνωρίζονται «θορυβώδεις» εφαρμογές που μπορεί να τεθούν σε «σίγαση» μέσω συνδέσμων μετάβασης στις ρυθμίσεις συστήματος

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (14 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών

  Διαδίκτυο και σύνδεση

  Παροχή υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη λειτουργία των χαρακτηριστικών μας και για την αποστολή μηνυμάτων σφάλματος

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (14 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  Αυτά είναι τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα Καθαρισμός για Κινητές Συσκευές (Android):

  • Google Firebase Analytics και Crashlytics για Android
  • AppsFlyer

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Στη δωρεάν έκδοση του προγράμματος Καθαρισμός για Κινητές Συσκευές (Android) προβάλλονται σχετικές διαφημίσεις τρίτων συμβαλλόμενων. Αυτοί είναι οι διαφημιζόμενοι συνεργάτες που χρησιμοποιούμε για το παρόν προϊόν:

  • Google AdMob
  • Amazon
  • Facebook Audience Network
  • InMobi
  • AppLovin
  • Unity Technologies
  • IronSource

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους διαφημιζόμενους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Ενημέρωση Προγράμματος Οδήγησης

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Driver Updater

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το πρόγραμμα Driver Updater (Ενημέρωση Προγράμματος Οδήγησης) παρέχει δυνατότητα σάρωσης και πιθανές ενημερώσεις ή επιδιόρθωση παρωχημένων προγραμμάτων οδήγησης στον υπολογιστή του χρήστη, προκειμένου να τον βελτιώσει ώστε να έχει καλύτερη απόδοση και να αποφεύγονται πιθανές καταρρεύσεις ή δυσλειτουργίες.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται η υπηρεσία Ενημέρωση Προγράμματος Οδήγησης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα για εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης μηνυμάτων

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το προϊόν μας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, MIDEX, UUID, Αναγνωριστικό Συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή (τύπος, πωλητής, μοντέλο, κατασκευαστής, έκδοση)

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Πληροφορίες για τα προγράμματα οδήγησης συσκευών (έκδοση οδηγού, ενημερωμένη ημερομηνία, ονομασία, αντιστοιχία με αναγνωριστικό συσκευής, σειρά κατάταξης οδηγού, σημαίες οδηγού)

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Τοποθεσία (χώρα, περιοχή, ημέρα, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, αυτόνομο σύστημα διαδικτύου)

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος για Windows

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία
  • Για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία

  Άλλα προϊόντα/άδειες της Avast στη συσκευή και η κατάστασή τους

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που πρέπει να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται, ποιο προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (12 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για την Ενημέρωση Προγράμματος Οδήγησης σε σταθερό Η/Υ είναι τα Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων και την πολιτική απορρήτου των τρίτων συνεργατών μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Family Space

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Family Space

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το Avast Family Space είναι μια δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές Android και iOS, η οποία φροντίζει για την ασφάλεια των παιδιών σας τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, λόγω των προηγμένων συστημάτων γονικών ελέγχων και των χαρακτηριστικών τοποθεσίας.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που Επεξεργαζόμαστε και Χαρακτηριστικά

  Ενώ χρησιμοποιείται το Family Space, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης):

  1. Χαρακτηριστικό Τοποθεσίας

  Οι γονείς μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή για γονείς στη δική τους κινητή συσκευή και την εφαρμογή για παιδιά στις συσκευές των παιδιών. Αφού την ενεργοποιήσουν, οι γονείς θα μπορούν να εντοπίζουν τα παιδιά τους κατά βούληση ή να προγραμματίζουν αυτόματες ειδοποιήσεις εντοπισμού βάσει ώρας ή γεωγραφικής περιμέτρου. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται επίσης και τη δική τους τοποθεσία.

  Χαρακτηριστικό Δεδομένων Τοποθεσίας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Τοποθεσία παιδιού

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Συλλέγουμε τις συντεταγμένες GPS της γεωγραφικής θέσης του παιδιού όσο η εφαρμογή εκτελείται στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, προκειμένου να προβάλλουμε στους γονείς την τρέχουσα τοποθεσία όπου βρίσκεται το παιδί, την τελευταία γνωστή τοποθεσία του και το ιστορικό τοποθεσιών
  • Τα παιδιά μπορούν επίσης να αποστέλλουν την τοποθεσία τους μέσω της εφαρμογής. Για παράδειγμα, το Έφτασα και Έλα Πάρε Με είναι χαρακτηριστικά που αποστέλλουν την τρέχουσα τοποθεσία
  • Αν το παιδί έχει συνδέσει περισσότερες από μία συσκευές, τα δεδομένα τοποθεσίας συλλέγονται μόνο από τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα.

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να εκπαιδεύουμε τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης να ειδοποιούν τους γονείς όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κάποιο μη αναμενόμενο μέρος σε δεδομένη χρονική στιγμή

  Τοποθεσία γονέα

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Οι γονείς θα βρουν μια ρύθμιση μέσω της οποία μπορούν να μοιράζονται την τοποθεσία τους με όλα τα μέλη της οικογένειας, με άλλους γονείς ή να την απενεργοποιούν. Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 24 μήνες)

  • Παρακολουθούμε συμπεριφορές όπως την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, χωρίς όμως να στέλνουμε συντεταγμένες τοποθεσίας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων

  Αποθηκευμένες τοποθεσίες

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Οι γονείς μπορούν να εισάγουν μια αποθηκευμένη τοποθεσία για χρήση σε περίπτωση ειδοποιήσεων γεωγραφικής περιμέτρου. Μπορούν να ειδοποιούνται όταν ένα παιδί εισέρχεται στην ή εξέρχεται από μια τέτοια αποθηκευμένη τοποθεσία, όπως το σπίτι ή το σχολείο
  • Ο χρόνος που περνά σε μη αποθηκευμένες τοποθεσίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προτείνεται στους γονείς μια νέα αποθηκευμένη τοποθεσία

  Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (12 μήνες)

  • Οι Αποθηκευμένες Τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που ανιχνευθούν ανωμαλίες στην τοποθεσία μηχανικής μάθησης. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε μια αποθηκευμένη τοποθεσία, μπορεί να μην δικαιολογείται ειδοποίηση για μη αναμενόμενη συμπεριφορά

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 24 μήνες)

  • Κατευθύνουμε τα δεδομένα χρήσης του χαρακτηριστικού σε τρίτους για λόγους ανάλυσης δεδομένων, χωρίς όμως να αναφέρονται ονόματα ή τοποθεσίες που έχουν αποθηκευτεί

  2. Χαρακτηριστικό Δραστηριότητας

  Οι γονείς μπορούν να βλέπουν τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο διαδίκτυο και την εφαρμογή από τη συσκευή των παιδιών τους. Η προβολή επισκόπησης κατηγοριοποιεί τις συνδέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ανά κατηγορία και η προβολή λίστας δείχνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση

  Χαρακτηριστικό Δεδομένων Δραστηριότητας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Συνδέσεις DNS, χρήση συσκευής και εφαρμογής

  Παροχή Υπηρεσίας (12 μήνες)

  • Όταν η συσκευή του παιδιού είναι συνδεδεμένη στο VPN μας, οι πληροφορίες για τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση DNS της συσκευής αποθηκεύονται από τον συνεργάτη μας για 24 ώρες και στη συνέχεια από εμάς για 12 μήνες. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για το αν η συσκευή είναι κλειδωμένη ή αν η οθόνη είναι σε λειτουργία. Σε συσκευές Android συλλέγουμε επίσης από το σύστημα πληροφορίες για τη συσκευή και την εφαρμογή. Σε συνδυασμό, οι καταγραφές αυτές χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση επισκόπησης και προβολής λίστας για τη χρήση της συσκευής, του διαδικτύου και της εφαρμογής που πραγματοποιεί το παιδί σας
  • Συλλέγουμε τη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών από τη συσκευή του παιδιού για να την προβάλουμε στους γονείς. Μπορούμε επίσης να ειδοποιούμε τον γονέα όποτε εγκαθίσταται μια νέα εφαρμογή. Δεν μοιραζόμαστε την πλήρη λίστα εφαρμογών με κανέναν τρίτο.
  • Μπορούμε να ειδοποιούμε τους γονείς για δραστηριότητα που χρήζουν προσοχής, όπως για δραστηριότητα τις μεταμεσονύχτιες ώρες, πρόσβαση σε απαγορευμένο περιεχόμενο ή αν το παιδί περνά πολύ χρόνο σε μια νέα δραστηριότητα
  • Μπορούμε επίσης να προβάλουμε τις ίδιες πληροφορίες στους χρήστες της εφαρμογής για παιδιά, για μεγαλύτερη διαφάνεια

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (12 μήνες)

  • Χρησιμοποιούμε το ιστορικό χρήσης DNS για να αναπτύξουμε μοντέλα μηχανικής μάθησης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να ειδοποιείται ο γονέας σε περίπτωση ανωμαλιών στη χρήση, οι οποίες ενδεχομένως να χρήζουν προσοχής
  • Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης που θα προβλέπουν πόσο χρόνο θα περνά το παιδί σε κάθε εφαρμογή και σε κάθε συσκευή

  Επισημαίνεται ότι τα δείγματα (αρχεία, URL) που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού διατηρούνται στα συστήματά μας για όσο χρόνο αυτό κριθεί αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα λειτουργικότητα του προϊόντος AV. Τα δείγματα αυτά δεν συνδέονται με κανένα αναγνωριστικό ή φυσικό πρόσωπο και η περίοδος διατήρησης που αναφέρεται ανωτέρω δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη χρήση.

  Το εργαλείο τρίτου που χρησιμοποιούμε για την αναζήτηση στο DNS και τον αποκλεισμό περιεχομένων είναι το Akamai. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον συνεργάτη αυτόν, παρακαλούμε ανατρέξτε στη δική του Πολιτική Απορρήτου.

  3. Χαρακτηριστικό Ελέγχων

  Οι γονείς μπορούν να αποκλείουν την πρόσβαση σε ανεπιθύμητες εφαρμογές και ιστοτόπους, μεμονωμένα ή ανά κατηγορία. Οι γονείς μπορούν να σταματούν και να επαναφέρουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά βούληση.

