Tập tin cài đặt

Cho gia đình và văn phòng

Avast Free Antivirus MIỄN PHÍ - bạn chỉ cần đăng ký bằng địa chỉ email một lần một năm. Bạn có thể thử các phiên bản phần mềm Avast trả phí trong vòng 30 ngày, hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình dùng thử, bạn có quyền truy cập đầy đủ đến tất cả các tính năng và hỗ trợ kỹ thuật. Sau đó bạn có thể mua bản quyền phần mềm hoặc gỡ cài đặt chương trình dùng thử - tùy thuộc vào bạn.

Dành cho doanh nghiệp

Để cài đặt tiêu chuẩn, sử dụng tập tin cài đặt thông thường (Bảng điều khiển Quản trị). Với cài đặt không theo tiêu chuẩn, (ví dụ bạn cần cài đặt bảng điều khiển quản trị trên nhiều máy) hãy dùng (Bảng điều khiển Quản trị bao gồm cả Sao chép) tập tin cài đặt, có phiên bản Avast Sao chép mới nhất.