We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

VPN-policy

VPN-policy

Denna policy gäller endast för våra VPN-tjänster och ska läsas tillsammans med den allmänna informationen om databehandling. Läs avsnittet Allmän information för att få övergripande information om vilka vi är.

Denna policy gäller inte för tjänstdata som kan samlas in från olika produkter, till exempel en antivirusapp, eller för användningen av cookies på vår webbplats. Läs vår Produktpolicy eller Cookiepolicy för mer information.

Vilka uppgifter behandlar vår VPN-tjänst?

Generellt behöver vi vissa av dina personuppgifter, i synnerhet för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster, optimera och förbättra våra produkter och tjänster, skicka direktmarknadsföring till dig eller följa våra rättsliga förpliktelser. Vi försöker minimera insamlingen av alla uppgifter, vi sammanställer eller raderar dem så snart som möjligt och om det inte är nödvändigt samlar vi inte in dem alls. Vi beskriver hur vi behandlar uppgifterna i följande avsnitt. Men låt oss börja med vad vi inte samlar in.

Uppgifter som vi inte skickar till våra servrar. Period.

  • Ursprunglig IP-adress.
  • DNS-frågor vid anslutning. Vi förlitar oss på våra egna säkra DNS-servrar, så dina frågor skyddas också från exponering för externa parter.
  • Webbläsningshistorik.
  • Överförda data som omfattar filer som e-post, bilder eller annan data som du laddar ner från/laddar upp på internet.

Användning av personuppgifter

Med personuppgifter menas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person och de omfattar den information du lämnar till oss när du använder våra VPN-tjänster.

Mer specifikt gäller att vi kan samla in och behandla personuppgifter om dig för följande situationer:

Produktfunktioner

Tjänstdata från våra VPN-servrar

Om du använder vår VPN-tjänst samlar vi in minsta möjliga information som behövs för att kunna erbjuda och driva tjänsten samt för att säkerställa att den drivs säkert och effektivt. Detta är de uppgifter vi samlar in för att säkerställa att vår VPN-infrastruktur fungerar (”tjänstdata”):

Tjänstdata

Detta använder vi dem till

Tidsangivelser för dina anslutningar

För att beräkna högtrafik för efterfrågan av tjänster för att planera nätverkskapaciteten.
För att hantera ett antal samtidiga aktiva anslutningar och agera vid missbruk av tjänsten. För felsökning av vår tjänst.

Exempel: Vi använder dem för att spåra plötsliga frånkopplingar av flera anslutningar och korrelera det med annan övervakningsdata för att lösa problemen.

Mängden överförd data
t.ex. 5 GB upp eller ner

För att planera för ny nätverkskapacitet och serverförbättringar.

Exempel: Vi kan behöva använda mer kapacitet för att möta efterfrågan och se till att hastigheten upprätthålls för alla användare.

Vi lagrar serverns tjänstdata i 35 dagar och därefter raderas de löpande – uppgifter som till exempel skapades den 3 januari 2020 raderas den 7 februari 2020.

Tjänstdata från våra VPN-klienter

För att se till att våra VPN-klienter gör sitt jobb på rätt sätt och utan fel måste vi veta hur många specifika fel vi har. Dessa data avser interaktioner som görs i appen och kan inte användas för att avslöja vad du använder VPN-tjänsten till.

Klientdata

Detta använder vi dem till

Anslutningshändelser

Händelser som anslutningsförsök, frånkoppling, anslutningsfel etc.

För att driva och erbjuda VPN-tjänster med hög kvalitet.

Exempel: Hur många okända användare får samma fel?

Applikationshändelser

Händelser som automatisk anslutning, avinstallationshändelser osv.

För att planera produktutveckling och analyser

Exempel: Hur många användare har vi? Är en ny kundfunktion som vi har introducerat populär? Avinstallerar användare efter vår senaste versionsuppdatering?

Kraschrapporter som genererats och skickats av användaren

Vi kan samla in uppgifter som din e-postadress, app-version eller interna identifierare som beskrivs ovan.

Observera att om du även förser oss med dina personuppgifter tillsammans med informationen ovan, t.ex. i en kraschrapport ad hoc som du bestämmer dig för att skicka till oss, kan vi lägga till denna information i tjänstdatan och eventuellt kunna koppla ihop den med dig.

Exempel: Appen kraschar på en viss enhet. Detta är hur kundtjänsten kan hjälpa till med enhetsspecifika problem.

Vi lagrar kunders tjänstdata i två år, varefter de raderas löpande – uppgifter som till exempel skapades den 3 januari 2019 raderas den 3 januari 2021.