  Χαρακτηριστικό Δεδομένων Ελέγχων

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Ρυθμίσεις

  Παροχή Υπηρεσίας (η διάρκεια ζωής του λογαριασμού)

  • Για την αποθήκευση των ρυθμίσεων που κάνουν οι γονείς σε σχέση με αποκλεισμένες εφαρμογές και ιστοτόπους, προκειμένου αυτές να συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές και οι κανόνες να εφαρμόζονται στις συσκευές των παιδιών
  • Μπορούμε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να περιορίζετε τον χρόνο ενασχόλησης σε κάθε εφαρμογή, κατηγορία περιεχομένων ή συσκευή

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Κατευθύνουμε τα δεδομένα χρήσης του χαρακτηριστικού σε τρίτους για λόγους ανάλυσης δεδομένων (έως 24 μήνες)

  Παύση διαδικτυακών αρχείων

  Παροχή Υπηρεσίας (η διάρκεια ζωής του λογαριασμού)

  • Για την αποθήκευση αρχείων στα οποία καταγράφεται πότε οι γονείς έπαυσαν και επανέφεραν την πρόσβαση του παιδιού στο διαδίκτυο, προκειμένου να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες και να κατανοούμε τη συμπεριφορά κατά τη χρήση

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Κατευθύνουμε τα δεδομένα χρήσης του χαρακτηριστικού σε τρίτους για λόγους ανάλυσης δεδομένων (έως 24 μήνες)

  4. Εγκατάσταση στην οικογένεια

  Ως οικογενειακή εφαρμογή που εκτελείται σε περισσότερες συσκευές, απαραίτητο βήμα είναι η ρύθμιση του οικογενειακού προφίλ.

  Δεδομένα Εγκατάσταση στην Οικογένεια

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Ονόματα και φωτογραφίες

  Παροχή Υπηρεσίας (η διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή του προφίλ)

  • Οι γονείς μπορούν να εισάγουν οποιοδήποτε όνομα και φωτογραφία επιθυμούν για κάθε μέλος της οικογένειας. Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή εμφανίζεται και στις συσκευές των υπόλοιπων μελών της οικογένειας

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 24 μήνες)

  • Κατευθύνουμε τα δεδομένα χρήσης σε τρίτους για λόγους ανάλυσης δεδομένων, χωρίς όμως να αποστέλλουμε ονόματα ή φωτογραφίες

  Διευθύνσεις email δευτερευόντων γονέων

  Παροχή Υπηρεσίας (η διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή του προφίλ)

  • Ο πρωτεύων γονέας πρέπει να εισαγάγει τη διεύθυνση email των πρόσθετων γονέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην οικογένεια. Πρόκειται για μέτρο ασφαλείας που λαμβάνεται για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να συμμετάσχει μόνο ο γονέας που έχει προσκληθεί. Για τους δευτερεύοντες γονείς απαιτείται επιβεβαίωση των email

  Ρόλοι

  Παροχή Υπηρεσίας (η διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή του προφίλ)

  • Σε κάθε μέλος της οικογένειας ανατίθεται ρόλος Παιδιού ή Γονέα, ανάλογα με τις παραμέτρους που ρυθμίστηκαν όταν τα μέλη της οικογένειας προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στην οικογένεια

  MSISDN (αριθμός κινητού τηλεφώνου)

  Παροχή Υπηρεσίας (30 ημέρες)

  • Για εκδόσεις λευκής ετικέτας της άδειας της εφαρμογής, οι οποίες πωλούνται μέσω συνεργαζόμενων φορέων, επέχει θέση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης με τον οποίο συνδέεται η άδεια
  • Για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι ο χρήστης που επικοινωνεί με την υποστήριξη πελατών διαθέτει έγκυρη και εν ισχύ άδεια για το προϊόν

  Για πρόσθετες οπτικές του προϊόντος, χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης τρίτων. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα εργαλεία αυτά στις ρυθμίσεις προϊόντος. Αυτά είναι τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα Avast Family Space:

  • Amplitude
 • Google Firebase και Crashlytics
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  HackCheck

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το HackCheck είναι ένας ιστότοπος που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τη διεύθυνση email τους σε μια φόρμα και να ελέγχουν αν οι κωδικοί πρόσβασής τους έχουν κλαπεί και δημοσιοποιηθεί στο σκοτεινό διαδίκτυο.

  Η διεύθυνση email είναι επίσης καταχωρισμένη για παρακολούθηση σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, και για υπηρεσία ειδοποίησης που θα αποστέλλει στον χρήστη ένα email αμέσως μόλις ανιχνευτεί διαρροή κωδικού πρόσβασης. Οι χρήστες μπορούν να καταργήσουν την εγγραφή τους από αυτήν την παρακολούθηση οποτεδήποτε.

  Τέλος, το HackCheck παρέχει συμβουλές για την ασφάλεια και οδηγίες για το αν και πότε οι κωδικοί πρόσβασής σας έχουν παραβιαστεί.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Έχει κλαπεί ο κωδικός πρόσβασής μου; το οποίο ελέγχει τη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται ο συνεργάτης μας SpyCloud με αντιπαραβολή της διεύθυνσης email που έχει δηλώσει ο χρήστης, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι κωδικοί πρόσβασης του χρήστη έχουν διαρρεύσει, οπότε και αποστέλλει στον χρήστη email.
  • 24/7 Αυτόματες Ειδοποιήσεις Email το οποίο παρακολουθεί τη βάση δεδομένων του SpyCloud και στέλνει στον χρήστη email σε περίπτωση που οι κωδικοί του εμφανιστούν στη βάση δεδομένων του SpyCloud.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το HackCheck, στείλτε μας τη διεύθυνση email ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις για τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν διαρρεύσει, βάσει των αποτελεσμάτων από τη Βάση Δεδομένων του SpyCloud. Αυτή η διεύθυνση email χρησιμοποιείται από εμάς για λόγους παροχής υπηρεσιών και διασταυρούμενης προώθησης των υπόλοιπων προϊόντων μας και για τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας, προκειμένου να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείτε το προϊόν (π.χ. αριθμός ανιχνεύσεων ανά email).

  Η διεύθυνση email σας αποθηκεύεται για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, καθώς μας είναι απαραίτητη για την παροχή της. Σε περίπτωση που επιλέξετε να καταργήσετε την εγγραφή σας στη λίστα email μας, η διεύθυνσή σας θα διαγραφεί και δεν θα λαμβάνετε πλέον email από εμάς.

  Η βάση δεομένων των κωδικών σύνδεσης που έχουν διαρρεύσει τελεί υπό τη διαχείριση του συνεργάτη μας SpyCloud. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του SpyCloud εδώ.

  Business Hub

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Business Hub

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το Business Hub διευκολύνει την ανάπτυξη διαφόρων υπηρεσιών προστασίας σε πολλές συσκευές, τη διαχείριση όλων των συσκευών από ένα σημείο, τον συνδυασμό διαφόρων τύπων συσκευών, τον προγραμματισμό τακτικών σαρώσεων και τη γρήγορη προσθήκη και άλλων συσκευών.

  Λάβετε υπόψη ότι, μέσω του Business Hub, ο διαχειριστής της κονσόλας ή ο Πάροχος των διαχειριζόμενων υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το απόρρητο και σε πληροφορίες που προέρχονται από τις διαχειριζόμενες συσκευές. Εσείς, ως χρήστης, ενημερώνεστε για τον ρόλο του διαχειριστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό το γεγονός και για την παροχή οδηγιών στους διαχειριστές αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίζεται το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η Παρακολούθηση Ασφάλειας Συσκευής χρησιμοποιεί την κονσόλα για να παρακολουθεί την υγιή λειτουργία όλων των υπό διαχείριση συσκευών από μία θέση, ελέγχει τον αριθμό των αποκλεισμένων απειλών, προγραμματίζει τακτικές σαρώσεις και πολλά άλλα.
  • Ο Πίνακας Διαχείρισης ενεργοποιεί συσκευές, προσθέτει συσκευές σε ομάδες, διαμορφώνει τις ρυθμίσεις antivirus και προβάλει αποκλεισμένες απειλές από έναν ευανάγνωστο πίνακα.
  • Ο Master Agent επιλέγει μια συσκευή ως Τοπικό Διακομιστή Ενημέρωσης, από όπου μπορεί να γίνει μεταφόρτωση όλων των ενημερώσεων, και αποθηκεύει το εύρος ζώνης, προγραμματίζοντας και διανέμοντας ενημερώσεις σε όλα τα τελικά σημεία στο δίκτυό σας, όποτε θελήσετε.
  • Η λειτουργία Καθήκοντα εγκαθιστά καθήκοντα ασφάλειας για όλα τα υπό διαχείριση τελικά σημεία, όπως σαρώσεις, μηνύματα, ενημερώσεις και αιφνίδιες διακοπές λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια για όλο το δίκτυο.
  • Η λειτουργία Ενημερώσεις πραγματοποιεί απομακρυσμένες μεταφορτώσεις και διανέμει ενημερώσεις για ιούς και προγράμματα σε όλες τις συσκευές από μία κονσόλα για εξοικονόμηση χρόνου και εύρους ζώνης.
  • Η λειτουργία Ειδοποιήσεις λαμβάνει άμεσα ειδοποιήσεις με email για οποιαδήποτε απειλή της ασφάλειας ή προβλήματα του δικτύου που χρήζουν της προσοχής σας, συμπεριλαμβανομένων των μη ενημερωμένων εφαρμογών antivirus, της εκτεταμένης αδράνειας της συσκευής και των πρόσθετων ενημερώσεων συσκευής.
  • Η λειτουργία Αναφορά προβάλει αναλυτικές αναφορές που περιλαμβάνουν αποκλεισμένες απειλές, λίστες καθηκόντων και προστατευμένες συσκευές, καθιστώντας ευχερέστερη τη βελτίωση της ασφάλειας και την προσαρμογή της προστασίας.
  • Στην Επισκόπηση Συνδρομών απαριθμούνται όλες οι εν ισχύ συνδρομές και άδειες.
  • Η λειτουργία Εντοπισμός Δικτύου σαρώνει το δίκτυό σας για τον εντοπισμό συνδεδεμένων συσκευών προκειμένου να καταδείξει ποιες συσκευές χρήζουν προσοχής.
  • Η λειτουργία Αντίγραφα Ασφαλείας στο Cloud αποθηκεύει με ασφάλεια επιλεγμένα δεδομένα στο Cloud υπό μορφή αντιγράφων ασφαλείας, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια/βλάβη των δεδομένων.
  • Η λειτουργία Εξ αποστάσεως Έλεγχος παρέχει στον διαχειριστή ΤΠ τη δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς σύνδεσης με κάποια συσκευή χρήστη, πρόσβασης σε αρχεία και εφαρμογής και συνδρομής για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο.
  • Η λειτουργία Διαχείριση Λογισμικού Επιδιόρθωσης - πραγματοποιεί σαρώσεις για τον εντοπισμό ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος που δεν έχουν εγκατασταθεί, καθώς και λογισμικού επιδιόρθωσης από εφαρμογές τρίτων, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εγκατάστασης του εν λόγω λογισμικού επιδιόρθωσης για την αντιμετώπιση τρωτών στοιχείων που παρουσιάζουν τα τελικά σημεία.
  • Η λειτουργία Content Filtering βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ασφάλεια, ελέγχοντας τη χρήση του διαδικτύου από τους εργαζομένους και παρέχοντας τη δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης σε συγκεκριμένους ιστότοπους ή κατηγορίες ιστότοπων.
  • Η λειτουργία Προστασία USB είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση σε μονάδες flash USB, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, οπτικούς δίσκους, κάρτες μνήμης, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, smartphone (μόνο Windows), tablet (μόνο Windows) και άλλες συσκευές που διαθέτουν δυνατότητες αποθήκευσης. Με αυτή την υπηρεσία, οι αφαιρούμενες συσκευές δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των τελικών χρηστών χωρίς άδεια.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Επεξεργαζόμαστε μόνο τα ακόλουθα Δεδομένα (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, αν έχετε αγοράσει υπηρεσίες επί πληρωμή από εμάς):

