Tập tin cài đặt

Cho gia đình và văn phòng gia đình

Avast Free Antivirus MIỄN PHÍ - bạn chỉ cần đăng ký bằng địa chỉ email mỗi năm một lần. Bạn có thể dùng thử các phiên bản phần mềm Avast trả phí trong vòng 30 ngày, hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình dùng thử, bạn có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng và hỗ trợ kỹ thuật. Sau đó, bạn có thể mua bản quyền phần mềm hoặc gỡ cài đặt chương trình dùng thử - tùy thuộc vào bạn.

Dành cho doanh nghiệp

Đối với văn phòng nhỏ và văn phòng gia đình, chúng tôi khuyên dùng tập tin cài đặt Avast Business Antivirus. Đối với các giải pháp được quản lý, vui lòng sử dụng Bảng điều khiển Quản lý để triển khai sản phẩm.