Skapande och hantering av konto

När du skapar ett konto hos oss (obs! detta är nödvändigt för att du ska kunna använda VPN-tjänsten) behöver vi lite information om dig. Dessa personuppgifter skapas och lagras för hanteringen av ditt konto:

Kontouppgifter

Detta använder vi dem till

E-postadress

För att skicka inköpskvitton, meddelanden och tillfälliga produktnyheter till dig

Aktiveringskod

För att aktivera din prenumeration

Förnyelsedatum för prenumeration

För att informera oss om hur länge kontot är giltigt

Kontodata lagras under produktens livstid plus två år.

Fakturering och betalning

Vi förlitar oss på externa betalningsbehandlare för att hantera dina produktinköp. Du kan ta reda på vilken leverantör vi arbetar med för det specifika inköpsställe du har valt (t.ex. för vår webbplats och för försäljning via en app osv.) genom att titta på det e-postmeddelande eller kvitto som hör till transaktionen. Listan över alla betalningsleverantörer vi arbetar med finns i vår Allmäna sekretesspolicy. Se den relevanta betalningsleverantörens webbplats för mer information om deras sekretesspolicyer.

Tredjepartsverktyg som används för statistik

För att analysera applikationshändelser från våra VPN-klienter, i syfte att förstå hur våra tjänster fungerar eller hur stabila och funktionella de är, förlitar vi oss på våra egna analysverktyg så mycket som möjligt. Här är de tredjepartsverktyg som vi använder, beskrivning av hur vi använder dem samt deras sekretesspolicyer:

Google Firebase Analytics på iOS och Android

Firebase hjälper oss att förstå hur människor interagerar med vissa delar av vår tjänst. Även om Firebase i normala fall förlitar sig på Android-annonsidentifierare (Advertising ID) eller iOS-identifierare för annonsörer (Identifier for Advertisers) är detta inte fallet för vår tjänst, eftersom vi har valt att använda våra egna anonymiseringsidentifierare istället.

Eftersom detta verktyg inte är nödvändigt för att tjänsten ska fungera kan du välja att inte lämna ut dessa prestandauppgifter via våra applikationsinställningar.

Google Fabric Crashlytics på iOS och Android

Detta Google-verktyg hjälper oss att förbättra stabiliteten för applikationen, upptäcka sådant som inte fungerar och förbättra din upplevelse.

Både Firebase Analytics och Crashlytics är föremål för Googles sekretesspolicyer

AppsFlyer Analytics på iOS och Android

AppsFlyer hjälper oss att förstå hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är genom att ge oss information om vilka kampanjer som fick dig att välja vår tjänst. Uppgifterna som samlas in här lyder under AppsFlyers sekretesspolicy.
Du kan välja bort AppsFlyer Analytics i inställningarna på våra applikationer eller genom att följa instruktionerna i deras sekretesspolicy.

App Center på macOS

Används för kraschrapporter. Verktyget tillhör Microsoft och du kan hitta deras sekretesspolicy här.

Föråldrad analys

Om du fortfarande använder tidigare versioner av vår tjänst ingår följande analyser i dem:

  • Facebook Analytics på tidigare versioner av våra Android-appar. Vi brukade tidigare använda oss av denna version för att få information om hur många som öppnade en app, hur lång tid de tillbringade med den samt annan information om hur interaktionen skedde. Du hittar Facebooks sekretesspolicy här.
  • HockeyApp på äldre versioner av våra appar för macOS och iOS: Denna användes för att genomföra betadistribution, kraschrapportering, användarstatistik, feedback med mera. Verktyget tillhör Microsoft och du kan hitta deras sekretesspolicy här.

Vi rekommenderar starkt att du uppgraderar till senare versioner.

Sekretesspolicy för VPN-tjänster

Vi erbjuder webbläsartjänsten som ett tillägg till skrivbordsprodukten. Denna tjänst hanterar endast den installerade VPN-applikationen. Detta innebär att ingen annan information samlas in än vad som beskrivs nedan.

Om du använder VPN-tjänsten för Chrome eller Firefox, samlas följande uppgifter in:

Klientdata

Detta använder vi dem till

Applikationshändelser

Händelser som uppdateringar, avinstallationshändelser eller webbläsarversion osv.

För att planera produktutveckling och analyser

Exempel: Hur många användare har vi? Är en ny kundfunktion som vi har introducerat populär? Avinstallerar användare efter vår senaste versionsuppdatering?

Vi lagrar kunders tjänstdata i två år, varefter de raderas löpande – uppgifter som till exempel skapades den 3 januari 2019 raderas den 3 januari 2021.

Backend-tjänsten samlar inte in några uppgifter. Period.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.