Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Tập tin cài đặt

Cho gia đình và văn phòng gia đình

Avast Free Antivirus MIỄN PHÍ - bạn chỉ cần đăng ký bằng địa chỉ email mỗi năm một lần. Bạn có thể dùng thử các phiên bản phần mềm Avast trả phí trong vòng 30 ngày, hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình dùng thử, bạn có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng và hỗ trợ kỹ thuật. Sau đó, bạn có thể mua bản quyền phần mềm hoặc gỡ cài đặt chương trình dùng thử - tùy thuộc vào bạn.

Dành cho doanh nghiệp

Đối với văn phòng nhỏ và văn phòng gia đình, chúng tôi khuyên dùng tập tin cài đặt Avast Business Antivirus. Đối với các giải pháp được quản lý, vui lòng sử dụng Bảng điều khiển Quản lý để triển khai sản phẩm.

Các phiên bản sản phẩm dành cho doanh nghiệp cũ Hiển thị thêm

Đối với cài đặt tiêu chuẩn, sử dụng tập tin cài đặt thông thường (Bảng điều khiển Quản trị). Đối với cài đặt không theo tiêu chuẩn (ví dụ: bạn cần cài đặt bảng điều khiển quản trị trên nhiều máy), hãy dùng tập tin cài đặt (Bảng điều khiển Quản trị bao gồm cả Sao chép), có phiên bản Avast Sao chép mới nhất.