Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Startsida för teknik

AI och maskininlärning

Vårt avancerade system för artificiell intelligens (AI) använder maskininlärning för att automatiskt samla in och extrahera data från hela vår användarbas. Uppgifterna används sedan för att lära upp respektive säkerhetsmodul. När exempel på ny skadlig kod hittas uppdateras våra produkter automatiskt med nya modeller, vilket snabbt ger det skydd som behövs.

Träna Avasts maskininlärningsmotor

Dagens avancerade hotskydd förlitar sig inte på en enda maskininlärningsmotor mot alla cyberattacker. Istället behövs en kombination av flera maskininlärningsmotorer som arbetar tillsammans mot attacker. Motorerna fungerar på alla enheter (i molnet, på datorer och smartphones), de använder statiska och dynamiska analystekniker och körs på flera nivåer i skyddsmotorn.

För att utvärdera nya och okända hot har vi byggt en unik och sofistikerad maskininlärningspipeline med vilken vi snabbt kan träna och distribuera modeller för identifiering av skadlig programvara inom 12 timmar. Vi använder även tekniker som djupa faltningsnätverk (Deep CNN) för att förbättra våra modeller för identifiering av skadlig kod. Nya säkerhetshot kan plötsligt dyka upp i nya och okända former. Då uppdateras våra modeller snabbt och våra användare förblir skyddade.

Nästa generations säkerhetsteknik och data från vår enorma användarbas gör att vi ligger i framkant när det gäller skydd mot hackare och jämfört med våra konkurrenter.

Nästa generations säkerhetsteknik och data från vår enorma användarbas gör att vi ligger i framkant när det gäller skydd mot hackare och jämfört med våra konkurrenter. Och det var den här tekniken som gjorde att vi automatiskt kunde upptäcka och blockera stora hot som utpressningstrojanerna WannaCry, BadRabbit och NotPetya, utan att en enda produktuppdatering krävdes.

2 miljarder

ATTACKER I MÅNADEN STOPPAS

132 miljoner

ATTACKER FRÅN UTPRESSNINGSTROJANER BLOCKERADES 2017

Håll dig uppdaterad och skyddad

Vi övervakar kontinuerligt säkerhetsproblem för att skydda våra hundratals miljoner användare från nya hot. Mer information om de senaste produktfunktionerna och hoten från Avasts hotlabb-experter hittar du i Avasts blogg.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.