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Εσωτερικά επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (Αναγνωριστικό Συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Όνομα συσκευής, μάρκα, τύπος, όνομα αφαιρούμενης συσκευής και σειριακός αριθμός (για την Προστασία USB)

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση των συσκευών που έχουν εντοπιστεί στο δίκτυο
  • Για να διαπιστωθεί αν υποστηρίζει την εγκατάσταση των υπηρεσιών Avast

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή (έκδοση λειτουργικού συστήματος, οθόνη)

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης) και παραγόντων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Εφαρμογές

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για να προσδιοριστεί ποια εφαρμογή πρέπει να ενημερωθεί ώστε να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων

  Αρχεία, περιεχόμενο

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή αντιγράφων ασφαλείας στο cloud

  Διαδίκτυο και σύνδεση / Δεδομένα δικτύου / Αριθμός συσκευών στο δίκτυο

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για προαπαιτούμενα ασφάλειας (π.χ. έλεγχος ρυθμίσεων DNS, ενεργοποίηση περιορισμών θύρας ή απομακρυσμένη ανάπτυξη)

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Τοποθεσία, διευθύνσεις ΙΡ και MAC

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τοπικής προσαρμογής των συσκευών τους

  Κατάσταση συσκευής (τελευταία σύνδεση στο Avast)

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, προκειμένου να βλέπουν ποιες συσκευές ήταν ενεργές και πότε και να ορίζουν το προφίλ κινδύνου

  Τοποθεσία

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία
  • Για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία

  Γλώσσα, ζώνη ώρας

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την εγκατάσταση των σωστών ρυθμίσεων γλώσσας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος

  • Για την αποστολή εκστρατειών μάρκετινγκ τοπικά προσαρμοσμένες με βάση τη γλώσσα των χρηστών

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των ειδοποιήσεων

  Ανιχνεύσεις

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, ώστε να εξετάζουν και να αναλύουν τις απειλές που έχουν εντοπιστεί στο δίκτυο, σε αρχεία ή emails

  URL

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για προστασία, εντοπισμό, ανάλυση και αποκλεισμό κακόβουλου ή ακατάλληλου περιεχομένου.

  Άλλα προϊόντα/άδειες της εταιρείας στη συσκευή και η κατάστασή τους

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, ώστε να έχουν μια γενική εποπτεία των υπηρεσιών που εκτελούνται και των ημερομηνιών λήξης

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για παροχή δυνατότητας αναφορών για διαχειριστές και για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το προϊόν μας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Αρχεία καταγραφής ελέγχου

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή αρχείου αλλαγών στην εφαρμογή και στα τελικά σημεία

  Δεδομένα Διαχειριστή και Χρήστη

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, τοπικές ρυθμίσεις

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή πρόσβασης και υπηρεσιών, δυνατότητας αποστολής αναφορών ή ειδοποιήσεων για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια ή ενημερώσεις προϊόντος

  Δικαιώματα πρόσβασης χρήστη

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή πρόσβασης στο προϊόν

  Δεδομένα Εταιρείας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Ονοματεπώνυμο, επιχειρηματικά, οικονομικά και φορολογικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή υποστήριξης και για επικοινωνία με την εταιρεία, όποτε απαιτείται
  • Για την επεξεργασία αγορών προϊόντων
  • Για την ανανέωση και την αδειοδότηση προϊόντων

  Είδος επιχείρησης

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για να προτείνουμε τη σωστή λύση με βάση το είδος της εταιρείας

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω μόνο για όσο αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφουμε. Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε εντός 60 ημερών από τον τερματισμό της υπηρεσίας.

  Συνεργαζόμαστε με τα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την παροχή των υπηρεσιών μας:

  • Η υπηρεσία Αντίγραφα Ασφαλείας στο Cloud παρέχεται σε συνεργασία με την Infrascale Inc. Βλ. την Πολιτική Απορρήτου της.
  • Η υπηρεσία Εξ αποστάσεως Έλεγχος παρέχεται σε συνεργασία με την XLAB d.o.o. Βλ. την Πολιτική Απορρήτου της.

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για το Business Hub είναι τα Google Analytics, Hotjar και Medallia. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  CloudCare

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Business CloudCare

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το CloudCare διευκολύνει την ανάπτυξη διαφόρων υπηρεσιών προστασίας σε πολλές συσκευές, τη διαχείριση όλων των συσκευών από ένα σημείο, τον συνδυασμό διαφόρων τύπων συσκευών, τον προγραμματισμό τακτικών σαρώσεων και τη γρήγορη προσθήκη και άλλων συσκευών. Επιτρέπει, επίσης, την αγορά συνδρομών και την εύκολη διαχείρισή τους από μία πλατφόρμα.
  Λάβετε υπόψη ότι, μέσω του CloudCare, ο διαχειριστής της κονσόλας ή ο Πάροχος των διαχειριζόμενων υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το απόρρητο και σε πληροφορίες που προέρχονται από τις διαχειριζόμενες συσκευές. Εσείς, ως χρήστης, ενημερώνεστε για τον ρόλο του διαχειριστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό το γεγονός και για την παροχή οδηγιών στους διαχειριστές αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίζεται το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η λειτουργία Πίνακας ελέγχου σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση των διαχειριζόμενων συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της κατανομής συνδρομών και της χρήσης υπηρεσιών για τις συσκευές.
  • Η λειτουργία Ειδοποιήσεις σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε και να προσαρμόζετε ειδοποιήσεις οι οποίες, αν ενεργοποιηθούν από συγκεκριμένα συμβάντα, θα αποστέλλονται σε επιλεγμένους χρήστες μέσω email και/ή μέσω μηνυμάτων κειμένου σε αριθμούς κινητών τηλεφώνων (διαθέσιμες για επιλεγμένους παρόχους ασύρματων υπηρεσιών).
  • Η λειτουργία Συσκευές παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις ενεργές υπηρεσίες για κάθε καταχωρισμένη συσκευή. Σας παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη των υπηρεσιών CloudCare σε περισσότερες συσκευές.
  • Η λειτουργία Πολιτικές σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε σύνολα κανόνων και ρυθμίσεων για κάθε υπηρεσία, που θα εφαρμόζονται στις συσκευές τελικών σημείων.
  • Η λειτουργία Λογαριασμός και υπηρεσίες σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε για την εταιρεία σας, τους χρήστες και τις εταιρείες που έχετε προσθέσει στην πλατφόρμα. Σας επιτρέπει, επίσης, να αγοράζετε και να διαχειρίζεστε συνδρομές που σας δίνουν το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη υπηρεσία σε ένα συγκεκριμένο σύνολο συσκευών.
  • Η λειτουργία Φόρουμ κοινότητας επιτρέπει στους συνεργάτες του CloudCare να συζητούν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και να παρέχουν σχόλια σχετικά με το CloudCare. Στο φόρουμ αυτό συμμετέχει, επίσης, και το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών.
  • Η λειτουργία Master Agent επιλέγει μια συσκευή ως Τοπικό διακομιστή ενημερώσεων, από την οποία μπορεί να γίνει λήψη όλων των ενημερώσεων, και εξοικονομεί εύρος ζώνης, με τον προγραμματισμό και τη διανομή ενημερώσεων σε όλα τα τελικά σημεία στο δίκτυο κατ' επιλογή.
  • Η λειτουργία Ενημερώσεις πραγματοποιεί απομακρυσμένη λήψη και διανομή ενημερώσεων για ιούς και προγράμματα σε όλες τις συσκευές από μία κονσόλα, για εξοικονόμηση χρόνου και εύρους ζώνης.
  • Η λειτουργία Αναφορές παρέχει μια επισκόπηση κατ' απαίτηση, που περιλαμβάνει τις αποκλεισμένες απειλές, τις λίστες καθηκόντων και τις προστατευμένες συσκευές, καθιστώντας πιο εύκολη τη βελτίωση της ασφάλειας και την προσαρμογή της προστασίας.
  • Η λειτουργία Αντίγραφα ασφαλείας στο διαδίκτυο αποθηκεύει με ασφάλεια επιλεγμένα δεδομένα στο cloud υπό μορφή αντιγράφων ασφαλείας, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια/καταστροφή των δεδομένων.
  • Η λειτουργία Εξ αποστάσεως Έλεγχος παρέχει στον διαχειριστή του τμήματος IT τη δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς σύνδεσης με κάποια συσκευή χρήστη, πρόσβασης σε αρχεία και εφαρμογές και συνδρομής σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Η λειτουργία Patch Management πραγματοποιεί σαρώσεις για τον εντοπισμό ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεων κώδικα για εφαρμογές τρίτων που δεν έχουν εγκατασταθεί. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εγκατάστασης των εν λόγω ενημερώσεων κώδικα, για την αντιμετώπιση των ευπαθειών που παρουσιάζουν τα τελικά σημεία.
  • Η λειτουργία Secure Web Gateway επιθεωρεί όλες τις συνδέσεις στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας προστασία DNS και πλήρη διακομιστή μεσολάβησης web. Επίσης, πραγματοποιεί έλεγχο στις διαδρομές που χρησιμοποιούν και που δεν χρησιμοποιούν SSL, για επικίνδυνες και νέες τοποθεσίες.
  • Η λειτουργία Content Filtering βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ασφάλεια, ελέγχοντας τη χρήση του διαδικτύου από τους εργαζομένους, αποτρέπει την πρόσβαση των συσκευών σε κακόβουλο περιεχόμενο και επιτρέπει στον διαχειριστή να περιορίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους ή κατηγορίες ιστότοπων.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, αν έχετε αγοράσει υπηρεσίες επί πληρωμή από εμάς):

