We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Polityka dotycząca VPN

Korzystanie z prywatnej sieci wirtualnej (virtual private network, „VPN”) jest podobne do poruszania się po Internecie w przebraniu. Świadczymy usługi VPN, które umożliwiają anonimowe i bezpieczne poruszanie się po Internecie z dowolnego miejsca na świecie. Szanujemy prywatność użytkowników i podejmujemy intensywne działania na rzecz jej ochrony, co nie oznacza, że w naszych oczach nasi użytkownicy są zupełnie anonimowi.

Dlatego też w tej części Polityki dotyczącej VPN chcielibyśmy poinformować o tym, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy od naszych użytkowników albo jakie dane nasi użytkownicy przekazują nam, korzystając ze świadczonych przez nas usług VPN.

Traktujemy te dane w inny sposób niż w przypadku innych aplikacji Mogą one mieć charakter wrażliwy, dlatego chcielibyśmy, aby użytkownicy dobrze zrozumieli, jak je przetwarzamy; jaka jest ku temu podstawa prawna; czy przekazujemy je albo ujawniamy oraz jak długo będziemy je przechowywać, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa.