Mga file pag-install

Para sa bahay at opisina sa bahay

Ang Avast Free Antivirus ay LIBRE - kailangan mo lang mag-register gamit ang e-mail address isang beses bawat taon. Maari mong subukang ang paid-for na bersyon ng Avast software sa loob ng 30 araw, na walang bayad. Sa trial period na ito, may full access ka sa lahat ng mga feature at technical support. Maaari mong bilihin ang software license o kaya i-uninstall ang trial program - ikaw ang bahala.