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Εσωτερικά επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (Αναγνωριστικό Συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Ονομασία, μάρκα, τύπος συσκευής

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τον προσφορότερο εντοπισμό των συσκευών που έχουν εντοπιστεί στο δίκτυο από τους χρήστες
  • Για να διαπιστωθεί εάν υποστηρίζει την εγκατάσταση των υπηρεσιών Avast

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την ανίχνευση κακόβουλων ιστοτόπων από το χαρακτηριστικό Ασπίδα Web

  Εφαρμογές

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για να προσδιοριστεί ποια εφαρμογή πρέπει να ενημερωθεί ώστε να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων

  Αρχεία, περιεχόμενο

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή αντιγράφων ασφαλείας στο διαδίκτυο

  Τοποθεσία, διευθύνσεις ΙΡ και MAC

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τοπικής προσαρμογής των συσκευών τους

  Κατάσταση συσκευής (τελευταία σύνδεση στο Avast)

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, προκειμένου να βλέπουν ποιες συσκευές ήταν ενεργές και πότε και να ορίζουν το προφίλ κινδύνου

  Τοποθεσία

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία
  • Για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία

  Γλώσσα, ζώνη ώρας

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την εγκατάσταση των σωστών ρυθμίσεων γλώσσας

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των ειδοποιήσεων

  Ανιχνεύσεις

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, ώστε να εξετάζουν και να αναλύουν τις απειλές που έχουν εντοπιστεί στο δίκτυο, σε αρχεία ή emails

  URL

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για προστασία, εντοπισμό, ανάλυση και αποκλεισμό κακόβουλου ή ακατάλληλου περιεχομένου.

  Άλλα προϊόντα/άδειες της Avast στη συσκευή και η κατάστασή τους

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για διαχειριστές, ώστε να έχουν μια γενική εποπτεία των υπηρεσιών που εκτελούνται και των ημερομηνιών λήξης

  Διαδίκτυο και σύνδεση / Δεδομένα δικτύου / Αριθμός συσκευών στο δίκτυο

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για προαπαιτούμενα ασφάλειας (π.χ. έλεγχος ρυθμίσεων DNS, ενεργοποίηση περιορισμών θύρας ή απομακρυσμένη ανάπτυξη)

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για παροχή δυνατότητας αναφορών για διαχειριστές και για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το προϊόν μας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Αρχεία καταγραφής ελέγχου

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή αρχείου αλλαγών στην εφαρμογή και στα τελικά σημεία

  Δεδομένα Διαχειριστή και Χρήστη

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, τοπικές ρυθμίσεις

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή πρόσβασης και υπηρεσιών, δυνατότητας αποστολής αναφορών ή ειδοποιήσεων για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια ή ενημερώσεις προϊόντος

  Δικαιώματα πρόσβασης χρήστη

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή πρόσβασης στο προϊόν

  Δεδομένα Εταιρείας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Ονοματεπώνυμο, επιχειρηματικά, οικονομικά και φορολογικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για την παροχή υποστήριξης και για επικοινωνία με την εταιρεία, όποτε απαιτείται
  • Για την επεξεργασία αγορών προϊόντων
  • Για την ανανέωση και την αδειοδότηση προϊόντων

  Είδος επιχείρησης

  Παροχή Υπηρεσίας

  • Για να προτείνουμε τη σωστή λύση με βάση το είδος της εταιρείας

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω μόνο για όσο αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφουμε. Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε εντός 60 ημερών από τον τερματισμό της υπηρεσίας.

  Συνεργαζόμαστε με τα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την παροχή των υπηρεσιών μας:

  • Η υπηρεσία Αντίγραφα Ασφαλείας στο Cloud παρέχεται σε συνεργασία με την Infrascale Inc. Βλ. την Πολιτική Απορρήτου της.
  • Η υπηρεσία Εξ αποστάσεως Έλεγχος παρέχεται σε συνεργασία με την XLAB d.o.o. Βλ. την Πολιτική Απορρήτου της.
  • Η υπηρεσία Ασφαλής Πύλη στον Ιστό παρέχεται από την Zscaler, Inc. Βλ. την Πολιτική Απορρήτου της.
  • Η επεξεργασία των πληρωμών γίνεται από τον συνεργάτη μας BrainTree. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του.

  Omni

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Omni

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το Omni παρέχει προστασία και πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στο σπίτι και καθ’ οδόν, μέσω μιας λύσης που συνδυάζει υλικό και λογισμικό και συνδέεται εύκολα στον δρομολογητή (router) που ήδη υπάρχει στο σπίτι, χωρίς να επηρεάζει την απόδοση του Wi-Fi.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η λειτουργία Προστασία Οικιακού Δικτύου επιτρέπει στους χρήστες να διαπιστώνουν ποια άτομα και ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένοι στο οικιακό τους δίκτυο. Η Omni παρέχει τη δυνατότητα ειδοποιήσεων αν ανιχνευτεί ασυνήθης συμπεριφορά σε οποιαδήποτε συσκευή και μπλοκάρει κάθε προσπάθεια παραβίασης και πρόσβασης οποιασδήποτε συσκευής. Συνδέεται με τον οικιακό δρομολογητή, επομένως οι χρήστες δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουν τον δρομολογητής τους ή να κάνουν συμβιβασμούς στην επιλογή του.
  • Η Ασφάλεια Καθ’ Οδόν επεκτείνει πλήρως την προστασία Antivirus σε κινητές συσκευές που λειτουργούν με Windows, Mac, Android και iOS, προκειμένου να προστατεύονται και εκτός σπιτιού.
  • Ο Γονικός Έλεγχος επιτρέπει στις οικογένειες να φιλτράρουν περιεχόμενα και εφαρμογές στα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βίντεο. Μπορούν επίσης να διακόπτουν οποτεδήποτε τα παιχνίδια ή το διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες εντοπισμού γεωγραφικής θέση βοηθούν στην παρακολούθηση των παιδιών και παρέχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης ειδοποιήσεων σχετικά με τον χρόνο άφιξης ή αναχώρησης σε συγκεκριμένα μέρη.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Το Avast Omni έχει ενσωματωμένα τα χαρακτηριστικά Family Space, Antivirus for Desktop, Antivirus for Mobile (Android), Antivirus for Mobile (iOS) και Ασφάλεια Δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες για δεδομένα που συνδέονται με το Avast Omni, παρακαλούμε ανατρέξτε στα προϊόντα αυτά.

  Ασφάλεια Δικτύου

  Για να μπορεί το Avast Omni να προστατεύει συσκευές στο τοπικό δίκτυο του χρήστη, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Αναγνωριστικό του περιεχομένου (μήνυμα) που διαβιβάζεται

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (έως 50 μήνες)

  • Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης μηνυμάτων

  Διεύθυνση IP

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Μέρος του αρχείου μόλυνσης με κακόβουλο λογισμικό αντικαθίσταται σε 30 ημέρες με πόλη/χώρα για τον κατά προσέγγιση εντοπισμό της τοποθεσίας του κακόβουλου λογισμικού

  Δείγματα, αρχεία

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για προστασία, ανάλυση, εντοπισμό, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

  Ανιχνεύσεις

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για προστασία, εντοπισμό, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

  URL και ιστοσελίδες από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για προστασία, εντοπισμό, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και για βελτίωση του σχεδιασμού ή της ροής

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (έως 50 μήνες)
  • Ευρήματα από τα δεδομένα χρήσης κάποιου προϊόντος μπορεί να επηρεάσουν τον σχεδιασμό ή τη διάρθρωση ενός νέου προϊόντος (36 μήνες)

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε

  Επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, Αναγνωριστικό Συσκευής, διεύθυνση MAC)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (έως 50 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  MSISDN (αριθμός κινητού τηλεφώνου)

  Παροχή Υπηρεσίας (30 ημέρες)

  • Για εκδόσεις λευκής ετικέτας της εφαρμογής που πωλούνται μέσω συνεργαζόμενων φορέων, επέχει θέση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης που συνδέεται με την άδεια
  • Για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι ο χρήστης που επικοινωνεί με την υποστήριξη πελατών διαθέτει έγκυρη και εν ισχύ άδεια για το προϊόν

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (έως 50 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  Γεωγραφικά δεδομένα / δεδομένα τοπικών ρυθμίσεων

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Με την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος για Windows

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων με βάση τη χώρα

  Εφαρμογές - λοιπά υπάρχοντα λογισμικά ασφάλειας / antivirus

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τον ορισμό κανόνων του τρόπου με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται το Antivirus

  Εφαρμογές στη συσκευή

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τον ορισμό κανόνων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται το Antivirus σε σχέση με άλλα εγκατεστημένα λογισμικά (π.χ. εξαιρέσεις στη σάρωση, φιλτράρισμα, ειδοποιήσεις, εφαρμογή κανόνων Μην Ενοχλείτε)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Άλλα προϊόντα/άδειες της Avast στη συσκευή και η κατάστασή τους

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που πρέπει να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται, ποιο προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Διαδίκτυο και σύνδεση / Δεδομένα δικτύου / Αριθμός συσκευών στο δίκτυο

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Προαπαιτούμενα ασφάλειας (π.χ. έλεγχος ρυθμίσεων DNS, περιορισμοί θύρας που επιτρέπουν ή απενεργοποιούν τον έλεγχο κατάστασης Ασφαλείας των συσκευών στο δίκτυο)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Κατάλληλη προσφορά, σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά μπορεί να αυξάνουν την ασφάλεια ή το ιδιωτικό απόρρητο της εκάστοτε σύνδεσης, του είδους δικτύου κ.λπ.

