We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Polityka dotycząca VPN

Polityka dotycząca VPN

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie naszych usług VPN i musi być interpretowana wraz z ogólnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych. Ogólne podsumowanie na nasz temat można znaleźć w Ogólnej polityce prywatności.

Niniejsza polityka nie dotyczy danych serwisowych, które mogą być zbierane przez różne produkty, takie jak aplikacja antywirusowa, ani do obsługi plików cookie w naszej witrynie internetowej. Informacje takie można znaleźć w Polityce dotyczącej produktów lub Polityce dotyczącej plików cookie.

Jakie dane przetwarza nasza sieć VPN?

Zasadniczo potrzebujemy niektórych danych osobowych celem zapewnienia naszych produktów i usług, optymalizacji i doskonalenia naszych produktów i usług oraz wysyłania treści o charakterze marketingu bezpośredniego lub spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Staramy się minimalizować zbieranie danych, agregujemy je lub jak najszybciej usuwamy. Natomiast jeśli nie jest to konieczne, nie zbieramy ich wcale. Sposób przetwarzania danych omówimy w poniższych punktach. Ale zacznijmy od tego, czego nie zbieramy.

Dane, których nie wysyłamy na nasze serwery. Okres.

  • Pierwotny adres IP.
  • Żadnych zapytań DNS podczas połączenia. Korzystamy z własnych bezpiecznych serwerów DNS, zatem Twoje zapytania są również chronione przed kontaktem z podmiotami zewnętrznymi.
  • Historia przeglądania.
  • Przesyłane dane obejmują pliki takie jak wiadomości e‑mail, zdjęcia lub inne dane, które Użytkownik pobiera/wysyła z/do internetu.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są rozumiane jako wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i obejmują informacje, które użytkownicy dostarczają nam podczas korzystania z naszych usług VPN.

Twoje dane osobowe możemy zbierać i przetwarzać w następujących sytuacjach:

Funkcjonalność produktu

Dane serwisowe z naszych serwerów VPN

W przypadku korzystania z usługi VPN ograniczamy zakres informacji do niezbędnych do świadczenia usługi VPN, jej bezpieczeństwa i wydajności. Dane, które gromadzimy, aby upewnić się, że infrastruktura VPN działa („Dane serwisowe”):

Dane serwisowe

Do czego je wykorzystujemy

Znaczniki czasowe połączeń

Obliczanie godzin szczytu zapotrzebowania na usługi w celu planowania przepustowości sieci.
Zarządzanie liczbą równoczesnych aktywnych połączeń i postępowanie z nadużyciami. Rozwiązywanie problemów z naszymi usługami.

Przykład: Używamy ich do wykrywania nagłych rozłączeń wielu połączeń i korelowania ich z innymi danymi monitorowania w celu rozwiązywania problemów.

Ilość przesyłanych danych
Np. 5 GB w trakcie pobierania lub wysyłania

Planowanie nowych możliwości sieciowych i usprawnień serwerów.

Przykład: Możemy zapewnić większą przepustowość, aby sprostać zapotrzebowaniu i zapewnić, że prędkości pozostaną niezmienione dla wszystkich użytkowników.

Dane serwisowe serwera przechowujemy przez 35 dni, po którym to czasie są one usuwane na bieżąco; tak więc, na przykład, dane utworzone 3 stycznia 2020 roku zostają usunięte 7 lutego 2020 roku.

Dane serwisowe od naszych klientów VPN

Aby upewnić się, że nasi klienci VPN wykonują swoją pracę prawidłowo i bez błędów, musimy wiedzieć, ile mamy konkretnych błędów. Te dane odnoszą się do interakcji prowadzonych w aplikacji i nie mogą zostać wykorzystane do ujawniania, w jakim celu korzystasz z usług VPN.

Dane klienta

Do czego je wykorzystujemy

Zdarzenia dotyczące połączenia

Zdarzenia takie jak próba połączenia, rozłączenie, błąd połączenia itp.

Obsługa i świadczenie usług VPN o wysokiej jakości.

Przykład: Ilu nieznanych użytkowników otrzymuje ten sam błąd?

Zdarzenia w aplikacji

Zdarzenia takie jak automatyczne połączenie, zdarzenie odinstalowania itp.

W celu planowania rozwoju i analizy produktów

Przykład: Ile mamy użytkowników? Czy nowa funkcja klienta jest popularna? Czy użytkownicy odinstalowują nasz produkt po wydaniu ostatniej wersji?

Raporty o awarii wygenerowane i wysłane przez użytkownika

Możemy zbierać takie dane jak adres e‑mail, wersja aplikacji lub wewnętrzne identyfikatory opisane powyżej.

Prosimy zauważyć, że jeśli wraz z powyższymi informacjami przekażesz nam również swoje dane osobowe, np. w raporcie o awarii sporządzanym ad hoc, który zdecydujesz się nam wysłać, możemy dodać te informacje do danych serwisowych i możemy powiązać je z Tobą.

Przykład: Aplikacja ulega awarii na określonym urządzeniu. Poniżej opisano sposób, w jaki obsługa klienta może pomóc w kwestiach związanych z urządzeniem.

Dane serwisowe klienta przechowujemy przez 2 lata, po którym to czasie są one usuwane na bieżąco, tak więc, na przykład, dane utworzone 3 stycznia 2019 roku zostają usunięte 3 stycznia 2021 roku.

