Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Tìm kiếm Avast

Tìm kiếm theo cách bạn thường dùng, với một khác biệt quan trọng:
luôn biết chắc chắn rằng mọi kết quả tìm kiếm của bạn đều an toàn.

Lọc nội dung có rủi ro

Tìm kiếm Avast kiểm tra rằng các kết quả được trả về cho bạn đều an toàn - do đó, bạn sẽ luôn chọn được nội dung chân thực và an toàn.

Ngăn chặn các trang bị ảnh hưởng gây hại máy tính của bạn

Xóa các rủi ro lừa đảo và bảo vệ mật khẩu của bạn

Tránh các trang mạo danh đang cố gắng đánh cắp tiền của bạn

Sử dụng sức mạnh mạng lưới của chúng tôi

Hàng triệu người dùng là một sự khẳng định. Tìm kiếm Avast được cung cấp bởi công nghệ WebRep, tập hợp những xếp hạng uy tín cho các miền internet - với 100.000 xếp hạng của người dùng mỗi giây.

Có mặt toàn cầu

Avast có mặt trên toàn thế giới để bạn có thể tìm kiếm an toàn dù ở bất cứ đâu - bằng ngôn ngữ địa phương của bạn.

Cách thay đổi thiết lập tìm kiếm trình duyệt của bạn

Tìm kiếm Avast bảo vệ người dùng trước những trang giả mạo, miền bị ảnh hưởng và rủi ro lừa đảo để bạn luôn biết nếu mật khẩu bị đánh cắp. Nhưng thật dễ dàng nếu bạn muốn thiết lập một công cụ tìm kiếm khác làm mặc định.

Đi tới Thiết lập > Công cụ tìm kiếm > thay đổi nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm

Đảm bảo các trang bạn truy cập luôn an toàn.

Thử ngay