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας

  Προγράμματα περιήγησης (εγκατεστημένα, προεπιλεγμένα)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για το άνοιγμα περιεχομένων στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (έως 50 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  Επισημαίνεται ότι τα δείγματα (αρχεία, URL) που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού διατηρούνται στα συστήματά μας για όσο χρόνο αυτό κριθεί αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα λειτουργικότητα του προϊόντος AV. Τα δείγματα αυτά δεν συνδέονται με κανένα αναγνωριστικό ή φυσικό πρόσωπο και η περίοδος διατήρησης που αναφέρεται ανωτέρω δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη χρήση.

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για το Omni είναι:

 • Amplitude σε iOS και Android
 • Google Fabric Crashlytics σε iOS και Android
 • AppsFlyer Analytics για iOS και Android
 • Google Analytics
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Online Security & Privacy

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Online Security & Privacy

  Βασική Λειτουργικότητα

  Η Online Security & Privacy είναι μια επέκταση του προγράμματος περιήγησης (ή προσθήκη) που διατίθεται για Chrome, Firefox, Edge, Safari, καθώς και Avast Secure Browser. Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ελέγχουμε κατά πόσο ο ιστότοπος περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή phishing. Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αυτή τη λειτουργία, μέσω της επεξεργασίας των URL.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Το Antivirus ελέγχει τους συνδέσμους στα αποτελέσματα αναζήτησης, έτσι ώστε ο χρήστης να γνωρίζεις αν η σελίδα προσπαθεί να διασπείρει κακόβουλο λογισμικό.
  • Η λειτουργία Προστασία από Phishing αναγνωρίζει και μπλοκάρει ιστοτόπους phishing που προσπαθούν να υποκλέψουν τα δεδομένα σας.
  • Η λειτουργία Προστασία από Παρακολούθηση μπλοκάρει ενοχλητικά cookies παρακολούθησης που συλλέγουν δεδομένα για τη δραστηριότητα περιήγησής σας.
  • Η λειτουργία Σήμανση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης δείχνει κατά πόσον ο ιστότοπος είναι ασφαλής, πριν τον επισκεφτεί ο χρήστης.
  • Η λειτουργία Συλλογή Δεδομένων Διαφήμισης κάνει εξαίρεση από διαφημίσεις με βάση τα ατομικά ενδιαφέροντα του χρήστη. Εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σημαίνει ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες από τις οποίες εξαιρείστε δεν θα εμφανίζουν πλέον διαφημίσεις που έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας.
  • Η λειτουργία Privacy Advisor διευκολύνει τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων απορρήτου στις πιο δημοφιλείς επιγραμμικές πλατφόρμες μέσω βήμα προς βήμα καθοδήγησης.
  • Παγκόσμιος Έλεγχος Απορρήτου είναι μια λύση τρίτου που έχουμε εφαρμόσει στις ρυθμίσεις, βάσει της οποίας ο χρήστης μπορεί να αποστέλλει στις διαδικτυακές εταιρείες που επισκέπτεται ένα σήμα «GPC» με το οποίο τις ενημερώνει ότι επιθυμεί να εξαιρεθεί από την πώληση και διαβίβαση των προσωπικών του πληροφοριών από τον ιστότοπο. Βλ. τις λεπτομέρειες εδώ.
  • Η λειτουργία Διαχειριστής cookies αποδέχεται ή απορρίπτει αυτόματα banner προτιμήσεων συναίνεσης για cookies ενώ οι χρήστες περιηγούνται στο διαδίκτυο.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται η λειτουργία Online Ασφάλεια & Απόρρητο, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης για την επί πληρωμή έκδοση):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  URL

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για να ελέγχουμε αν τα URL και οι προηγηθέντες τομείς (domain) από τους οποίους έγινε παραπομπή ή τα URL (ανάλογα με την περίπτωση) είναι κακόβουλα ή η αναγνώριση της προέλευσής τους για την ανάλυση απειλών δεν είναι δυνατή
  • Για τη διασφάλιση της λειτουργίας διαχειριστή συναίνεσης για cookies (επιτρεπτοί ιστότοποι, αντιμετώπιση προβλημάτων)

  Δεδομένα Χρήσης

  (ανοιχτή επέκταση, ιστότοπος που βαθμολογήθηκε, απενεργοποιημένη παρακολούθηση, αλλαγή ρυθμίσεων, αποκλεισμένος ιστότοπος)

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και για βελτίωση του σχεδιασμού ή της ροής

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη στο περιβάλλον εργασίας του και του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με την επέκταση

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Εσωτερικό αναγνωριστικό επέκτασης (GUID)

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για να διακρίνουμε μοναδικές επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό και να τις αξιολογούμε στα συστήματά μας

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για τη μέτρηση της τηλεμετρίας του προϊόντος και τον υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή (αναγνωριστικό ταυτότητας υλικού, πρόγραμμα περιήγησης, OS)

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για τη λήψη στατιστικών χρήσης

  Πληροφορίες επεκτάσεων (πηγή και χρόνος εγκατάστασης, έκδοση και αναγνωριστικό καμπάνιας)

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για τη λήψη στατιστικών χρήσης, την αξιολόγηση των μηνυμάτων μας και τη διενέργεια δοκιμής A/B για τα χαρακτηριστικά

  Τοποθεσία / Χώρα

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για τον εντοπισμό καμπάνιας κακόβουλου λογισμικού που αφορά ειδικά τη χώρα

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για τη μέτρηση της τηλεμετρίας του προϊόντος και τον υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων

  Γλώσσα

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για να είμαστε σίγουροι ότι επικοινωνούμε στη σωστή γλώσσα

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (24 μήνες)

  • Για τη μέτρηση της τηλεμετρίας του προϊόντος και τον υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων

  Κατάσταση Antivirus

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για να μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της Τραπεζικής Λειτουργίας, η οποία είναι δυνατή μόνο αν είναι εγκατεστημένο το Avast Antivirus και προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να ανοίγει τη σελίδα σε ασφαλές περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης όταν πρόκειται για ευαίσθητους ιστοτόπους (τραπεζικές συναλλαγές)

  Κωδικοί Πρόσβασης

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Passwords, Avast Passwords για Mac, Avast Passwords για iOS και Avast Passwords για Android (συλλήβδην ως «Κωδικοί Πρόσβασης»)

  Βασική Λειτουργικότητα

  Η καταγραφή Κωδικών Πρόσβασης αποθηκεύει σε κρυπτογραφημένο σημείο αποθήκευσης και συμπληρώνει αυτόματα κωδικούς πρόσβασης, πιστωτικές κάρτες και σημειώσεις που καταχωρούνται από εσάς.

  Το προϊόν αποτελείται από ορισμένα συστατικά στοιχεία που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα:

  • Windows - Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης Avast Passwords για Google Chrome, Mozilla Firefox, Avast Secure Browser και Microsoft Edge αντιστοιχίζονται με το Avast Antivirus
  • Mac - Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης Avast Passwords για Google Chrome, Mozilla Firefox και Safari αντιστοιχίζονται με μεμονωμένα Avast Passwords για εφαρμογή Mac
  • Κινητές Συσκευές - μεμονωμένα Avast Passwords για iOS και Avast Passwords για εφαρμογές Android

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η Προστασία Κωδικών λαμβάνει αμέσως ειδοποίηση αν εντοπιστεί διαρροή οποιουδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασής σας στο διαδίκτυο, προκειμένου να διατηρεί ασφαλή την ταυτότητά σας. Η λειτουργία αναφέρει επίσης αδύναμους ή διπλούς κωδικούς πρόσβασης.
  • Η λειτουργία Συνδέσεις και Πιστωτικές Κάρτες αποθηκεύει τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε σε μια κρυπτογραφημένη θυρίδα και τα προστατεύει με κύριο κωδικό ή διαπιστευτήρια σύνδεσης στο λειτουργικό σύστημα, έτσι ώστε να έχετε μόνο εσείς πρόσβαση σε αυτά.
  • Η λειτουργία Ασφαλείς Σημειώσεις παρέχει την ίδια κρυπτογράφηση με τη λειτουργία Συνδέσεις και Πιστωτικές Κάρτες σε κάθε σημείωση που προστίθεται στην εφαρμογή.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Οι κωδικοί πρόσβασης και τα συστατικά στοιχεία τους αποθηκεύουν κρυπτογραφημένες πληροφορίες, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μόνο εσείς, ως ο χρήστης που τα αποθήκευσε. Η Avast δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να διαβάσει τα δεδομένα.

  Η Μη Κρυπτογραφημένη Υπηρεσία και τα Δεδομένα Συσκευής εφαρμόζονται ως εξής (επιπλέον των Δεδομένων Τιμολόγησης ή των Δεδομένων Λογαριασμού, ανάλογα με την περίπτωση):

  Δεδομένα υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος (μεταδεδομένα εφαρμογών, αριθμός ελέγχων για Ειδοποιήσεις Παραβιάσεων, αριθμός και αποτελέσματα σάρωσης Wi-Fi, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και ροή οθόνης)

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για την κρυπτογράφηση του συγχρονισμού δεδομένων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Πληροφορίες για την αλληλεπίδραση του χρήστη με ιστοσελίδες

  Παροχή Υπηρεσίας (60 ημέρες ανεπεξέργαστα δεδομένα)

  • Για τη βελτίωση της ποιότητας σύνδεσης και της αναγνώρισης φόρμας αλλαγής κωδικού πρόσβασης

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Αναγνωριστικό τυχαίας επέκτασης

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος,

  Έκδοση εφαρμογής Avast Antivirus / Avast Passwords,

  Έκδοση Προγράμματος Περιήγησης,

  Έκδοση Επέκτασης

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για την υποστήριξη των χρηστών και την αντιμετώπιση προβλημάτων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (39 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή προϊόντων

  Παράμετροι ονόματος / Παράμετροι αναγνωριστικού ταυτότητας δοκιμής AB

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για τον πολλαπλασιασμό/διάδοση διαφόρων ρυθμίσεων παραμέτρων με βάση τις διάφορες τιμές εισόδου για σύνολα παραμέτρων

  SafePrice

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast SafePrice

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το SafePrice είναι μια επέκταση προγράμματος περιήγησης που διατίθεται για Chrome, Firefox, Edge και Safari. Κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα online κατάστημα ή ιστότοπο προϊόντος, το SafePrice θα σας εμφανίζει σύγκριση με με αντίστοιχες τιμές και εκπτωτικά κουπόνια.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Τα Εκπτωτικά Κουπόνια και άλλες προωθητικές προσφορές συνήθως παρέχονται από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ως κίνητρα για αγορές. Αυτό σημαίνει ότι τα κουπόνια αυτά σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς και, ορισμένες φορές, μόνο με συγκεκριμένες σελίδες. Για να μπορούμε να προσφέρουμε κουπόνια που να σας ενδιαφέρουν, πρέπει να ελέγχουμε το τρέχον URL της σελίδας, σε αντιπαραβολή με λίστα διαθέσιμων προσφορών.
  • Η λειτουργία Σύγκριση Τιμών αναζητά συγκεκριμένα τμήματα του κώδικα HTML, τα οποία της επιτρέπουν να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες για το προϊόν που ψάχνετε να αγοράσετε – όνομα προϊόντος, SKU (κωδικό προϊόντος) και τρέχουσα τιμή. Στη συνέχεια, συγκρίνουμε τις πληροφορίες αυτές με μια βάση δεδομένων με τιμές που μας παρέχονται από τους συνεργάτες μας και προτείνουμε φθηνότερες τιμές για το ίδιο προϊόν, εφόσον υπάρχουν.