Tworzenie konta i zarządzanie nim

Kiedy tworzysz u nas konto (uwaga: jest to konieczne, aby korzystać z usługi VPN), potrzebujemy pewnych informacji na Twój temat. Są to dane osobowe tworzone i przechowywane do zarządzania Twoim kontem:

Dane konta

Do czego je wykorzystujemy

Adres e‑mail

Wysyłanie paragonów, komunikatów i sporadycznych wiadomości o produktach

Kod aktywacyjny

Aktywacja subskrypcji

Data odnowienia subskrypcji

Powiadomienie nas o terminie ważności konta

Dane konta są przechowywane przez cały okres użytkowania produktu plus 2 lata.

Rozliczenia i płatności

Do obsługi zakupów korzystamy z usług zewnętrznych dostawców płatności. Możesz dowiedzieć się, z jakim dostawcą współpracujemy w wybranym przez Ciebie punkcie zakupu (na przykład na naszej stronie internetowej, w sklepie z aplikacjami itp.), sprawdzając wiadomość e‑mail lub paragon. Lista wszystkich dostawców płatności, z którymi współpracujemy, znajduje się w naszej Ogólnej polityce prywatności. Więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności stosowanych przez poszczególnych dostawców płatności znaleźć można w ich witrynach internetowych.

Narzędzia podmiotów zewnętrznych wykorzystywane do analizy

Aby przeanalizować zdarzenia w aplikacji naszych klientów VPN i zrozumieć działanie, stabilność lub skuteczność naszych usług, w najszerszym możliwym zakresie korzystamy z naszych własnych narzędzi analitycznych. Oto narzędzia stron trzecich, z których korzystamy, sposób ich wykorzystania oraz stosowne polityki prywatności:

Google Firebase Analytics dla systemów iOS i Android

Firebase pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje z określonymi aspektami naszej usługi. Firebase zazwyczaj korzysta z identyfikatora Android Advertising ID lub identyfikatora iOS dla reklamodawców. W naszej usłudze nie ma to jednak zastosowania, ponieważ zdecydowaliśmy się na wykorzystanie własnych identyfikatorów anonimizujących.

Ponieważ narzędzie to nie jest konieczne do funkcjonowania usługi, możesz zrezygnować z udostępniania nam danych dotyczących wydajności w ustawieniach aplikacji.

Google Fabric Crashlytics dla systemów iOS i Android

To narzędzie Google pomaga nam poprawić stabilność aplikacji, wskazać rzeczy, które nie działają, i udoskonalić działanie aplikacji.

Zarówno Firebase Analytics, jak i Crashlytics podlegają Polityce prywatności Google

AppsFlyer Analytics dla systemów iOS i Android

AppsFlyer pomaga nam zrozumieć, jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, informując nas o tym, które z nich Cię do nas skierowały. Dane zebrane w ramach AppsFlyer podlegają polityce prywatności AppsFlyer.
Możesz zrezygnować z AppsFlyer Analytics w ustawieniach naszych aplikacji lub poprzez rezygnację zgodnie z instrukcjami zawartymi w ich polityce prywatności.

App Center dla systemu macOS

Służy do zgłaszania awarii. Narzędzie należy do firmy Microsoft, której politykę prywatności znaleźć można w tym miejscu.

Starsze wersje narzędzi analitycznych

Starsze wersje naszej usługi korzystają z następujących narzędzi analitycznych:

  • Facebook Analytics na starszych wersjach naszych aplikacji na Android: z narzędzia korzystaliśmy, aby dowiedzieć się, ile osób otworzyło aplikację, ile czasu z niej korzystali i jakie interakcje miały miejsce. Politykę prywatności Facebooka znaleźć można w tym miejscu.
  • HockeyApp na starszych wersjach naszych aplikacji na macOS i iOS: Wykorzystywana do dystrybucji wersji beta, raportowania awarii, uzyskiwania wskaźników użytkownika, informacji zwrotnych i innych. Narzędzie należy do firmy Microsoft, której politykę prywatności znaleźć można w tym miejscu.

Zalecamy aktualizację do późniejszych wersji.

Polityka ochrony prywatności rozszerzenia VPN

Oferujemy rozszerzenie przeglądarki jako dodatek do produktu na komputery PC. To rozszerzenie zarządza tylko zainstalowaną aplikacją VPN. Oznacza to, że nie są gromadzone żadne dodatkowe dane poza tymi opisanymi poniżej.

W przypadku korzystania z rozszerzenia VPN dla przeglądarek Chrome lub Firefox przetwarzamy następujące dane po stronie klienta rozszerzenia:

Dane klienta

Do czego je wykorzystujemy

Zdarzenia w aplikacji

Zdarzenia takie jak aktualizacja, odinstalowanie lub wersja przeglądarki itp.

W celu planowania rozwoju i analizy produktów

Przykład: Ile mamy użytkowników? Czy nowa funkcja klienta jest popularna? Czy użytkownicy odinstalowują nasz produkt po wydaniu ostatniej wersji?

Dane serwisowe klienta przechowujemy przez 2 lata, po którym to czasie są one usuwane na bieżąco, tak więc, na przykład, dane utworzone 3 stycznia 2019 roku zostają usunięte 3 stycznia 2021 roku.

Nie gromadzimy żadnych danych po stronie zaplecza rozszerzenia. Okres.

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.