  Οι πληροφορίες για διαθέσιμες προσφορές, κουπόνια ή φθηνότερες τιμές προέρχονται από το Ciuvo. Ζητούμε το περιεχόμενο αυτό, βάσει των πληροφοριών που ανακτώνται από τη σελίδα, τις ρυθμίσεις γλώσσας, την τοποθεσία σε επίπεδο χώρας και την έρευνα στο SafePrice. Μόλις κάνετε κλικ στην προσφορά, το αίτημά σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία από το Ciuvo, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται το SafePrice, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής:

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  URL και ιστοσελίδες από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την εμφάνιση εκπτωτικών κουπονιών και προσφορών σύγκρισης τιμών που σχετίζονται με τον ιστότοπο που επισκέπτεστε

  Ερώτημα αναζήτησης

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Αν υποβληθεί από εσάς, για αναζήτηση σχετικών προϊόντων και εκπτωτικών κουπονιών

  Ονομασία και τιμή προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την εμφάνιση προσφορών σύγκρισης τιμών που σχετίζονται με το προϊόν που αναζητάτε να αγοράσετε

  Ανατροφοδότηση χρήστη (βαθμολογίες, σχόλια)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για να διακρίνουμε αν οι προσφορές που λάβατε είναι σχετικές και ενημερωμένες και για να λάβουμε ανατροφοδότηση για το προϊόν

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση την ανατροφοδότηση του χρήστη

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Εσωτερικό αναγνωριστικό επέκτασης (GUID)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για τη μέτρηση της τηλεμετρίας του προϊόντος και τον υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή (πρόγραμμα περιήγησης)

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για τη λήψη στατιστικών χρήσης

  Πληροφορίες επεκτάσεων (πηγή και χρόνος εγκατάστασης, έκδοση και αναγνωριστικό καμπάνιας)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για να είμαστε σίγουροι ότι οι προσφορές μας σας ενδιαφέρουν και ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος λειτουργούν κατά τα αναμενόμενα

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για τη λήψη στατιστικών χρήσης, την αξιολόγηση της καμπάνιας μάρκετινγκ και τη διενέργεια δοκιμών A/B για τα χαρακτηριστικά

  Χώρα

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για να είμαστε σίγουροι ότι οι προσφορές μας σας ενδιαφέρουν και για να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τη χρήση του SafePrice ανά χώρα

  Γλώσσα

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για να είμαστε σίγουροι ότι οι προσφορές μας σας ενδιαφέρουν και για να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τη χρήση του SafePrice ανά γλώσσα

  Το SafePrice δεν κάνει επεξεργασία Λογαριασμού ή Δεδομένων Τιμολόγησης.

  Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης

  Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για σταθερό Η/Υ

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Secure Browser («Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ»)

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ είναι ένα προϊόν που προσφέρεται προς το παρόν για χρήστες Windows σε Η/Υ και χρήστες OS σε mac.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Το Πρόγραμμα Περιήγησης Κέντρου Ασφάλειας & Απορρήτου είναι ενσωματωμένο στο Κέντρο Ασφάλειας & Απορρήτου που αποτελεί μια επιμελημένη συλλογή ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών, εργαλείων και ρυθμίσεων ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου, οργανωμένων σε μία κονσόλα διαχείρισης που σας διευκολύνει στο να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο.
  • Η λειτουργία Ασπίδα Web σας προστατεύει από την πρόσβαση σε επικίνδυνους ιστοτόπους, όπως είναι οι πλαστοί ιστότοποι, οι ιστότοποι που περιέχουν επιβλαβή προγράμματα, όπως διαφημιστικό λογισμικό, προγράμματα υποκλοπής, ransomware, ιούς και κάθε άλλο τύπο κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την κλοπή των στοιχείων σας. Περιλαμβάνει σάρωση HTTPS, που αποκρυπτογραφεί και σαρώνει την κρυπτογραφημένη κυκλοφορία επιλεγμένων ιστότοπων για τον εντοπισμό δυνητικά κακόβουλου λογισμικού που περιέχεται σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν συνδέσεις HTTPS. Η σάρωση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου τοπικά στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης HTTPS και κανείς εκτός της συσκευής δεν μπορεί να διαβάσει ή να αποκρυπτογραφήσει τη σύνδεση.
  • Ο Καθαριστής Απορρήτου καθαρίζει το ιστορικό των προγραμμάτων περιήγησης, όλα τα cookie, συμπεριλαμβανομένων των cookie τρίτων, τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην προσωρινή μνήμη, καθώς και άλλες δέσμες ενεργειών παρακολούθησης, με ένα μόνο κλικ, ώστε να διασφαλίζει το απόρρητο της δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο και να ελευθερώνει χώρο στον δίσκο.
  • Η λειτουργία Ελεγκτής Απορρήτου είναι μια ενσωματωμένη επέκταση που εξασφαλίζει γρήγορη, ασφαλή και απόρρητη εμπειρία χρήσης διαδικτύου, χωρίς περιττά στοιχεία. Περιλαμβάνει λειτουργίες αποκλεισμού διαφημίσεων (εμποδίζει τη φόρτωση διαφημίσεων), αποκλεισμού ιχνηλατών (εμποδίζει τις δέσμες ενεργειών και τα cookie παρακολούθησης) και αποτροπής καταγραφής ψηφιακού αποτυπώματος (αποκρύπτει το ψηφιακό αποτύπωμα του προγράμματος περιήγησης για να αποτρέπει την παρακολούθηση από ιστότοπους), όλα σε ένα προϊόν. Η λειτουργία Ελεγκτής Απορρήτου συλλέγει και εμφανίζει τον αριθμό των αποκλεισμένων κλήσεων τρίτων από εξωτερικές πηγές.
  • Ο Συγχρονισμός έχει την έννοια ότι μπορείτε να εισέλθετε στο πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ταυτότητας Avast ή τον λογαριασμό Google. Τα δεδομένα περιήγησής σας (όπως σελιδοδείκτες, ιστορικό, ρυθμίσεις, ανοιχτές καρτέλες, κωδικοί πρόσβασης, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και πληροφορίες πληρωμών) θα αποθηκεύονται ως αντίγραφα ασφαλείας και θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές σας. Αν εισέλθετε στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ταυτότητας Avast, λαμβάνουμε πληροφορίες που συγχρονίζετε σε όλες τις συσκευές σε κρυπτογραφημένη μορφή και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές ή να τις διαβάσουμε.
  • Το Ενσωματωμένο VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) δημιουργεί μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του διαδικτύου, το οποίο διασφαλίζει τα δεδομένα περιήγησης από αδιάκριτα βλέμματα, δραστηριότητες παρακολούθησης και εισβολείς του διαδικτύου (χάκερ). Αυτή η λειτουργία VPN δεν παρακολουθεί ούτε αποθηκεύει χρονικές σημάνσεις συνδέσεων, πληροφορίες περιόδου λειτουργίας, στοιχεία χρήσης εύρους ζώνης, δεδομένα κυκλοφορίας, διευθύνσεις IP ή άλλα δεδομένα. Η χρήση VPN ενισχύει το απόρρητο και την ασφάλεια, όμως θα εξακολουθείτε να ευθύνεσθε για κάθε δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο.
  • Το Κατάστημα Πρόσθετων της Avast (Avast Addons Store) είναι ένα επιγραμμικό κατάστημα που δημιουργήθηκε και διατηρείται από την Avast για να παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε γνώση και να εγκαθιστάτε ευρύ φάσμα επεκτάσεων. Κατά την εγκατάσταση κάθε επέκτασης, θα κληθείτε να αναφέρετε ποια δεδομένα μπορείτε να μοιραστείτε με την επέκταση. Οι επεκτάσεις είναι πρόσθετα που δημιουργούνται για να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του προγράμματος περιήγησης ή για να ενσωματώσουν μια υφιστάμενη υπηρεσία σε αυτό.
  • Η λειτουργία Προστασία Επεκτάσεων είναι μια ενσωματωμένη επέκταση που βοηθά στην προστασία από ενοχλητικές, ψεύτικες ή κακόβουλες επεκτάσεις προγραμμάτων περιήγησης. 
  • Η λειτουργία Φρουρός Κάμερας Web προστατεύει από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής. 
  • Η λειτουργία Κατέβασμα Βίντεο είναι μια επέκταση που σας επιτρέπει να μετατρέπετε και να κατεβάζετε βίντεο από το YouTube και άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • HackCheck – Ανατρέξτε στην ενότητα HackCheck.
  • Γραφικό στοιχείο Accuweather – Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών καιρού στη σελίδα νέας καρτέλας, με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (που προκύπτει από τη διεύθυνση IP) και το μοντέλο/λειτουργικό σύστημα της συσκευής.
  • Επέκταση CouponFollow (μόνο για χρήστες στις ΗΠΑ) – Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την παροχή κωδικών κουπονιών και προσφορών από ηλεκτρονικούς εμπόρους, για να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα. Η υπηρεσία παρέχεται από τον συνεργάτη μας NextGen Shopping, LLC και σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του. Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, η επέκταση μπορεί να αναλύει και να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες περιήγησης και, πιο συγκεκριμένα, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις πληροφορίες συσκευής για να καθορίσει ποια κουπόνια θα σας εμφανίσει. Η επέκταση μπορεί επίσης να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με κουπόνια και καλάθια αγορών (π.χ. αν και πώς χρησιμοποιήσατε ένα κουπόνι, το σύνολο του καλαθιού, την αξία έκπτωσης) και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η επέκταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου για τις αγορές της NextGen.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Από προεπιλογή, το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ επεξεργάζεται τοπικά στο σύστημά σας τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Πληροφορίες ιστορικού περιήγησης· για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ μπορεί να αποθηκεύει τα URL των σελίδων που επισκέπτεστε, cache κειμένου, εικόνες και άλλους πόρους από τις σελίδες αυτές. Αν το χαρακτηριστικό προκαταρκτικής απόδοσης είναι ενεργοποιημένο, μπορεί επίσης να αποθηκευτεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μια λίστα με διευθύνσεις ΙΡ που περιέχουν συνδέσμους για τις σελίδες αυτές·
  • Όνομα, επώνυμο, email ή κωδικούς πρόσβασης για να σας βοηθούν να συμπληρώνετε φόρμες ή να εισέρχεστε στους ιστοτόπους που επισκέπτεστε·
  • Άδεια που έχετε παραχωρήσει σε ιστοτόπους·
  • Cookies ή δεδομένα από ιστοτόπους που επισκέπτεστε·
  • Δεδομένα που αποθηκεύονται από πρόσθετα·
  • Καταγραφές όσων έχετε κατεβάσει από ιστοτόπους·
  • Οι διευθύνσεις IP δεν αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς τοπικής προσαρμογής προϊόντων και ανάλυσης, με βάση την κατά προσέγγιση τοποθεσία (σε επίπεδο πόλης/χώρας)·

  Τα δεδομένα αυτά δεν αποστέλλονται στο περιβάλλον μας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα δεδομένα αυτά εντός του Secure Browser για Σταθερό Η/Υ, από τη σελίδα «Ρυθμίσεις».

  Ωστόσο, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Συγχρονισμός, θα επεξεργαζόμαστε σχετικά δεδομένα προγραμμάτων περιήγησης στο δικό μας περιβάλλον, για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται συγχρονισμός σε όλες τις συσκευές.

  Στο περιβάλλον μας επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση), ενώ χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ:

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Υποσύνολο διευθύνσεων URL και ιστοσελίδων από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη λειτουργία Ασπίδα Web, επεξεργαζόμαστε ένα υποσύνολο διευθύνσεων URL στο παρασκήνιο για προστασία, ανίχνευση, αποκλεισμό, απομόνωση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού ή επιθέσεων.

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και για βελτίωση του σχεδιασμού ή της ροής

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (έως 60 μήνες)
  • Τα ευρήματα που αφορούν το προϊόν μπορεί να επηρεάσουν τον σχεδιασμό ή τη διάρθρωση ενός νέου προϊόντος (36 μήνες)

  Βαθμολογίες του χρήστη στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για τη βελτίωση του προϊόντος ή των χαρακτηριστικών του με βάση την ανατροφοδότηση του χρήστη

  Σχόλια του χρήστη στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της λειτουργίας και την πρόληψη σφαλμάτων κατάρρευσης, με βάση την ανατροφοδότηση του χρήστη

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Για τη βελτίωση του προϊόντος ή των χαρακτηριστικών του με βάση την ανατροφοδότηση του χρήστη

  Τα δεδομένα περιήγησής σας (σελιδοδείκτες, ιστορικό, ρυθμίσεις, ανοιχτές καρτέλες, κωδικοί πρόσβασης, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και πληροφορίες πληρωμών (όνομα στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης))

  Παροχή Υπηρεσίας (3 μήνες)

  • Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Συγχρονισμός για να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων προγραμμάτων περιήγησης σε όλες τις συσκευές. Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Συγχρονισμός, τα δεδομένα διαγράφονται εντός 3 μηνών.

  Συμβάντα του VPN του Secure Browser (όπως κλικ για «αναβάθμιση τώρα», κλικ για «δωρεάν δοκιμή» [αποκαλούνται «αναγνωριστικό συμβάντων εφαρμογής»])

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Εάν ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό VPN για τη διασφάλιση της λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και για βελτίωση του σχεδιασμού ή της ροής

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (36 μήνες)

  • Εάν ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό VPN για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό ανάπτυξης προϊόντων, καθώς αποσκοπούμε στην ανάπτυξη κορυφαίων προϊόντων

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Αναγνωριστικά διαδικτύου (GUID, αναγνωριστικό λογαριασμού, αναγνωριστικό συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και κατανομή των εισόδων στη βάση δεδομένων

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (60 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (60 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  Τοποθεσία (σε επίπεδο πόλης/χώρας)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Με την εγκατάσταση της σωστής γλωσσικής έκδοσης του προϊόντος για Windows

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (6 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (50 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος με βάση τη χώρα (36 μήνες)

  Επεκτάσεις που έχουν εγκατασταθεί στο πρόγραμμα περιήγησης

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τον ορισμό κανόνων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται το Πρόγραμμα Περιήγησης σε σχέση με τις εγκατεστημένες επεκτάσεις (π.χ. εξαιρέσεις στη σάρωση, φιλτράρισμα, ειδοποιήσεις, καταχωρίσεις σε λευκή λίστα ή μαύρη λίστα)

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (36 μήνες)

  • Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις λειτουργίες των επεκτάσεων και τις άλλες διαθέσιμες λύσεις

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (60 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος με βάση τη συμμετοχή και τις προτιμήσεις των χρηστών (36 μήνες)

  Άλλα προϊόντα/άδειες χρήσης της εταιρείας στη συσκευή και η κατάστασή τους (π.χ. προϊόν antivirus)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που πρέπει να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται, ποιο προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων (60 μήνες)

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών

  Προγράμματα περιήγησης (εγκατεστημένα, προεπιλεγμένα)

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για την παροχή λειτουργίας εισαγωγής, την αύξηση νέων χρηστών και την εμπειρία προϊόντος

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (60 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (36 μήνες)

  Τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε για το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης σε Σταθερό Η/Υ είναι:

 • Google Analytics
 • Mixpanel
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ συνεργάζεται με τις παρακάτω μηχανές αναζήτησης:

  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις μηχανές αναζήτησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του καθενός, χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συνδέσμους.

  Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Σταθερό Η/Υ προβάλλει διαφημίσεις σε συνεργασία με τους παρακάτω ιστοτόπους:

  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους συνεργάτες αυτούς, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του καθενός, χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συνδέσμους.

  Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  Avast Secure Browser για Android και Avast Secure Browser για iOS (συλλήβδην ως «Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές»)

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές είναι ένα πρόγραμμα ιδιωτικής περιήγησης για κινητές συσκευές που παρέχεται σε χρήστες Android και iOS.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Το Πρόγραμμα Περιήγησης Κέντρου Ασφάλειας & Απορρήτου είναι ενσωματωμένο στο Κέντρο Ασφάλειας & Απορρήτου που αποτελεί μια επιμελημένη συλλογή ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών, εργαλείων και ρυθμίσεων ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου, οργανωμένων σε μία κονσόλα διαχείρισης που σας διευκολύνει στο να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο.
  • Το Adblock εμποδίζει την προβολή διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τις λίστες αποκλεισμού που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το AdBlock συνήθως δεν καταργεί τις διαφημίσεις, τις εμποδίζει ήδη από το να φορτωθούν, επιταχύνοντας έτσι και την εμπειρία του προγράμματος περιήγησης.
  • Η Προστασία από Παρακολούθηση εμποδίζει την παρακολούθηση του χρήστη μέσω των ιστοτόπων, αποτρέποντας τη δημιουργία cookies εντοπισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των λιστών αποκλεισμού που έχουν δημοσιοποιηθεί. Η Προστασία από Παρακολούθηση συνήθως δεν καταργεί τα cookies εντοπισμού, τα εμποδίζει από το να φορτωθούν και να δημιουργηθούν, επιταχύνοντας έτσι και την εμπειρία του προγράμματος περιήγησης.
  • Η Προστασία Αποτυπώματος εμποδίζει την παρακολούθηση του χρήστη μέσω των ιστοτόπων, χρησιμοποιώντας τεχνικές δακτυλικού αποτυπώματος για προγράμματα περιήγησης. Δεδομένου ότι η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος αυτή καθαυτή δεν μπορεί να εμποδιστεί ή να αποφευχθεί, το χαρακτηριστικό αυτό εμποδίζει την παρακολούθηση, τροποποιώντας το ψηφιακό αποτύπωμα του προγράμματος περιήγησης του χρήστη κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί εκ νέου από ιστοτόπους τρίτων.
  • Η λειτουργία Ασπίδα Web σας προστατεύει από την πρόσβαση σε επικίνδυνους ιστοτόπους, όπως είναι οι ψευδοϊστότοποι, οι ιστότοποι που περιέχουν επιβλαβές περιεχόμενο όπως διαφημιστικό λογισμικό, κατασκοπευτικό λογισμικό, λυτρισμικό, ιούς και κάθε άλλο τύπο κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την κλοπή των πληροφοριών σας.
  • Το Ενσωματωμένο VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο τούνελ μεταξύ της συσκευής σας και του διαδικτύου, το οποίο διασφαλίζει τα δεδομένα περιήγησης από αδιάκριτα βλέμματα.
  • Το χαρακτηριστικό Σαρωτής Ασφάλειας πραγματοποιεί σάρωση της συσκευής σας, της σύνδεσής της με το διαδίκτυο και των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (άλλως γνωστά ως Ασπίδες Προγραμμάτων Περιήγησης) για απειλές και τρωτά σημεία, επεξεργάζεται τα ευρήματα και παρουσιάζει στην οθόνη τα αποτελέσματα και τις πιθανές βελτιώσεις.
  • Το Nuke καθαρίζει το ιστορικό περιήγησης, τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην προσωρινή μνήμη, τα cookies του προβαλλόμενου ιστότοπου και cookies τρίτων καθώς και άλλα σκουπίδια με ένα μόνο κλικ, ώστε να διατηρεί τη δραστηριότητά σας στον τομέα αυτόν ιδιωτική και να ελευθερώνει χώρο στο δίσκο.
  • Η Κατάργηση Δεδομένων Δικτυακού Τόπου καθαρίζει το ιστορικό περιήγησης, τα cookies του προβαλλόμενου ιστότοπου και τα offline δεδομένα με τον τρέχοντα ιστότοπο με ένα μόνο κλικ, ώστε να διατηρεί τη δραστηριότητά σας ιδιωτική και να ελευθερώνει χώρο στο δίσκο.
  • Το Λογισμικό Λήψης Βίντεο σας επιτρέπει να κατεβάζετε βίντεο από υποστηριζόμενους ιστοτόπους στη συσκευή σας.
  • Η Θυρίδα Πολυμέσων κατανέμει τα αρχεία σας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταφορτώνετε κατά τις περιόδους λειτουργίας περιήγησης, στο κρυπτογραφημένο σύστημα αρχείων της εφαρμογής του προγράμματος περιήγησης. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στη συσκευή σας και είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής του προγράμματος περιήγησης.
  • Η Ασφαλής Λειτουργία κρυπτογραφεί τα ερωτήματα DNS, εμποδίζει την προβολή διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης, αποτρέπει την αποθήκευση του ιστορικού περιήγησης και καταργεί όλα τα cookies εντοπισμού (cookies του προβαλλόμενου ιστότοπου και cookies τρίτων) ή της μνήμης cache του web που μαζεύετε κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας περιήγησης.
  • Η Ασφαλής & Ιδιωτική Λειτουργία δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο τούνελ μεταξύ της συσκευής σας και του διαδικτύου, κρυπτογραφεί τα ερωτήματα DNS, εμποδίζει την προβολή διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης, αποτρέπει την αποθήκευση του ιστορικού περιήγησης και καταργεί όλα τα cookies εντοπισμού (cookies του προβαλλόμενου ιστότοπου και cookies τρίτων) ή της μνήμης cache του web που μαζεύετε κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας περιήγησης.
  • Η Προστασία ΡΙΝ θωρακίζει τη συσκευή σας έναντι απειλών του πραγματικού κόσμου από τοπικές επιθέσεις, κλειδώνοντας την πρόσβαση στην εφαρμογή προγράμματος περιήγησης στη συσκευή σας με έναν μοναδικό κωδικό που γνωρίζετε μόνο εσείς. Ο Κωδικός PIN σας είναι κρυπτογραφημένος στο δίσκο και δεν αποθηκεύεται σε διακομιστή.
  • Ο Συγχρονισμός έχει την έννοια ότι μπορείτε να εισέλθετε στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ταυτότητας Avast. Τα δεδομένα περιήγησής σας (όπως σελιδοδείκτες, ιστορικό, ρυθμίσεις, ανοιχτές καρτέλες, κωδικοί πρόσβασης, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και πληροφορίες πληρωμών) θα αποθηκεύονται ως αντίγραφα ασφαλείας και θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές σας. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ως αντίγραφα ασφαλείας είναι κρυπτογραφημένα βάσει του τυποποιημένου προγράμματος κρυπτογράφησης του κλάδου, ενώ η αποκρυπτογράφηση είναι δυνατή μόνο από τον χρήστη.
  • Τα Στατιστικά Στοιχεία για το Απόρρητο καταδεικνύουν στους χρήστες τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας Ablock και του VPN μέσω αριθμητικών δεδομένων, παρουσιάζοντας τον αριθμό των διαφημίσεων που έχουν αποκλειστεί, τον αριθμό των κακόβουλων λογισμικών που έχουν αποκλειστεί από την Ασπίδα Web, καθώς και τον αριθμό των δεδομένων περιήγησης που προστατεύονται από το VPN.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Από προεπιλογή, το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές επεξεργάζεται τοπικά στο σύστημά σας τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Πληροφορίες ιστορικού περιήγησης· για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές μπορεί να αποθηκεύει τα URL των σελίδων που επισκέπτεστε, cache κειμένου, σελιδοδείκτες, ζώνες, εικόνες και άλλους πόρους από τις σελίδες αυτές.
  • Άδεια που έχετε παραχωρήσει σε ιστοτόπους·
  • Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες, όπως ετικέτες pixel και προειδοποιητικό σήμα διαδικτύου (web beacon) από ιστοτόπους που επισκέπτεστε·
  • Καταγραφές όσων έχετε κατεβάσει από ιστοτόπους χρησιμοποιώντας τη Θυρίδα Πολυμέσων.

  Τα δεδομένα αυτά δεν αποστέλλονται στο περιβάλλον μας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα δεδομένα αυτά εντός του Προγράμματος Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές στην ενότητα «Για προχωρημένου» της σελίδας Ασφάλεια & Ρυθμίσεις Απορρήτου.

  Αν ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό Συγχρονισμός, θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα Συγχρονισμού στο δικό μας περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται συγχρονισμός σε όλες τις συσκευές σας.

  Στο περιβάλλον μας επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής ενώ χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές (επιπλέον των Δεδομένων Λογαριασμού και των Δεδομένων Τιμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση):

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Διεύθυνση IP

  Παροχή Υπηρεσίας (ανά περίοδο λειτουργίας)

  • Αντικαθίσταται από χώρα για την παροχή αλλαγών γεωγραφικών δεδομένων στις ρυθμίσεις παραμέτρων (σε τοπικό ή απομακρυσμένο επίπεδο)
  • Για την προ-απόδοση της λειτουργικότητας του χαρακτηριστικού, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί

  Συμβάντα και χρήση προϊόντος

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και τη χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή και για βελτίωση του σχεδιασμού ή της ροής

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (έως 24 μήνες)
  • Τα ευρήματα που αφορούν το προϊόν μπορεί να επηρεάσουν τον σχεδιασμό ή τη διάρθρωση ενός νέου προϊόντος (24 μήνες)

  Δεδομένα συγχρονισμού (σελιδοδείκτες, ιστορικό)

  Παροχή Υπηρεσίας (3 μήνες)

  • Αν ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό Συγχρονισμός για να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται συγχρονισμός σε όλες τις συσκευές σας

  Δεδομένα Συσκευής

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (GUID, Αναγνωριστικά Συσκευής)

  Παροχή Υπηρεσίας (24 μήνες)

  • Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (εγκαταστάσεις, εκδόσεις, ενημερώσεις, ρυθμίσεις) και την παρακολούθηση της συνδρομής των χρηστών σε δοκιμαστικές εκδόσεις και αγορές

  Μηνύματα Εντός Προϊόντος (24 μήνες)

  • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προβλήματα που δεν θα επιλυθούν από το τρέχον εγκατεστημένο προϊόν και για να προτείνουν λύσεις στους χρήστες σε σχέση με το πρόβλημα που ανιχνεύθηκε

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών μας (24 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (24 μήνες)

  Πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή ή τη συσκευή

  Παροχή Υπηρεσίας (36 μήνες)

  • Για τον έλεγχο ζητημάτων συμβατότητας σε αυτοματοποιημένα αρχεία αποτύπωσης σφαλμάτων (κατάρρευσης)

  Βελτίωση Προϊόντων και Επιχειρήσεων

  • Για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών (24 μήνες)
  • Για την παρουσίαση νέου χαρακτηριστικού ή προϊόντος βάσει της προηγούμενης εμπειρίας (48 μήνες)

  Αυτά είναι τα εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές:

  • Google Firebase Analytics και Crashlytics για Android
  • AppsFlyer

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές συνεργάζεται με τις παρακάτω μηχανές αναζήτησης:

  Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Περιήγησης για Κινητές Συσκευές προβάλλει διαφημίσεις σε συνεργασία με τους παρακάτω ιστοτόπους:

  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους συνεργάτες αυτούς, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του καθενός, χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συνδέσμους.

  SecureLine

  Avast SecureLine VPN (συλλήβδην ως «VPN»)

  Αποτελούμε κορυφαίο πάροχο εργαλείων ασφάλειας και απορρήτου και για τον λόγο αυτό, είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου σας. Η Πολιτική VPN (μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά σε αυτήν) αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

  WebTrails

  Επίσημη Ονομασία Προϊόντος

  WebTrails

  Βασική Λειτουργικότητα

  Το WebTrails Online Ασφάλεια είναι μια επέκταση του προγράμματος περιήγησης (ή προσθήκη) που διατίθεται για Chrome. Παρέχει μια εναλλακτική οπτική του ιστορικού περιήγησης με λεπτομερή ανάλυση και οπτικοποιήσεις διαρροών ιδιωτικών δεδομένων και μοτίβων συμπεριφοράς. Όλες οι αναφορές δημιουργούνται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης και δεν αποστέλλονται δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές.

  Όλες οι αναλύσεις διενεργούνται κατόπιν αιτήματος, στη συσκευή και με αποθήκευση των δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα ιστορικού για τις αναλύσεις αυτές.

  Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  • Η λειτουργία εντοπισμού διαρροής PII αναζητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. αποκρυπτογραφημένα ονόματα, email) σε URL που έχετε επισκεφθεί, με βάση το ιστορικό περιήγησης του Chrome.
  • Η λειτουργία Συνήθειες δημιουργεί πίνακες συνηθειών συμπεριφοράς, με βάση τα URL.
  • Η λειτουργία Κοινωνικά, Αναζήτηση, Βίντεο και Τοποθεσίες παρέχει λεπτομερείς αναφορές για τη χρήση. Οι πληροφορίες τοποθεσίας αντλούνται από τα URL.

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Που Επεξεργαζόμαστε

  Ενώ χρησιμοποιείται το WebTrails, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Δεδομένα Υπηρεσίας και Συσκευής:

  Δεδομένα Υπηρεσίας

  Για ποιο σκοπό το χρησιμοποιούμε και για πόσο διάστημα

  Τα URL και ο χρόνος πρόσβασης αποθηκεύονται στο ιστορικό περιήγησης του Chrome

  Παροχή Υπηρεσίας (δεν αποθηκεύονται από εμάς)

  • Για τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών και για την παροχή πληροφοριών στους χρήστες για τη συμπεριφορά και τις συνήθειές τους κατά την περιήγηση.

  Το WebTrails δεν κάνει επεξεργασία Δεδομένων Λογαριασμού, Τιμολόγησης και Συσκευής.

  Κλείσιμο

  Σχεδόν τελειώσατε!

  Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κάντε κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

  Εκκίνηση λήψης…
  Σημείωση: Εάν η λήψη του αρχείου δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ εδώ.
  Κάντε κλικ σε αυτό το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Avast.